Thứ Ba , 7 Tháng Hai 2023
Home / Viện đào tạo môn đồ / BẢN TIN TỔNG HỢP

BẢN TIN TỔNG HỢP

photo
(Việt Nam, tháng 5/2015)
VMI BẢN TIN TỔNG HỢP

TIN HOA KỲ
-Ngoài Hội Thánh Báp Tít Hiệp Nhất ở Phoenix, Arizona, Hội Thánh New Orleans, Louisiana là một trong những Hội Thánh có số học viên VMI đông nhất tại Hoa Kỳ, khoảng 50 tín hữu đang theo học dưới hình thức Trường Chúa Nhật.
– Trong nỗ lực truyền giáo, Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây bắt đầu chương trình truyền giáo nội địa tại Hội Thánh Báp Tít Greenbelt, Maryland vào cuối tuần lễ 26/6 dành cho các môn đồ khu vực Đông Bắc Hoa Kỳ (từ North Carolina đến New York) Các môn đồ sẽ đến, cùng với các tín hữu Hội Thánh địa phương, được huấn luyện ngắn, đi ra các khu vực dân cư và chợ búa của người Việt, phát báo Hướng Đi, truyền đạo đơn, làm chứng, mời tham dự truyền giảng tại Hội Thánh. Mục sư Lữ Thành Kiến sẽ giảng cho chương trình truyền giảng với sự cộng tác thánh nhạc của Hội Thánh.

TIN VIỆT NAM
Song song với chương trình truyền giáo nội địa, VMI vẫn tiếp tục những chương trình truyền giáo nước ngoài. Mục sư Nguyễn Văn Huệ và Mục sư Lữ Thành Kiến cùng hai phu nhân đến Việt Nam vào cuối tháng 4/2015 để bồi linh và huấn luyện nhân sự cho khoảng 50 Mục sư và lãnh đạo các Hội Thánh đã học qua chương trình VMI, từ các khu vực miền Nam, một số từ miền Bắc và Trung đến, kêu gọi kết ước đi ra đào tạo môn đồ quy mô hơn. Trong chương trình này sẽ đặc biệt cấp chứng chỉ giáo viên và phong chức cho một số giáo sĩ.

TIN HOA KỲ
Cũng trong kế hoạch bồi linh và huấn luyện nhân sự, VMI sẽ tổ chức Trại Gia Đình tại tiểu bang Colorado vào tuần lễ từ ngày 4-6 tháng 9/2015. Hai diễn giả chính là Mục sư Ted Lindwall và Mục sư Chris Noguira. Khích lệ các môn đồ đi cùng gia đình, kêu gọi cả gia đình góp phần hầu việc Chúa như tinh thần của Giô-suê… ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Cũng sẽ cấp chứng chỉ giáo viên và phong chức cho các giáo sĩ…
photo (1)
(Cầu nguyện chuẩn bị ra đi)
TRẠI HUẤN LUYỆN NHÂN SỰ BÀ RỊA VŨNG TÀU
Những người lãnh đạo VMI đã nghe ra tiếng Chúa rằng hãy bắt đầu thế hệ thứ hai. Phao-lô rất có thể sẽ dừng chân một ngày nào đó, không phải vì bị án tại La-mã, nhưng vì gối mỏi chân chồn, tuổi già sức yếu. Đã đến lúc nghĩ đến và thực hiện việc trao lại cây gậy kế thừa cho Ti-mô-thê. Không phải chờ đến khi chân chồn gối mỏi thật rồi mới nghĩ đến, mà phải nghĩ đến trước khi điều đó xảy ra, để kịp thời huấn luyện đào tạo.
Những người lãnh đạo VMI cũng sớm nhận ra rằng dù cho có đi đâu về đâu, cho đến cùng trái đất, thì đất nước Việt Nam của người Việt Nam vẫn là cánh đồng lớn nhất. Biết bao nhiêu giáo phái, cơ quan, chương trình truyền giáo đổ vào Việt Nam, mà vẫn như muối đổ vào biển, chẳng bao giờ đầy biển.
Đó là mục đích của chuyến về Việt Nam lần này, không phải một, mà hai. Hai ngày, hai giáo sư, hai diễn giả, 6 môn học, không đủ thời gian để dạy. Dầu vậy vẫn cứ dạy, và kinh nghiệm những lần sau nếu còn có thể tổ chức những trại huấn luyện giống như vậy. Gần 50 nhân sự, đa số là khu vực miền Nam, thuộc các Hội Thánh Tin Lành Của Chúa Jesus, có 3 người từ miền Bắc và 1 từ miền Trung vào tham dự. Gần 50 chứng chỉ giáo viên cấp cho những người cam kết đi ra dạy lại, đào tạo môn đồ. 7 chứng chỉ đặc biệt hơn, cấp cho 7 giáo sĩ, những người họat động trên địa bàn rộng lớn hơn, sẵn sàng đi ra, đi tới những nơi xa, những nơi cần đến để hỗ trợ, chứng đạo, chăm sóc, đào tạo, mở những điểm mới, làm rộng ra. Trong số 7 giáo sĩ có Mục sư Bùi Văn Cường, thầy Lê Đình Tín và anh Nguyễn Ngọc Hoàng là những người cộng tác chặt chẽ với VMI từ nhiều năm tháng qua.
Chúng tôi không nói theo cách thường, Trại Huấn Luyện thành công tốt đẹp như phần lớn các bản báo cáo, nhưng tin rằng đây là bước đầu tiên của việc trao lại trách nhiệm kế thừa cho thế hệ Ti-mô-thê cho dù chính những Ti-mô-thê này cũng chẳng còn trẻ nữa. Nhưng họ sẽ chịu trách nhiệm giao phó cho mấy người trung thành và những người trung thành này cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. Như Phao-lô, đi qua rồi sẽ trở lại để thăm viếng các Hội Thánh, chúng tôi sẽ trở lại nếu Chúa cho phép. Bằng sự đóng góp nhỏ nhoi của chính mình, nhưng hãnh diện là một phần cùng làm việc với Chúa, chúng tôi tin rằng việc chúng tôi làm là việc Chúa muốn chúng tôi làm, đang đi đúng đường Chúa đi, đúng mục đích Chúa đến, thực hiện những mạng lệnh vô cùng quan trọng. Và khi làm việc Chúa, chúng tôi sẽ hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta.
VIỆC CHÚA LÀM TẠI NHA TRANG
Một sự khích lệ khác là Nha Trang, thành phố biển, thành phố quê nhà, Hội Thánh nhà. Mới đầu có vẻ như là trở ngại, nhưng Chúa đã san bằng trở ngại, qua sự khao khát nóng cháy của một cặp vợ chồng trẻ, có khoảng hơn 40 nhân sự từ 2 Hội Thánh trong vùng đến huấn luyện. Một việc có vẻ như là tình cờ nhưng với Chúa chẳng có gì là tình cờ, chúng tôi tập họp được 12 anh chị em sẵn sàng ra đi, sẵn sàng gây quỹ ngay tại Việt Nam, dù con số đóng góp ban đầu có vẻ như là ít ỏi, nhưng đó là bước khởi đầu. Chúng tôi lập một nhóm VMI đưa lên facebook, gọi là VMI Nha Trang. Từ ý tưởng này, Chúa cho chúng tôi một khải tượng là khi đi đến đâu sẽ lập nhóm VMI tại đó, dù chỉ là vài người. Những nhóm này sẽ liên kết lại thành một mạng lưới, Kết Ước với Chúa, Kết Hợp với nhau, ra đi và Kết Quả. Ngay những ngày đầu tiên, một cặp vợ chồng trẻ đã Kết Ước ra đi về khu vực miền Tây, và chúng tôi tin rằng Chúa đang bắt đầu mở cánh cửa cho việc đào tạo môn đồ tại cánh đồng Việt Nam. Tin lành cho người Việt Nam sẽ phải bắt đầu ngay tại Việt Nam.
photo (3)
(Mái ấm tình thương)
Phải bỏ Đà Nẵng vì lý do kỹ thuật, và Hà Nội nhóm lại không mấy hiệu quả, chúng tôi tạ ơn Chúa vì Bà Rịa và Nha Trang, những bước mới. Mô hình này cũng sẽ bắt đầu với Hoa Kỳ vào tháng 9 tại Colorado. Và cũng sẽ bắt đầu ở những nơi khác, cho đến xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri trong chương trình Truyền Giáo Không Biên Giới.
Chúng tôi mong đợi sự cầu nguyện và góp phần của anh chị em, đưa bàn chân những người truyền đạo đi xa hơn, cho Chúa.

photo (2)
(Những người được sai đi)

MỤC TIÊU- THỰC HÀNH- KẾT QUẢ
NGUYỄN NGỌC HOÀNG

Tôi tạ ơn Chúa lại một lần nữa được vào Sài Gòn và được đi một số nơi điểm nhóm. Nhưng lần này đặc biệt hơn, trước hết là được tham gia khóa huấn luyện nhân sự của Viện Đào Tạo Môn Đồ (VMI) đầu tiên ở tại Việt Nam. Một khóa học để đào tạo giáo viên và đội ngũ giáo sĩ bước đi ‘’Thật’’ trong công việc Chúa. Cảm tạ Chúa tôi cũng được kêu gọi trở nên một giáo sĩ. Tôi hiểu công việc và trách nhiệm của một giáo sĩ.
Từ ngày về Việt Nam, cũng như sau lần đầu đi mở mang công việc VMI, cũng đã được sáu tháng. Có những lúc trong cuộc sống mỗi chúng ta cần phải dừng lại để xem chúng ta đang đi đâu, ở đâu, làm gì và kết quả công việc mình làm ra sao. Phải nói rằng lần đầu tiên vô Sài Gòn và được đi hầu việc Chúa trong công việc huấn luyện chương trình VMI thì thật sự mới cảm nhận thấy sự tinh túy và ý nghĩa của VMI tốt dường nào. Chính sự ra đi mới cho mình càng ngày càng yêu thích và khao khát để phát triển VMI và lây lan ra khắp mọi nơi.
Trước hết cũng xin thông báo qua một số hoạt động trong thời gian qua:
Ngay những ngày đầu bắt đầu với công việc vì còn quá mới với cuộc sống ở Việt Nam và khó để tự phát triển ngay nên những bước đầu là bắt tay và phát triển ngay chính tại Hội Thánh mình đang nhóm. Đó là Hội Thánh Hải Phòng thuộc dòng chảy Lời Sự Sống. Một mặt giúp đỡ Hội Thánh phát triển. Nhưng một mặt là qua những người Mục Sư, nhân sự, những con người ở chính tại đây. Dậy họ về cách học và dậy VMI. Và đào tạo họ sẽ là những người mở mang công việc VMI. Cảm tạ Chúa những con người ở đây rất tích cực học các bài học, họ còn tự mở lớp và nhóm học lại với nhau. Đặc biệt là nhóm Thanh Niên. Nhóm Thanh Niên là nhóm mình luôn đặt để nhiều nhất. Thật sự nhóm Thanh Niên thời gian đầu rất khó khăn. Phải nói là gần như phải gây dựng lại từ những con số không. Đã từng viết bài về nhóm Thanh Niên ở Hải Phòng tựa đề ”xuất phát từ con số không tròn trĩnh.” Qua những chương trình, kế hoạch và hành động, giờ các bạn đã cũng có sự tăng trưởng đáng kể. Có những buổi nhóm lại hai, ba mươi bạn thậm chí có những hoạt động số người nên tới hơn năm mươi. Tuy nhiên số người không nói nên sự phát triển khi không đưa các bạn vào những phương  pháp đào tạo cho các bạn lời Chúa, thì một ngày nào đó sẽ đánh mất ngay. Với những gì đã từng trải qua khi đi theo Chúa đủ đ ểmình nhận thấy rằng cần phải làm gì và điều đó cũng đang áp dụng, thúc dục các bạn hướng đến học VMI. Trong mỗi buổi nhóm thanh niên luôn được kêu gọi học VMI. Giờ các bạn đã được chia theo nhiều nhóm nhỏ ở từng khu vực, chính mỗi các bạn sẽ tự là những những người chỉ bảo nhau học VMI. Điều làm mình vui nhất chính là đã tạo dựng ra được những Hòn Đá vững chắc đầu tiên chính là những người có tầm ảnh hưởng của Hội Thánh. Đó là người Mục Sư, và người phụ tá, họ hứa và nhận lời sẽ là những người cùng đồng hành ra đi phát triển VMI. Họ cũng mong muốn là một phần của VMI, sẽ là những đại diện nhân sự đầu tiên của miền Bắc. Họ cũng chính là những người duy nhất ở miền Bắc trong kỳ trại nhân sự ở miền Nam vừa qua. Cũng xin giới thiệu qua về họ, là những người có tầm ảnh hưởng ở những khu vực thành phố lân cận. Chính họ là những con người đang phụ trách công việc Hội Thánh ở An Hồng, Thủy Nguyên, Hải Dương, Kinh Môn, Thái Bình, Nam Định… Gần như một nửa các nơi kể trên đã được học và giới thiệu về VMI. Xa hơn nữa là Hà Nội cũng bắt đầu học và đào tạo, cũng như được lời mời đến Bắc Giang để dạy họ VMI. Cũng xa hơn nữa là tận Móng Cái giáp với Trung Quốc, họ cũng đã mời để xuống dạy họ VMI. Một kế họach khác nữa là cũng đang tìm hiểu và được giới thiệu sang dạy VMI bên Trung Quốc.
Đó là một số điểm qua khu vực miền Bắc, giờ cùng xuôi về miền Trung. Miền Trung cũng nhận được một số lời giới thiệu xuống để dạy VMI nhưng chưa thể đi được và duy nhất một điểm nhóm ở miền Trung có thể chăm sóc được là chính quê  hương của Mục Sư Bố Lữ Thành Kiến, đó là Nha Trang. Điều đặc biệt là chỉ chăm sóc qua điện thoại. Nhưng không vì thế mà ảnh hưởng đến công việc phát triển và thành lập những hòn đá ở miền Trung. Cảm ơn Chúa qua chương trình Tĩnh Nguyện, hàng ngày được gửi cho các bạn khuyến khích, động viên, kêu gọi, các bạn đã được thay đổi và mau chóng truyền nhau từ người này qua người khác. Từ người này đến người khác và được lan ra mau chóng.  Cho đến thời điểm trước khi trại nhân sự VMI. Dù mình mới chỉ xác nhận chính thức hai người là nhân sự chính ở trong khu vực miền Trung, nhưng chính các bạn giờ đã tự đào tạo cho mình vài hòn đá riêng cho mình. Trong lần trại nhân sự vừa qua cũng có một bạn đã tham gia mặc dù đang thi và được cử đi thi Olympic cho trường, nhưng bạn đã bỏ qua để được đi tham gia trại VMI. Cảm  tạ Chúa vì tấm lòng của bạn.
Một điều nữa hết sức kì diệu, lần này quay trở lại Nha Trang Chúa đã mở ra một cánh của mới. Qua lớp học ở Nha Trang rất đông nhưng có một số con người có tấm lòng và cùng nhóm lại thông công và cùng kết ước với nhau xây dựng và phát triển nhóm VMI Nha Trang. Thật trùng hợp có mười hai người, bằng với số người mà Chúa Giê-Xu kêu gọi mười hai sứ đồ. Và họ đã lên kế hoạch đầu tháng sáu này sẽ bắt đầu ra đi các nơi để phát triển. Mỗi nơi sẽ hình thành một điểm nhóm trung tâm ở từng khu vực, mỗi khu vực lại kết nối với nhau thành đường dây, mỗi đường dây lại kết nối với nhau và kết quả sẽ là một mạng lưới VMI. Như những gì khải tượng VMI đã đề ra từ ban đầu.
Sắp tới sẽ là thành phố Đà Nẵng. Đã có người đã nhận lời sẽ là người nòng cốt của VMI. Người này cũng đã được học VMI và cũng đã nhận lời sẽ là người kết nối với mọi người học VMI. Địa điểm cuối cùng của chuyến truyền giáo vào tháng sáu tới.
Cảm tạ Chúa giờ đã có 5 đường dây đã được hình thành’’ chưa kể những nơi đang bắt đầu hình thành’’ và sẽ được liên kết với nhau trong chương trình ‘’truyền giáo trên đường dây’’ vào đầu tháng sáu tới. Các đường dây sẽ cùng nhau đi truyền giáo các nơi với nhau.
Nhiệm vụ mới của mình không chỉ là một giáo sĩ mà còn là một người trung chuyển, kết nối, kết ước, truyền tải chương trình kế hoạch giữa các đường dây lại với nhau và kết họ lại thành những mạng lưới VMI. Trên hết hướng tới những kết quả tốt nhất.
Đó cũng đang là những hoạt động trong thời gian qua và cũng đang là những mục tiêu lan ra.
Để thật sự công việc có hiệu quả nhất thì những bước đi, hành động lại là quan trọng nhất.
Mỗi ngày bước đi theo Chúa là mỗi ngày rút được những kinh nghiệm cho bản thân. Như trước đây đi làm chứng, đi truyền giáo có cả hàng nghìn người tin Chúa, nhưng phần lớn họ bị mất đi vì không được chăm sóc. Đẻ mà không nuôi được. Như Chúa Jesus từng nói trong một ví dụ về 4 lọai đất trong Ma-thi-ơ 13:1-23. Không chăm sóc, đẻ mà không nuôi sẽ bị ma quỷ và thế gian cướp mất đi. Một phần nhỏ được mạnh mẽ là bởi mình hết sức chăm sóc. Chính vì điều này mà những bước hành động thời gian tới sẽ có những thay đổi.
Như phương thức của VMI. Hội Thánh phát triển là Hội Thánh chiến đấu trên hai mặt trận. Mặt trận thứ nhất là trong Hội Thánh. Mặt trận thứ hai là bên ngoài. Dựa vào những phương thức này. Mình cũng chia thành hai mặt trận. Thứ nhất sẽ là lập bầy nhỏ cho chính mình. Thứ hai sẽ là huấn luyện trọng tâm vào một nơi và đào tạo họ trở nên mạnh mẽ và đồng thời sẽ đào tạo một người như mình ở chính tại nơi đó. Sẽ không đến ồ ạt đến dạy rồi lại mau đi.
Để cho rõ và hiểu hơn xin kể chi tiết hơn. Thứ nhất thì cũng đã rõ rồi. Chính bản thân sẽ đi làm chứng, nhóm họ lại và huấn luyện và đào tạo họ cho riêng mình. Đào tạo họ trở nên những người nòng cốt trong VMI. Thứ hai để cho tốt hơn, mỗi nơi tới sẽ được chuyên tâm đào tạo, thậm chí sẽ ở lại nơi đó lâu dài để đào tạo họ. Và sẽ tìm mỗi nơi như thế ít nhất là một người trở thành một hòn đá. Mỗi hòn đá, sau này sẽ trở thành những vệ tinh, là những cầu nối với trung tâm. Và đang dự tính cứ ba tháng những hòn đá này sẽ nhóm lại với nhau ở một địa điểm nào đó, địa điểm luôn có thể thay đổi và mỗi lần những lần nhóm lại với nhau thì những hòn đá sẽ phải đưa một hòn đá khác do mình tạo ra đến cùng tham gia. Mỗi lần nhóm lại sẽ đưa ra những bài học và chiến lược bước đi. Và quan trọng hơn nữa sẽ tạo mỗi quan hệ chặt chẽ, khắn khít với nhau.
Dù làm gì, làm nhiều hay ít thì kết quả của công việc làm là điều quan trọng nhất. Với những gì công việc đang làm ở khu vực miền Bắc và Trung tuy chưa thật sự lớn nhưng đó cũng là những kết quả đầu tiên đầy khích lệ. Và là tiền đề bước tiến cho thời gian bùng nổ sắp tới. Và mạng lưới của VMI sẽ không chỉ ở Việt Nam mà còn những khu vực xung quanh và toàn cầu. Khải tượng là lớn, sức người không làm nổi, nhưng với sức Chúa chúng ta tin là được.
NGUYỄN NGỌC HOÀNG   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn