Chủ Nhật , 21 Tháng Bảy 2024
Home / Tổng hợp / George Muller

George Muller

Chủ thấy Đức Giê-hô-va phù hộ chàng và xui cho mọi việc chi chàng lãnh làm nơi tay đều được thạnh vượng. Vậy, Giô-sép được ơn trước mặt chủ mình; chủ cắt chàng hầu việc, đặt cai quản cửa nhà, và phó của cải mình cho chàng hết. Sáng thế ký 39:3-4

Khi George Mueller trở thành mục sư, ông đã từ chối để hội thánh nhỏ trả lương cho mình. Thay vào đó, ông tin cậy Chúa sẽ chu cấp cho ông và gia đình. Chúa đã làm điều đó.Khi Chúa kêu gọi ông thành lập một cô nhi viện, Mueller đã cầu xin Chúa cung cấp một tòa nhà, nhân viên, đồ đạc, và tiền để cho bọn trẻ ăn và mặc. Đức Chúa Trời đã thành tín cung cấp cho mọi nhu cầu của cô nhi viện đó là nơi cư trú của hơn mười ngàn trẻ em trong suốt nhiều năm. Bất cứ khi nào những đứa trẻ này sẵn sàng sống tự lập, George đặt một cuốn Kinh thánh vào tay phải và một đồng xu vào tay trái của chúng. Sau đó, ông giải thích rằng nếu chúng nắm giữ những gì trong tay phải, Chúa chắc chắn sẽ ban cho chúng cũng có một cái gì đó trong tay trái.

George Mueller hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa để chu cấp cho gia đình và cô nhi viện. Tương tự như vậy, khi phụng sự Phô-ti-pha, Giô-sép vẫn trung thành với Đức Chúa Trời thành tín của mình và phụ thuộc vào Chúa để giữ an toàn và tin cậy Ngài chu cấp các nhu cầu cho bản thân. Làm thế nào chúng ta có thể giống như George và Giô-sép, và trở thành nhân chứng về sự thành tín của Đức Chúa Trời?

TÔI XÂY DỰNG ĐƯỢC MỘT DANH TÍNH TỐT VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ NGƯỜI KHÁC DỰA TRÊN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA TÔI TRONG CÁC MỐI QUAN HỆ ĐÓ.

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn