Thứ Sáu , 29 Tháng Chín 2023
Home / Huongdionline Admin (page 3)

Huongdionline Admin

Phân Biệt Các Thần

to another faith by the same Spirit, to another gifts of healings by ]the same Spirit,  to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another different kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. 1 Cor. 12:9-10 (NKJV) discerning of spirits: phân biệt các thần Bởi một Đức Thánh ...

Xem thêm »

Thần Học Của Tôi?

Vả, mọi vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt lành cả, không một vật chi đáng bỏ, miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy thì được (1 Tim 4:4). Ấy là Đức Thánh Linh và chúng ta đã ưng rằng chẳng gán gánh nặng nào khác ...

Xem thêm »

Thẩm Quyền Của Tân Ước

Thẩm quyền của Tân Ước Nghiên cứu của Tiến sĩ Wamble tóm lược một lĩnh vực quan tâm thứ hai đối với chúng ta: thẩm quyền Kinh Thánh trước hết là ở Tân Ước. Không phải người Baptist xem thường Cựu Ước. Thay vào đó, Kinh Thánh được trọn vẹn ...

Xem thêm »

Dùng Của Bất Nghĩa Mà Kết Bạn?

Lu-ca 16:9: “Còn ta nói cho các ngươi: Hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn, để khi của ấy hết đi, họ tiếp các ngươi vào nhà đời đời.” Câu hỏi: Tại sao Chúa Jesus dạy các môn đồ của Ngài phải dùng của cải bất nghĩa để kết ...

Xem thêm »

Hiểu Nhầm Kinh Thánh

HIỂU SAI DẪN ĐẾN ÁP DỤNG SAI KINH THÁNH Kinh Thánh có những áp dụng không giới hạn, nhưng ý nghĩa của nó không bao giờ thay đổi. Ý nghĩa của lời Chúa ngày nay và trong quá khứ khi mới được viết ra là như nhau. Để hiểu ý nghĩa ...

Xem thêm »

Sức Mạnh Trong Chúa

Các Lời Hứa Của Chúa Ban Sức Mạnh cho Cơ đốc nhân. – 1.SỨC MẠNH TỈ LỆ THUẬN VỚI NHỮNG NGÀY SỐNG TRÊN ĐẤT Đời ngươi lâu bao nhiêu, sức mạnh ngươi lâu bấy nhiêu. Phục truyền. 33:252. SỨC MẠNH Ở TRONG CHÚA ĐƯỢC GIA TĂNG KHI TIẾN VỀ PHÍA ...

Xem thêm »

Chịu Khổ Vì Danh Chúa

MS Huệ chia sẻ trên youtube. KHI NÀO ĐỨC THÁNH LINH LÀM VIỆC? Chúng ta muốn Chúa Thánh Linh làm việc trong cuộc sống của chúng ta, vì “Chúa tức là Thánh Linh, Thánh Linh của Chúa ở đâu, thì sự tự do cũng ở đó” (2 Cô-rinh-tô 3:17). Nếu ...

Xem thêm »

Sống Nhờ Lời Chúa

Cơ đốc nhân trưởng thành không sống theo cảm xúc, nhưng sống theo Lời Chúa. Cảm xúc giống như thời tiết, có thể sáng nắng chiều mưa, nhưng Lời của Chúa không bao giờ thay đổi. Lời Chúa đem đức tin, hy vọng, niềm vui, sức sống mới, câu giải ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn