Thứ Tư , 17 Tháng Một 2018
Home / Tổng hợp / Đức Chúa Trời Bày Tỏ Chính Ngài

Đức Chúa Trời Bày Tỏ Chính Ngài

Do Thái Giáo, Mặc-Môn và Phong Trào Thời Đại Mới

Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài.

Bởi vì Đức Chúa Trời là Đấng có từ trước vô cùng – trước khi thời gian và con người hiện hữu, nên không ai có thể biết được về Ngài nếu như Ngài không tự bày tỏ chính Ngài. Trong nhiều tôn giáo con người tìm cách hiểu biết về Đấng Tạo Hóa thông qua các quy tắc, nghi lễ, sự vận dụng tâm trí hoặc tinh thần. Trong khi đó Cơ đốc giáo hiểu biết về Đấng Sáng Tạo qua những cách Ngài bày tỏ cho nhân loại.

Đức Chúa Trời duy nhất, hằng sống và chân thật bày tỏ chính Ngài cho chúng ta qua ba phạm trù: sự sáng tạo, sự khải thị từ Kinh Thánh và sự nhập thể của Chúa Jesus Christ.

CREA

Sự sáng tạo (bày tỏ tổng quát)

Đức Chúa Trời bày tỏ Ngài trong tự nhiên. Thế giới, vũ trụ chung quanh chúng ta nói lên rằng có một Đấng siêu việt đang vận hành và kiểm soát chúng. Phao-lô viết: “bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài.” (Rô-ma 1:20). Khi quan sát thế giới chung quanh, chúng ta tự nhiên có một vài nhận thức về TRỜI – Đấng  Sáng Tạo và chủ tể của mọi sự. TRỜI phải có một tâm trí siêu việt, vượt quá suy tưởng của con người để thiết kế nên vũ trụ vô cùng rộng lớn này.

TRỜI đã phú cho con người tri giác và lương tâm để phân biệt điều đúng và điều sai. “Vả, dân ngoại vốn không có luật pháp, khi họ tự nhiên làm những việc luật pháp dạy biểu, thì những người ấy dầu không có luật pháp, cũng tự nên luật pháp cho mình.  Họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dạy biểu đã ghi trong lòng họ: Chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp, còn ý tưởng mình khi thì cáo giác mình, khi thì binh vực mình.” (Rô-ma 2:14-15).
TRỜI cũng ban cho con người một nhận thức về sự đời đời. “Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người.” (Truyền đạo 3:11).

Ngoài ra TRỜI còn ban cho con người tri giác về sự công bằng và sự phán xét trong tương lai. Bởi vì luật pháp của Ngài đã được ghi trong lòng chúng ta: “Họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dạy biểu đã ghi trong lòng họ: Chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp, còn ý tưởng mình khi thì cáo giác mình, khi thì binh vực mình.” (Rô-ma 2:15). TRỜI cũng sẽ xét đoán những việc bí mật của loài người. “Ấy là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jêsus Christ mà xét đoán những việc kín nhiệm của loài người.” (Rô-ma 2:16).

Sự bày tỏ của TRỜI trong thiên nhiên có thể thuyết phục con người về tội lỗi, nhưng không đưa ra một thông điệp cứu chữa. Vì vậy con người cần đến sự bày tỏ thứ hai sau đây:

Sự bày tỏ đặc biệt. 

images (1)

Kinh Thánh là sự bày tỏ đặc biệt mà TRỜI dành cho con người. Từ Quyển Sách này chúng ta có thể  biết được nhiều hơn, rõ ràng hơn về TRỜI và ý chỉ mục đích của Ngài dành cho con người.

Kinh Thánh cho chúng ta biết: “Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách.” (Hêb. 1:1) và chúng ta được dạy: “chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời.” (2 Phi-e-rơ 1:21)

Phao-lô đã nhắc nhở Ti-mô-thê về tầm quan trọng của Kinh Thánh: “từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ. Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, (Nguyên bổn rằng: Cả Kinh-thánh đều chịu Đức Chúa Trời hà hơi vào) có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình.” (2 Tim. 3:15-16).

Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời. Trong 5 quyển sách đầu tiên của Kinh Thánh đã có hơn 400 lần khẳng định điều đó. Thi thiên 119 nhấn mạnh toàn bộ bản văn Kinh Thánh là Lời của Chúa. Ê-sai và Giê-rê-mi sử dụng cụm từ Lời của Chúa Giê-hô-va hơn 400 lần. Tất cả Cựu Ước dùng cụm từ này hơn 3 800 lần.

Kinh Thánh có một giá trị vô song: “Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn,

có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình,  hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” (2 Tim. 3:16-17).

DF-09134 Nativity , May 18, 2006 Photo by Jaimie Trueblood/newline.wireimage.com To license this image (9139053), contact NewLine: U.S. +1-212-686-8900 / U.K. +44-207 659 2815 / Australia +61-2-8262-9222 / Japan: +81-3-5464-7020 +1 212-686-8901 (fax) info@wireimage.com (e-mail) NewLine.wireimage.com (web site)

Sự nhập thể của Chúa Jesus

Sự hóa thân thành người của Chúa Jesus là cách thứ ba mà Đức Chúa Trời bày tỏ Ngài cho nhân loại. “Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách,  rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian;  Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật; sau khi Con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu Đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao.” (Hêb. 1:1-3).

Kinh Thánh nhấn mạnh về Chúa Jesus Christ: “Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên.  Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả.  Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài.” (Côl. 1:15-17).

Chúa Jeus đã trả lời Phi-líp khi môn đồ này yêu cầu Ngài chỉ ra Cha thiên thượng: “Hỡi Phi-líp, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay, mà ngươi chưa biết ta! Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha. Sao ngươi lại nói rằng: Xin chỉ Cha cho chúng tôi?” (Giăng 14:9)

Đức Chúa Trời duy nhất, hằng sống và chân thật đã bày tỏ chính Ngài rõ ràng cho nhân loại qua ba phương cách: cõi sáng tạo; sự bày tỏ đặc biệt trong Kinh Thánh và sự nhập thể của Chúa Jesus.

BANG-CHUNG-TOI-THO-TROI-2-1

Kết luận:

Con người được sáng tạo theo hình ảnh của Đức Chúa Trời (Sáng. 1:26) và trong thiên hướng tự nhiên, chúng ta là những người thờ TRỜI. Vì thế nếu không thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, khi ấy chúng ta sẽ tạo ra các thần khác theo hình ảnh của chúng ta để thờ lạy.27  

(Còn nữa)

 

JAMES SEMPLE

Translated by Tuong Vi 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn