Thứ Tư , 17 Tháng Một 2018
Home / Trang Chủ / GIA ĐÌNH ĐƯỢC CỨU

GIA ĐÌNH ĐƯỢC CỨU

Kinh Thánh Phúc Âm Mác 1:1. “Đầu Tin Lành của Đức Chúa Jêsus Christ, là Con Đức Chúa Trời.”; Mathi-ơ 16: 18-19 “Còn Ta, Ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, Ta sẽ lập Hội Thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được Hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời.”; “Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này; Ta cũng phải dẫn nó về nữa. Chiên đó sẽ nghe tiếng Ta, rồi sẽ chỉ có một bầy, và một người chăn mà thôi” (Giăng 10: 16); Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình (Công vụ 20: 28); Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Đức Chúa Jêsus Christ (1Cô-rinh-tô 3: 11).

c1

Hội Thánh Tin Lành của Chúa Giê-su được hình thành tại Việt Nam năm 2009 đến nay.

Năm 2014, Hội Thánh đã thành lập Chủng Viện Thần Học Việt Nam (VTS) để giảng dạy chương trình Thánh Kinh Căn Bản (Cấp 1-2-3), Cuộc Đời Chúa Cứu Thế, 10 Môn Quản Nhiệm, Thần học mục vụ,… Chủng Viện VTS cũng liên kết với Vietnamese Theological University (VTU) được sáng lập từ năm 2011 tại Florida, USA để huấn luyện các chương trình 10 Môn Quản Nhiệm, Cao đẳng, Cử nhân và Thạc sĩ Mục vụ và Thần học,…  Trường Đại Học VTU cũng đào tạo những chuyên ngành khác như: Ngoại ngữ, Tin học, Âm nhạc, Quản lý Giáo dục, Quản trị Kinh doanh, Tư vấn, MC,…

c2

Từ năm 2014-2017, Hội Thánh Tin Lành của Chúa Giê-su tổ chức học Kinh Thánh Tân Ước vào Chúa nhật hằng tuần. Đặc biệt năm 2014 học 4 sách Phúc Âm với chủ đề: THEO DẤU CHÂN CHÚA GIÊ-SU (Quý 1 học sách Ma-thi-ơ – Chúa Giê-su là Vua; Quý 2 học sách Mác – Chúa Giê-su là Người phục vụ; Quý 3 học sách Lu-ca – Chúa Giê-su là Con người Hoàn Hảo; Quý 4 học sách Giăng – Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa). Những năm sau đó học từ sách Công vụ cho đến sách Khải huyền.

Năm 2018-2021, Hội Thánh sẽ tổ chức học Kinh Thánh Cựu Ước cho các Hội Thánh địa phương trong Tổng hội mỗi tuần. Cụ thể năm 2018 tập trung học 5 sách đầu tiên của Kinh Thánh “Ngũ Kinh của Môi-se” với chủ đề: GIA ĐÌNH ĐƯỢC CỨU & ĐƯỢC PHƯỚC (Quý 1 học sách Sáng-thế-ký – Gia Đình Chúng Tôi Biết Chúa; Quý 2 học sách Xuất Hành – Gia Đình Chúng Tôi Được Cứu; Quý 3 học sách Lê-vi-ký và Dân-số-ký – Gia Đình Chúng Tôi Thờ Trời; Quý 4 học sách Phục Truyền – Gia Đình Chúng Tôi Được Phước). Năm 2019 nghiên cứu 12 sách Lịch sử; Năm 2020 học 5 sách Văn Thơ (Gióp, Thi Thiên, Châm Ngôn, Truyền Đạo, Nhã ca); Năm 2021 tập trung học các sách Tiên tri trong Cựu Ước.

c3

Chúng tôi khám phá ra rằng, Hội Thánh tại Việt Nam chưa phát triển vững mạnh vì chúng ta tập trung tìm và cứu người xa lạ (chưa quen biết) trong khi Gia đình, Bà con, Dòng họ chúng ta ít quan tâm và đầu tư, nên hơn 100 năm qua Tin Lành chỉ có hơn hai triệu người tin theo Chúa, trong đó gần 70% là người sắc tộc, và số người tin Chúa được huấn luyện để trở thành môn đồ hầu việc Chúa còn rất ít.

Kính Thánh Ma-thi-ơ 9:35-38 cho biết: “Đức Chúa Jêsus đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, rao giảng Tin Lành về vương quốc thiên đàng và chữa lành mọi thứ bệnh tật. Khi thấy những đoàn người đông đảo, Ngài động lòng thương xót vì họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có người chăn. Ngài phán với các môn đồ rằng: “Mùa gặt thì thật trúng nhưng thợ gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai thợ gặt vào mùa gặt của Ngài.” 

c4

Lời Chúa dạy rằng: “Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa” (1Ti-mô-thê 5: 8);

“Hai người trả lời rằng: Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi” (Công vụ 16: 31); Và chúng ta cũng đồng thanh nói như Giô-suê: “Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự CHÚA” (Giô-suê 24: 15c).

Cho nên những năm tới, chúng tôi cầu nguyện nhờ cậy Chúa Thánh Linh dẫn dắt ban ơn để xây dựng Hướng đi và cũng là Chiến lược phát triển Hội Thánh theo mô hình và phương cách của Chúa Giê-su: Bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem (là Gia đình bà con dòng họ của mình) phát triển đến khắp mọi nơi… (Công vụ 1: 8). Và chúng tôi sẽ tập trung làm những việc thiết thực sau đây:

c 5

  1. Nắm biết thông tin cá nhân của từng người trong Gia đình và bà con dòng họ để Cầu nguyện và xây dựng một Đại gia đình tin kính Chúa, hiểu biết Chúa, yêu mến Chúa, và sống phục vụ Thiên Chúa.
  2. Mỗi gia đình mỗi ngày nên dành thời gian 1 giờ để cầu nguyện lễ bái và học Kinh Thánh chung với nhau, qua đó cũng tạo thói quen sống tốt đẹp và gìn giữ tinh thần tôn ti trật tự, kính trên nhường dưới trong họ tộc.
  3. Xây dựng một Đại gia đình Cơ-Đốc gương mẫu, yêu thương, tôn trọng và hiệp một với nhau để sống làm vinh hiển Danh Chúa và trở thành nguồn phước cho nhiều người.
  4. Mỗi cặp vợ chồng sống yêu thương nhau, biết cảm thông, tha thứ, tôn trọng và bảo vệ lẫn nhau để giữ lửa yêu thương và hạnh phúc trong hôn nhân, dành thời gian chất lượng bên nhau để làm gương cho con cháu noi theo.
  5. Mỗi năm đại gia đình nên tổ chức họp mặt, cắm trại vào những dịp Lễ Giáng sinh, Lễ Phục sinh, Sinh nhật, Lễ Tưởng nhớ/niệm người thân đã qua đời nhưng theo nền tảng Kinh Thánh, Tết Nguyên Đán, Lễ Cảm tạ, Lễ Dâng con, Mừng thọ, Lễ Phụ thân, Lễ Mẫu thân,… để kết nối mọi người trong Gia đình, bà con họ hàng lại với nhau và đây là cơ hội để giúp họ nhận biết Chúa và cùng xây dựng một gia đình thành công và hạnh phúc trong Chúa Giê-su.
  6. Quan tâm và cầu thay đặc biệt cho những người trong bà con dòng họ chưa biết Chúa để họ sớm tin thờ Ngài. Tìm mọi cách chia sẻ ơn phước Chúa ban, làm chứng cho họ bằng đời sống tin kính Chúa và yêu thương thiết thực của mình dành cho họ để cảm hoá họ đến với Chúa Giê-su để được cứu rỗi linh hồn.
  7. Những người đã tin Chúa Giê-su rồi thì cầu nguyện và tạo điều kiện giúp họ trung tín nhóm thờ phượng Chúa, được học Kinh Thánh có hệ thống để họ cũng góp phần hầu việc Chúa. Những ai đang hầu việc Chúa thì chúng ta cầu thay và ủng hộ chức vụ của họ được kết quả để Hội Thánh của Chúa Giê-su được phát triển ngày càng vững mạnh qua đó nhiều gia đình được cứu và được phước.

 

Mục sư Bùi Văn Cường

ĐT: 0931 909 500 – 0933 777 240

Email: gscuong@yahoo.com  –  vtueducation@yahoo.com

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn