Thứ Hai , 19 Tháng Hai 2018
Home / Trang Chủ / HÃY ĐỂ CHÚA JESUS LÀM NHẸ GÁNH CỦA BẠN

HÃY ĐỂ CHÚA JESUS LÀM NHẸ GÁNH CỦA BẠN

HÃY ĐỂ CHÚA GIÊ-XU LÀM NHẸ GÁNH CỦA BẠN

Mục Sư Rick Warren, Niềm Hy Vọng Cho Mỗi Ngày, 1 tháng 2 năm 2018

(Chuyển Ngữ:  Mục Sư Phan Thanh Nghĩa)

friends-reading-bible-group-multiethnic-together-52416530

“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng” (Ma-thi-ơ 11:28-30).

Tôi không biết bạn đang mang gánh nặng gì. Tôi không biết điều gì đang đè bạn xuống. Nhưng tôi biết câu giải đáp cho gánh nặng của bạn.

Chúa Giê-xu phán, “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng” (Ma-thi-ơ 11:28-30).

Trong nhiều năm tôi không hiểu câu Kinh Thánh đó, bởi vì tôi không hiểu cái ách là gì. Khi Chúa Giê-xu phán, “hãy gánh lấy ách của ta,” tôi tưởng Chúa muốn giao thêm điều gì đó cho tôi làm. Cái gánh của con đã nặng đủ rồi, Chúa ơi. Con không cần phải gánh thêm gánh của Chúa đâu.

Cái ách thật ra là một khúc cây có hai vòm khung mà bạn đặt trên cổ của hai con bò để chúng có thể kéo một chiếc xe chung với nhau.

ach

Công dụng của cái ách là làm cho gánh nặng nhẹ đi phân nửa. Không có cái ách, một con bò phải kéo cả gánh nặng một mình nó. Nhưng nếu bạn cho nó mang ách chung với một con bò khác, thì hai con bò đó sẽ kéo gánh nặng chung với nhau, thì gánh nặng đó nhẹ đi được phân nửa.

Khi Chúa Giê-xu bảo bạn mang lấy ách của Chúa, Ngài không có nói rằng Ngài sẽ trao cho bạn những nan đề của Ngài. Chúa Giê-xu không có nan đề nào cả!  Ngài đang phán rằng Ngài sẽ chia sẻ những nan đề của bạn. Ngài sẽ chia sẻ gánh nặng của bạn. Ngài sẽ lấy đi những căng thẳng, nhọc nhằn của bạn và cùng mang gánh với bạn.

Tuyệt vời quá!

Chúa dùng ba động từ trong câu này:  đến, học, và mang.  Chúa Giê-xu phán, “Hãy đến cùng ta. Hãy làm một đội với ta. Rồi học cách ta làm như thế nào. Hãy mang lấy gánh nhẹ hơn. Điều này sẽ làm giảm căng thẳng cho con. Điều này sẽ làm cho con đi dễ hơn.”

Khi bạn mang ách chung với Chúa, bạn di chuyển cùng với Chúa.  Bạn di chuyển cùng một hướng với cùng một tốc độ với Chúa. Và bạn đi đúng hướng, đúng tốc độ.

 

Suy Gẫm/Thảo Luận:

–  Điều đó khó như thế nào để cho bạn nhận sự giúp đỡ của người nào đó muốn chia sẻ gánh nặng với bạn, làm cho bạn dễ chịu hơn?

–  Bạn có những người sẵn lòng làm điều đó cho bạn trong đời sống bạn không?  Bạn đang sẵn lòng giúp đỡ làm giảm gánh nặng của những người khác như thế nào?

–  Chúa đã biết hết tất cả những căng thẳng, những gánh nặng của bạn rồi.  Bạn sẽ bày tỏ với Chúa là bạn sẵn sàng mang lấy ách của Chúa như thế nào?

9/16/13 Kay Warren's Office, Rancho Santa Margarita, Ca Photographer: Adam Rose Piers Morgan interviews Pastor Rick Warren and his wife Kay Warren.
Pastor Rick Warren and his wife Kay Warren.

Let Jesus Lighten Your Load

BY RICK WARREN — FEBRUARY 1, 2018

Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me; for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light” (Matthew 11:28-30 RSV).

I don’t know what burden you’re carrying. I don’t know what’s weighing you down. But I do know the answer.

Jesus says, “Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me; for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light” (Matthew 11:28-30 RSV).

For many years I never understood that verse, because I didn’t know what a yoke was. When Jesus says, “Take my yoke upon you,” it sounded to me like he was going to give me something else to deal with. My burden is already heavy enough, Lord. I don’t need to take your problems on me, too.

A yoke is actually a board that has two arches in it that you put over two cattle so they can pull a cart.

The value of a yoke is that it halves the load. Without a yoke, one cow’s got to pull that entire load by itself. But if you yoke up the cow with another cow, then the two cows pull the load together, and the load is half as heavy.

When Jesus says to take his yoke upon you, he’s not saying he’s going to give you his problems. Jesus doesn’t have any problems! He’s saying he’s going to share your problems. He’s going to share your load. He’s going to take your stress on himself and bear it with you.

Wow!

He uses three verbs in this verse: come, learn, and take. Jesus says, “Come to me. Team up with me. Then, learn how I do it. Take on a lighter load. This is going to reduce your stress. This is going to make it easier for you to navigate.”

When you’re yoked with Christ, you move together with him. You move in the same direction and at the same speed. And you move in the right direction and at the right speed.

Talk It Over

  • How difficult is it for you to accept help from someone who wants to share your burdens and make it easier for you?
  • Do you have people in your life who are willing to do that for you? How are you offering yourself to others to help reduce their stress?
  • God already knows all about your stress. How will you show him that you are ready to take on his yoke?

 

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn