Thứ Năm , 30 Tháng Năm 2024
Home / Tổng hợp / Kiểm Soát Bản Thân

Kiểm Soát Bản Thân

KIỂM SOÁT BẢN THÂN

Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó đi, mà tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại. Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời, là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến. 1 Ti-mô-thê 6:11-12

Từ “self-control” trong tiếng Anh có nghĩa là khả năng kiểm soát bản thân, đặc biệt là cảm xúc và mong muốn của bản thân hoặc sự thể hiện chúng trong hành vi, đặc biệt là trong những tình huống khó khăn.

Giường ngủ luôn mang lại cảm giác thoải mái nhất ngay cả khi chuông báo thức vang lên, nhưng sẽ có nhiều giá trị tốt đẹp và ý nghĩa hơn khi bắt đầu ngày mới với Chúa và lời của Ngài. Ngồi dậy bên cửa sổ với một tách cà phê, đọc Kinh thánh và cầu xin Chúa mở lòng chúng ta để đón nhận lẽ thật của Ngài là một thói quen tốt để bắt đầu một ngày mới. Nếu bạn giống tôi, tâm trí của bạn sẽ tràn đầy với các danh sách phải làm, các dự án, những cuộc hẹn, những người bạn yêu mến…khi bắt đầu ngày mới. Và những điều này làm bạn khó tập trung.

Tuy nhiên ghi nhớ thuộc lòng những câu Kinh thánh có thể giúp chúng ta nhớ lại các nguyên tắc của Chúa trong những tình huống khó khăn. Đức Thánh Linh có thể ban cho chúng ta một câu Kinh thánh chính xác khi chúng ta đối diện với một hoàn cảnh cụ thể. -Mỗi ngày mới đến sẽ luôn bận rộn với nhiều việc cần làm. Hãy viết xuống để nhớ những việc cần làm quan trọng nhất, và ghi nhật ký cho những lời cầu nguyện được nhậm để giúp bạn nhớ lại sự thành tín của Đức Chúa Trời. Điều này sẽ là lời chứng tốt về Chúa trong ngày của bạn. Đọc lại nhật ký cầu nguyện có thể xây dựng đức tin và giúp chúng ta đứng vững trong những thời khắc khó khăn.

Đọc Lời Chúa. Học thuộc lòng Lời. Ghi một sổ nhật ký cầu nguyện. Thờ phượng Ngài cách cá nhân và tham gia một nhóm tế bào cho việc học Kinh thánh và cầu nguyện. Những điều này luôn là phương cách tốt để theo đuổi đời sống công nghĩa, đức tin, tình yêu, sự kiên nhẫn, mềm mại mà sẽ dẫn đến việc kiểm soát bản thân (tự chủ) và đánh trận tốt lành cho đức tin Cơ đốc. Bạn có cách nào khác để theo đuổi đời sống tự chủ, kiểm soát bản thân trong sự tin kính?

NHỜ VÀO ĐẤNG CHRIST TÔI CÓ KHẢ NĂNG ĐỂ KIỂM SOÁT BẢN THÂN.

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn