Thứ Năm , 22 Tháng Hai 2018
Home / Trang Chủ / CẦU NGUYỆN – thơ

CẦU NGUYỆN – thơ

LỜI CẦU NGUYỆN

Bài 9:

CẦU NGUYỆN TRƯỚC KHI DÂNG HIẾN

Lạy Cha là Đấng Nhân Từ

Ơn lành phước ái bao giờ con quên

Con xin cảm tạ ngợi khen

Bao nhiêu ân sủng Cha hằng chúc cho

Lời Ngài từ bấy đến giờ

Dạy con hãy lấy đơn sơ tấm lòng

Tài vật, hoa lợi sạch không

Đầu mùa thanh khiết mà dâng Chúa Trời

Biết ơn Cha của muôn loài

Tôn cao Thiên Chúa danh Ngài Chí Cao

Giờ đây vật phẩm hoa màu

Vâng lời trung tín dâng câu chúc Ngài

Chúa ôi nhận lấy của này

Của dâng thơm ngát tỏ bày lòng con

Xin Ngài nhận lấy vẹn tròn

Tấm lòng thơm thảo nơi con chí thành

Dạy cho con biết thực hành

Sử dụng của lễ việc lành ban ra

Mở mang công việc nhà Cha

Người người tin Chúa, nhà nhà kính Thiên

Bầy con từ khắp mọi miền

Cầu xin ơn Chúa danh Ngài Jesus!

Amen .

hoang

Bài 10:

CẦU NGUYỆN TRƯỚC KHI RA VỀ

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi

Cho con cảm tạ Chúa ôi phước lành

Một ngày ca tụng vinh danh

Phụng thờ Thiên Chúa lòng lành kính yêu

Con về xin Chúa cùng đi

Giờ đây chiên Chúa dâng điều khẩn xin

Cha cho Thiên Sứ gần bên

Giữ gìn tay lái, ban quyền bảo an

Trước sau tả hữu trên đàng

Vầng mây trụ lửa chứa chan ân tình

Xin cho ngọn lửa thuộc linh

Cháy trong tim mãi con dành thờ Cha

Làm cho sáng cả muôn nhà

Đời đời DANH CHÚA LÀ CHA ÁI TỪ

Khẩn cầu dâng hết lời thơ

Trong danh Chúa Đấng Tôn Thờ Jesus.

Amen

ha noi

Người Hà Nội

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn