Thứ Sáu , 29 Tháng Chín 2023
Home / Vườn thơ / THƠ TƯỜNG LƯU

THƠ TƯỜNG LƯU

Thơ Tôi Cũng Vắng Mặt Như Tôi

Sự ước ao chẳng còn nữa; vì bấy giờ người đi đến nơi ở đời đời của mình… (Truyền Ðạo 12:5)

tuongluu

Thơ tôi… vi vút cả ngàn bài
Số lượng không làm thơ… nên hay
Chỉ muốn thơ tôi nhiều bạn đọc
Những câu Kinh Thánh dạy hằng ngày.

Những câu Kinh Thánh dạy… ngàn xưa
Nâng đỡ tâm linh các thánh đồ
Dẫu bước trần gian đầy khổ nhục
Một lòng theo Chúa chẳng nghi ngờ.

Cuộc sống tôi đầy những khó khăn
Ðời xô tôi ngã biết bao lần
Những câu Kinh Thánh nâng tôi dậy
Cho tôi ổn định lại tinh thần.

Mai đây tôi vắng mặt trên đời
Thơ tôi cũng… vắng mặt như tôi
Bạn ơi, bạn nhớ câu Kinh Thánh
Là ước mơ tôi đã… đạt rồi.

bible 2

Tường Lưu
Tâm Linh Thi Tập

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn