Chủ Nhật , 21 Tháng Bảy 2024
Home / Tổng hợp / Hội Thảo Về Sự Giải Hòa

Hội Thảo Về Sự Giải Hòa

Texas. June 2024. A picture is worth a thousand words….

Let’s start being the light of the world and salt of the earth! You can’t have a revival until you have reconciliation with Jesus. Your personal struggles and setbacks in life are Normal…it’s part of being a Sinner. I invite you to explore living a life of Peace and Joy. Walk in victory over things that have snared you down. I am not talking about getting richer…am talking about walking in the presence of Jesus.

What does Bible say? …narrow difficult path leads to Eternal Life, the larger easier road will lead you to failure and eternal death! The choice is yours-what do you choose? Let that choice begin this weekend – come and meet TheWayTheTruth ministry team and let us pray for your transformation! We will be at the Reconciliation Conference which we are hosting as well. Please come out for the whole program or parts of the program. Saturday is a unique setup – we will have panel discussions with Q&A…bring your questions and I assure you that the Holy Spirit will have an answer for you.

Facebook: Nguyen Trung Tin.

🙂

Texas. Tháng 6 năm 2024.

Một bức tranh đáng giá ngàn lời nói….Chúng ta hãy bắt đầu trở thành ánh sáng cho thế gian và làm muối cho đời! Bạn không thể có một cuộc phục hưng cho đến khi bạn được hòa giải với Chúa Giêsu. Những khó khăn và thất bại cá nhân của bạn trong cuộc sống là Bình thường…đó là một phần của đời sống Tội nhân. Tôi mời bạn khám phá việc sống một cuộc sống Bình yên và Vui vẻ. Hãy bước đi trong chiến thắng trước những điều đã cản trở bạn. Tôi không nói về việc trở nên giàu có hơn…tôi đang nói về việc bước đi trong sự hiện diện của Chúa Giêsu. Kinh Thánh nói gì? …con đường hẹp khó khăn dẫn đến Sự sống vĩnh cửu, con đường lớn hơn dễ dàng hơn sẽ dẫn bạn đến thất bại và cái chết vĩnh viễn! Sự lựa chọn là của bạn – bạn chọn gì? Hãy để sự lựa chọn đó bắt đầu vào cuối tuần này – hãy đến gặp nhóm mục vụ TheWayTheTruth và để chúng tôi cầu nguyện cho sự chuyển đổi của bạn! Chúng tôi cũng sẽ có mặt tại Hội nghị Hòa giải mà chúng tôi đang tổ chức.

Mời các bạn ra xem toàn bộ chương trình hoặc từng phần của chương trình. Thứ Bảy là một cơ hội độc đáo – chúng tôi sẽ có các cuộc thảo luận nhóm với phần Hỏi Đáp…hãy đưa ra câu hỏi của bạn và tôi đảm bảo với bạn rằng Chúa Thánh Linh có câu trả lời cho bạn. Facebook: Nguyễn Trung Tín.

Đọc bài khảo luận của tôi về sự giải hòa ở đây:

https://huongdionline.com/…/su-giai-hoa-theo-kinh-thanh/

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn