Thứ Sáu , 22 Tháng Chín 2023
Home / Giới thiệu sách / VIẾT CHO NIỀM TIN

VIẾT CHO NIỀM TIN

TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN VIẾT CHO NIỀM TIN
Năm Thứ Hai

Dầy 550 trang, 53 tác giả, 70 truyện ngắn.

Phát hành 400 cuốn đêm Lễ Trao Giải Viết Cho Niềm Tin tại Vancouver, Canada ngày 14/11/2014.

Giá $15 USD/cuốn.

Một tác phẩm lớn mang tính chất lịch sử của Cơ-đốc Việt Nam. Mua để đọc, để giới thiệu cho nhiều người cùng đọc như một cách góp phần đưa văn chương Cơ-đốc ra ngoài nhà thờ, đến với cộng đồng người Việt, làm chứng cho họ. Mua để lưu trữ lại cho con cháu những thế hệ tiếp nối.

Địa chỉ liên lạc:

HƯỚNG ĐI MAGAZINE
Mục sư Nguyễn Văn Huệ [email protected]
Mục sư Lữ Thành Kiến [email protected]   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn