Thứ Ba , 7 Tháng Hai 2023

BẠN MUỐN DỰ PHẦN

HUE PICTURES 719

1902900_711746492251225_6768801288428692808_n

 

@ Truyền bá Đạo Chúa cho đồng hương?
@ Đào tạo môn đồ cho Chúa?
@ Cả nhà được cứu và được phước?
@ Phát triển Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây?

Hãy hiệp tác và ủng hộ các chương trình truyền giáo của:

VIỆN ĐÀO TẠO MÔN ĐỒ VIỆT NAM
Vietnamese Missionary Institute (VMI)

P. O. Box 570214
Dallas, TX 75357

Mọi ngân khoản dâng hiến cho VMI đều được trừ thuế.

– MS Nguyễn Văn Huệ (469-506-8027)
– MS Lữ Thành Kiến (740-547-7168)

Một vài hình ảnh của VMI:

v 1

 

v 2

 

v 3   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn