Thứ Sáu , 19 Tháng Tư 2024
Home / Tổng hợp / Những Nguyên Tắc Sống

Những Nguyên Tắc Sống

30 NGUYÊN TẮC SỐNG CỦA MỤC SƯ CHARLES STANLEY

1.Sự thân mật với Chúa, mối ưu tiên hàng đầu trong đời sống chúng ta, quyết định sức ảnh hưởng của đời sống chúng ta.

2. Hãy vâng lời Chúa và giao hết mọi kết quả cho Chúa lo.

3. Lời Chúa là cái neo vững chắc trong lúc bão tố.

4. Ý thức sự hiện diện của Chúa tăng năng lực làm việc của chúng ta.

5. Đức Chúa Trời không đòi chúng ta hiểu hết ý muốn của Chúa, chúng ta chỉ hãy vâng lời, dù đôi khi thấy có vẻ vô lý.

6. Bạn gặt điều bạn gieo, nhiều hơn điều bạn gieo, và trễ hơn điều bạn gieo.

7. Giờ phút tối tăm của đời sống chúng ta chỉ kéo dài bao lâu Chúa thấy cần thiết để làm xong mục đích của Ngài trong chúng ta.

8. Hãy chiến đấu mọi trận chiến của bạn bằng đầu gối và bạn lúc nào cũng thắng.

9. Tin cậy Chúa nghĩa là nhìn xa hơn giống như Chúa đang nhìn.

10. Nếu cần, Chúa sẽ dời cả trời và đất để bày tỏ cho chúng ta ý chỉ của Ngài.

11. Khi chúng ta vâng lời Chúa, Ngài sẽ chịu trách nhiệm về mọi nhu cầu của chúng ta.

12. Bình an với Chúa là kết quả của sự hiệp nhất với Chúa.

13. Lắng nghe Chúa là cần thiết để bước đi với Chúa.

14. Đức Chúa Trời hành động vì cớ người chờ đợi Ngài.

15. Tan vỡ là điểu Chúa đòi hỏi để được sử dụng tối đa.

16. Mọi điều gì bạn làm ngoài ý Chúa đều sẽ thành tro bụi.

17. Chúng ta đứng cao nhất và mạnh nhất trên đầu gối chúng ta.

18. Là con cái Chúa, không bao giờ chúng ta là nạn nhân của hoàn cảnh chúng ta.

19. Bất cứ điều gì bạn giữ quá chặt bạn sẽ đánh mất.

20. Bất mãn thì không thể tránh nhưng chán nản là một lựa chọn.

21. Vâng lời luôn luôn đem lại phước hạnh.

22. Bước đi theo Thánh Linh là vâng lời ngay theo sự thúc giục của Chúa Thánh Linh.

23. Bạn không bao giờ cho nhiều hơn Chúa cho.

24. Đời sống Cơ-đốc là để Chúa sống đời sống của Ngài trong chúng ta và qua chúng ta.

25. Chúa ban phước cho chúng ta để chúng ta có thể ban phước cho người khác.

26. Nghịch cảnh là chiếc cầu dẫn đến mối liên hệ sâu sắc hơn với Chúa.

27. Cầu nguyện là tiết kiệm thời giờ nhiều nhất.

28. Không một tín hữu nào được kêu gọi để đi một mình trong đời sống đức tin.

29. Chúng ta học nhiều trong những kinh nghiệm dưới trũng thấp hơn là trên đỉnh núi cao.

30. Lòng trông mong ngày Chúa trở lại giúp chúng ta sống đời kết quả.

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn