Thứ Sáu , 31 Tháng Ba 2023
Home / Trang Chủ / MỘT ĐỜI THEO CHÚA

MỘT ĐỜI THEO CHÚA

MT ĐI THEO CHÚA

Bài làm chng ca bà Trn Lê Kim Tiến

Vài dòng ca tòa son: Tòa son Hưng Đi nhn đưc bài làm chng viết tay ca bà Trn Lê Kim Tiến tiu bang Connecticut, 83 tui. Theo yêu cu, Hưng Đi viết li theo ni dung tác gi đã viết.

following-jesus

Tôi sinh năm 1930 ti Qung Nam, Vit Nam trong mt gia đình tin kính Chúa t nh.

Năm 1937, trong khi đang nhóm hp th phưng Chúa gia đình b bt b, mi ngưi chy mi ngã, tôi và hai ngưi em lúc đó còn rt nh, t 6- 8 tui, đã tht lc gia đình, chy theo bà ni. Sau khi bà ni qua đi ba ch em đã sng lưu lc đây đó, cuc sng muôn vàn cc kh khó khăn nhiu lúc tưng chết.

Khi ln lên tôi lp gia đình và có 16 ngưi con, 13 trai, 3 gái. Hoàn cnh gia đình vô cùng khó khăn, chúng tôi phi thưng xuyên di chuyn ch vì chiến tranh và s các con trai b bt lính. Phi thay đi tám ln nơi cư ng mà c tám ln đu là rng núi, nơi cui là rng Xuyên Mc Ba Tô, làm ngh than ci và ry bái, cuc sng ging như ngưi dân tc trong các b lc.

Du vy tôi vn thưng bám vào li Chúa dy “hi nhng k mt mi và gánh nng hãy đến cùng ta, ta s cho các ngươi đưc yên ngh” Mt bui trưa hè, mt Đi tá quân đi cũ tên là Nguyn Minh Ân sau khi đi hc tp v không còn gì hết nên v sng gn đó, ông th bò trong khu rng ca chúng tôi, ghé vào tri chúng tôi, nhìn thy các con tôi, trong đó có mt cu lai Phi. Ông nói cho chúng tôi nghe v chương trình đi M theo din con lai, khuyên chúng tôi làm h sơ giy t đ đi. Chúng tôi nghĩ rng điu đó rt mong manh và nghĩ rng mình không đ tài chánh phương tin đ làm giy t nên không quan tâm đến. Du vy Chúa cho ông Ân nhit tình khuyến khích và đ ngh làm giúp giy t vì ông cũng chun b làm giy t theo din HO. Tôi tht cm t Chúa vì ông đã gi đúng li ha, sau khi làm h sơ cho gia đình ông thì ông bt đu giúp làm h sơ cho chúng tôi. Chúng tôi np đơn ngày 10/7/1990 thì ngày 10/4/1991 có h chiếu và phng vn, đến ngày 19/4/1991 chúng tôi ri Vit Nam đến Manila.

Chúng tôi đã trong tri Phi 7 tháng, các con hc tiếng Anh, chng bnh hon, tôi vào rng cht cây l ô đan vĩ tráng bánh làm mì qung đ bán kiếm tin sinh sng qua ngày. Các con tôi tin Chúa, Mc sư Doug Kellum làm báp têm cho, th phưng Chúa sut thi gian trong tri. Chúng tôi đưc hi bo tr ngưi M bo lãnh đến Connecticut ngày 13/11/1991. Vào nhng năm đó Bridgeport rt bun, không có nhiu ngưi Vit, không có nơi nhóm hp th phưng Chúa, không rành tiếng Anh, không biết lái xe trăm th khó khăn. Nhưng điu tôi lo lng nht là đc tin ca các con tôi, chúng mi tin Chúa còn non yếu li không có ngưi dn dt, không nơi th phưng e rng linh hn s lc mt.

Tôi cm t ơn Chúa vì sau đó Hi bo tr gii thiu tôi liên lc vi Hi Thánh Báp Tít M ti đưng Park Ave. H đã đến tìm chúng tôi và mt s anh ch em đã tin Chúa ti Phi và chúng tôi nhóm li ti đây mt thi gian. Nhưng ri vic nhóm li tr nên khó khăn vì Hi Thánh M nói tiếng Anh các con tôi còn hiu đưc đôi chút, v chng chúng tôi chng hiu gì hết. Sau nhiu ln bàn tính chúng tôi quyết đnh di chuyn đến North Carolina đ có nơi sinh hot th phưng Chúa và cu xin Chúa tr giúp. Tôi và con trai đi đến trưc đ liên lc vi Hi Thánh Vit Nam đa phương và chun b nơi ăn chn . Nhưng Chúa đã tr li cu xin ca chúng tôi bng mt cách chúng tôi không bao gi ng ti.

Ngay trong tun l chun b di chuyn, Hi, con trai tôi đi đá banh, t giã bn bè, trong đó có Lãnh, là con ca anh ch Thun Linh vn là mt gia đình tin kính Chúa và đang nhóm ti Hi Thánh New York. Ngay sau đó anh ch Thun Linh đến thăm chúng tôi và bàn v vic th phưng Chúa. Tôi và con trai đã đi trưc đưc triu hi tr li. Chúng tôi không đi na. Ngày hôm sau chúng tôi bt đu đi nhóm New York.

Thế là sau mt năm tri chúng tôi li đưc th phượng Chúa bng ngôn ng m đ, gp li Mc Sư Nguyn Thin Tín đó cũng là mt ngưi quen cũ. T ơn Đc Chúa Tri, chúng tôi hiu rng Ngài mun chúng tôi li Connecticut và s dng chúng tôi trong mt chương trình đc bit cùng gây dng thân th Đng Christ.

Thi gian đu vì chưa có xe, ông bà Thun Linh đã đến đón chúng tôi đi New York đ th phưng Chúa, cách nhà ca chúng tôi hơn 2 tiếng đng h cho mưn mt chiếc xe Van làm phương tin đi li. Thi gian này cũng có nhiu tr ngi tuy nhiên Chúa là Cha nhân t đã luôn luôn cùng, bo v giúp đ chúng tôi vưt qua nhng khó khăn y. Chúng tôi ch biết cúi đu cm t ơn yêu thương vô biên ca Ngài.

Chúa nhm li cu nguyn ca chúng tôi đưc nhà th M cho mưn căn nhà đưng Huntington đi din Hi Thánh bây gi làm nơi nhóm hp. Hi Thánh thành lp năm 1993, không có Mc sư qun nhim. Khong 1 năm sau Hi Thánh M cm đng cho chúng tôi di sang nhà th hin nay và năm 1994 có Mc sư Trn Thin Minh đến qun nhim, chăn dt by chiên, t đó Hi Thánh phát trin cho ti bây gi. Chúa đã ban cho gia đình chúng tôi mt ân hu tuyt vi là 4 ngưi con trai tr nên nhng ngưi yêu mến Chúa và th phưng sinh hot vi Hi Thánh t ban đu đến bây gi, có v đp con ngoan.

Mi ln nhc đến Chúa lòng chúng tôi không khi cm đng cm t ơn Ngài vì Ngài chng nhng đã yêu thương cu chuc linh hn chúng tôi còn ban cho đc ân đến x M này đ làm li cuc đi, là quc gia tôn th Chúa, đt nn tng và xây dng trên Thánh Kinh là chân lý đi đi. Hin nay gia đình chúng tôi vui vy hnh phúc trong Chúa, thêm 4 con dâu, 1 r, 14 cháu ni ngoi đang sng ti M, hưng ơn phưc dư dt Chúa ban không th nào nói hết.

Tôi nh li ngày xưa khi còn quá nh di ch mi 8 tui Ngài đã bng m dt đưa tôi và 2 em vượt qua nhng ln tên mũi đn ca chiến tranh khc lit, khi chúng tôi bưc đi trên nhng xác ngưi chết, không còn biết phương hưng nào đ sng còn, Chúa đã hin ra cùng chúng tôi, ch đưng cho chúng tôi đi, nói vi chúng tôi nhng li ngt ngào êm du, và cùng chúng tôi t đó đến ngày hôm nay. Năm nay tôi đã 83 tui, tri qua lm phong trn, biết bao git nưc mt Chúa đng trong ve Ngài, gi đây biến thành nhng git mc xanh viết thành li trên trang giy trng. T ơn Chúa bng tt c tm lòng con. Con xin viết lên ch T ƠN tht ln, vì ơn ca Ngài không xiết k.

Bà TRN LÊ KIM TIN

   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn