Thứ Sáu , 29 Tháng Chín 2023
Home / Vườn thơ / THƠ TƯỜNG LƯU

THƠ TƯỜNG LƯU

HOẠN NẠN GIÚP MÌNH… “TỈNH” RA

Ðức Chúa Trời dùng sự hoạn nạn mà cứu kẻ bị hoạn nạn. (Gióp 36:15)

poet

Biết đâu hoạn nạn mà ngừa
Vì chưng hoạn nạn chẳng chừa một ai
Dù người quyền thế trong tay
Hay người trôi giạt gió mây, góc trời.
Hễ khi hoạn nạn đến rồi
Ðố ai không khỏi rối bời… ruột gan.

Thông thường ta vẫn than rằng:
Tại sao hoạn nạn lại nhằm vào… tôi?
Những người nhân đức trên đời
Có khi hoạn nạn hơn người… gian tham
Ở ác vẫn thấy gặp lành
Ở hiền lại thấy ít lần gặp may.

Ta cầu nguyện Chúa mỗi ngày
Trên trời, dưới đất, ý Ngài được nên
Bước linh trình thiếu đức tin
Chính nhờ hoạn nạn giúp mình… “tỉnh” ra.
Con đường thiên lộ dẫu xa
Chúa lo cho hết! Còn ta… vững lòng!

 

 

DIỆU KỲ QUÁ ÐỖI

Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, đặt tay Chúa trên mình tôi…  Sự tri thức dường ấy, thật diệu kỳ quá cho tôi, cao đến nỗi tôi không với kịp!  (Thi Thiên 139:5-6)

Con trải qua những khó khăn khôn tả
Tinh thần con đã sa sút, mỏi mòn
Hướng lên cao, con cầu Chúa đoái thương
Cảm ơn Chúa, thật diệu kỳ quá đỗi!

Con trải qua bao lần trũng bóng chết
Những xác người trên đường phố… đạn bay
Con nguyện thầm, giữa tiếng nổ bên tai
Cảm ơn Chúa, thật diệu kỳ quá đỗi!

Con trải qua sự nghèo nàn, thiếu thốn
Miếng cơm ăn chật vật, khó làm ra
Con nhờ Ngài tiếp trợ, ban ma-na
Cảm ơn Chúa, thật diệu kỳ quá đỗi!

Con trải qua tháng năm buồn bệnh hoạn
Nằm trên giường, sầu não cuộc đời tàn
Dâng về Ngài, con chỉ có tiếng than
Cảm ơn Chúa, thật diệu kỳ quá đỗi!

Nhưng trên hết, con là người tội lỗi
Ðường thế gian con đi đã bấy lâu
Chúa cứu con, đem con khỏi vực sâu
Cảm ơn Chúa, thật diệu kỳ quá đỗi!

***
Con là ai… Chúa thương con đến thế
Một tội nhân đáng hư mất mà thôi!
Chúa đặt tay, Chúa bao phủ suốt đời
Cảm ơn Chúa, thật diệu kỳ quá đỗi!

Tường Lưu

    

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn