Thứ Năm , 20 Tháng Sáu 2024
Home / Tổng hợp / Chịu Khổ Vì Danh Chúa

Chịu Khổ Vì Danh Chúa

MS Huệ chia sẻ trên youtube.

KHI NÀO ĐỨC THÁNH LINH LÀM VIỆC?

Chúng ta muốn Chúa Thánh Linh làm việc trong cuộc sống của chúng ta, vì “Chúa tức là Thánh Linh, Thánh Linh của Chúa ở đâu, thì sự tự do cũng ở đó” (2 Cô-rinh-tô 3:17). Nếu một người không có tác động của Thánh Linh, thì đó là một “người có tánh xác thịt” không nhận được những bài học thuộc linh. Phao-lô viết, “người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng” (1 Cô-rinh-tô 2:14). Và “nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài” (Rô-ma 8:9).

Chúng ta sẽ không hỏi, “Thánh Linh có thể hoạt động không?”  hoặc “Thánh Linh hoạt động như thế nào?” Trong giới hạn của bài này, câu hỏi cần đặt ra là, “Khi nào thì Thánh Linh sẽ hoạt động?”

1.Chúa Thánh Linh hoạt động khi Lời Chúa được rao giảng.

Chúa Thánh Linh tham gia vào việc hoán cải mọi tội nhân. Mọi sự hoán cải đều được bắt đầu, hướng dẫn và hoàn thành bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh. Vào thời Tân Ước, các cuộc cải đạo là kết quả của những người được Thánh Linh soi dẫn rao giảng phúc âm. Phúc âm này là quyền năng của Chúa để cứu những ai tin.  Phao-lô viết, “Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc” (Rô-ma 1:16). Ngày nay, Đức Thánh Linh bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời cho loài người khi họ học Kinh Thánh. Vào ngày Lễ Ngũ Tuần, có khoảng mười hai ngôn ngữ khác nhau được sử dụng. Ngày nay, Đức Thánh Linh phán dạy qua Kinh Thánh bằng hơn 1.200 ngôn ngữ. Kinh thánh không phải là Chúa Thánh Linh; nó là sản phẩm của Thánh Linh (Ê-phê-sô 3: 4-5; 2 Phi-e-rơ 1: 20-21). Tuy nhiên, khi Lời Chúa không được rao giảng, thì Thánh Linh không hành động thuyết phục tội nhân hoán cải. Có một nguyên tắc phổ quát: không ai được cứu ở những vùng đất mà Kinh Thánh chưa được rao giảng.

Có ba lẽ thật lớn cần nhớ về Thánh Linh và Lời.

Sự ăn năn không phải là điều gì đó được thực hiện đối với chúng ta, mà là một số điều được chúng ta thực hiện. Công vụ 3:19 nhấn mạnh điều này: “Vậy, các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi.”

 Trong khi sự tha thứ diễn ra trong tâm trí của Đức Chúa Trời, thì sự ăn năn diễn ra trong tâm trí con người.  “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 12:2). Chúng ta quyết định cải đạo, và sau đó Thánh Linh trợ giúp chúng ta hoàn thành điều này qua Lời của Chúa.

Vì Kinh Thánh mặc khải đầy đủ cho sự cứu rỗi. “Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành” (2 Ti-mô-thê 3:16-17), và  “Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính” (2 Phi-e-rơ 1:3). Vì vậy nếu Đức Thánh Linh hoạt động tách biệt với Lời, thì Lời sẽ trở nên không đầy đủ cho sự cứu rỗi của chúng ta. Chúa Thánh Linh không thể làm những điều sau đây:

• Cung cấp thêm sự mặc khải. Vì Đức Chúa Trời đã ban tất cả những gì cần thiết cho linh hồn chúng ta thông qua Lời. “Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì tôi đã ân cần viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta, tôi tưởng phải làm điều đó, để khuyên anh em vì đạo mà tranh chiến, là đạo đã truyền cho các thánh một lần đủ rồi (Giu-đe 1:3 và đọc thêm 2 Phi-e-rơ 1:3).

• Dẫn dắt trái với Lời Chúa, vì nếu Ngài làm vậy, Ngài sẽ mâu thuẫn với chính Ngài (Ga-la-ti 1:6-9).

• Buộc một người tuân theo phúc âm hoặc sống ngay thẳng, vì điều này sẽ mâu thuẫn với quyền tự do của con người (2 Cô-rinh-tô 5:10).

Khi Thánh Linh hoạt động qua Lời, tất cả các phần Kinh văn hòa hợp với nhau. H. Leo Boles nói rằng chúng ta không nên nhầm lẫn công cụ của một người đàn ông với bản thân anh ta. Một người đàn ông dùng rìu để chặt gỗ. Năng lượng vốn có trong con người, nhưng nó được truyền qua rìu đến gỗ, và rìu là cách năng lượng của người đàn ông truyền vào gỗ. Thánh Linh tồn tại trong cõi vĩnh cửu trước khi Kinh Thánh được viết ra. Tuy nhiên, bất cứ điều gì Thánh Linh làm cho chúng ta trên đất, Ngài đều làm qua Lời, phù hợp với Lời. Trong quá trình này, không có khả năng hoặc sức mạnh mới nào được truyền đạt mà không có trong chỉ dẫn của Kinh Thánh. Lời là công cụ của Thánh Linh ngày nay. “gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 6:17 đọc thêm Hê-bơ-rơ 4:12; Gia-cơ 1:21; 2 Phi-e-rơ 1: 3; Khải Huyền 2:16).

Kết luận: Đức Thánh Linh cáo trách tội lỗi và khiến tội nhân ăn năn thông qua việc rao giảng Lời Chúa. Bất kỳ lý thuyết nào loại bỏ Lời Chúa trong sự ăn năn, hoặc làm mất đi trách nhiệm của con người, đều không thể chấp nhận.

2.Đức Thánh Linh hoạt động trong sự tái sinh (Giăng 3:5).

 Trong tiến trình sinh ra mới, Thánh Linh giống như người cha cấy Lời Chúa làm hạt giống (xem Lu-ca 8:11; Giăng 16:13), nước là người nữ (mẹ) sinh ra đứa trẻ, và vương quốc (hội thánh) là gia đình mà một người được sinh ra. Khi hạt giống được cấy vào bởi sự rao giảng (1 Phi-e-rơ 1:23, 25), thì chính Thánh Linh làm cho chúng ta được sống về mặt thiêng liêng: chúng ta được “sinh bởi Thánh Linh” (Giăng 3:5; xem 1 Cô-rinh-tô 6:11; 1 Phi-e-rơ 1:2; Tít 3: 5).

 Khi một người trở thành con của Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh sẽ ngự trong người ấy. Đức Thánh Linh ở trong chúng ta, xuyên qua chúng ta và Ngài hợp nhất với Lời. Đây không phải là một cảm giác. Chúng ta biết điều đó bằng đức tin, cũng như chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời và Đấng Christ đang ở trong chúng ta (Ê-phê-sô 4: 6; Cô-lô-se 1:27). Sự cư ngụ của Thánh Linh bên trong chúng ta phục vụ ba mục đích:

 • Khoản thanh toán trước (bảo đảm) về cơ nghiệp của chúng ta (Ê-phê-sô 1: 13-14). Chúng ta có một chứng thư danh hiệu là con cái của sự vinh hiển. Có chứng thư nào tốt hơn không? Ai xác thực nó? Đức Thánh Linh “Chính Thánh Linh làm chứng bằng tâm linh của chúng ta rằng chúng ta là con của Đức Chúa Trời, và nếu là con cái, thì là những người thừa kế — những người thừa kế của Đức Chúa Trời và những người đồng thừa kế với Đấng Christ” (Rô-ma 8:16-17).

• Ngăn cản sự phạm tội. Phao-lô giảng dạy rằng thân thể của tín đồ Đấng Christ là đền thờ của Thánh Linh để ngăn chặn sự đồi bại về tình dục (1 Cô-rinh-tô 6:18-19).

• Xác minh mối quan hệ thiêng liêng. Nhờ Đức Thánh Linh, chúng ta được “đóng ấn cho ngày cứu chuộc” (Ê-phê-sô 4:30; xem 1:13). Khi chúng ta mua một món hàng trong cửa hàng, nó có tên một thương hiệu của công ty. Ở phương Tây, các chủ trang trại gắn nhãn hiệu cho gia súc của họ để thể hiện quyền sở hữu. Dấu ấn của Chúa Thánh Linh xác nhận Cơ đốc nhân thuộc về Đức Chúa Trời.

3.Đức Thánh Linh hoạt động khi tín nhân suy gẫm Lời (Ga-la-ti 5:22-23; 1 Ti-mô-thê 4:15).

  Chúa Thánh Linh cũng tham gia vào cuộc sống của Cơ đốc nhân. Ngài dần dần uốn nắn mỗi người thành hình ảnh của Đấng Christ.

“Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh” (2 Cô-rinh-tô 3:18). Vì Thánh Linh hoạt động qua Lời, và vì Ngài sản sinh trong chúng ta bông trái của Ngài, nên bông trái này sinh ra khi chúng ta đọc, suy gẫm và áp dụng các câu Kinh Thánh. Đa-vít nói: “Lòng tôi nóng nảy trong mình tôi, Đương khi tôi suy gẫm, lửa cháy lên, Bấy giờ lưỡi tôi nói:  Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết cuối cùng tôi, Và số các ngày tôi là thể nào; Xin cho tôi biết mình mỏng mảnh là bao” (Thi-thiên 39:3). Đức Chúa Trời mong đợi chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh và tuân theo để hiểu rõ bản chất thiêng liêng của Đấng Christ (2 Phi-e-rơ 1:2-4). Đây không chỉ đơn thuần là Lời được viết ra ở trong chúng ta, vì điều đó có nghĩa là người nào ghi nhớ nhiều phần Kinh Thánh và áp dụng sẽ có được sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Khi chúng ta suy gẫm Lời Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh thay đổi chúng ta. Trước tiên, chúng ta hãy dành nhiều thời gian hơn trong Lời.

4.Đức Thánh Linh hoạt động khi đền thờ (thân thể của tín nhân) được dọn sạch sẽ (1 Cô-rinh-tô 6:19-20).

Để Thánh Linh hoạt động trong chúng ta, chúng ta phải làm những điều sau đây:

• Làm sáng danh Chúa trong thân thể (Phi-líp 1:20). Điều này mang lại cho Cơ đốc nhân ý thức có trách nhiệm chăm sóc cơ thể của họ, bao gồm cả việc tuân thủ các luật lệ về vệ sinh và sức khỏe. Mỗi tín nhân nên cố gắng giữ cho thân thể mình trong tình trạng tốt bằng một chương trình luyện tập hợp lý (1 Ti-mô-thê 4:7-8) và bằng cách tự chủ trong những đam mê và ham muốn. Ăn uống quá độ, sử dụng rượu, ma túy và thuốc lá làm ô uế đền thờ (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:22). Tiến sĩ Maurice Hood, một bác sĩ phẫu thuật lồng ngực và tim mạch, đồng thời là cựu trưởng lão của hội thánh Highland Village of Christ ở Austin, nói rằng nếu một người hút thuốc có thể đứng quan sát một cuộc phẫu thuật vì bệnh ung thư phổi, anh ta có thể sẽ không bao giờ đụng đến thuốc lá nữa.

• Làm chết những việc làm xác thịt của thân thể (Rô-ma 8:13). Điều này đòi hỏi một người phải chọn lựa và quyết định sống một cuộc sống trong sạch. Chúa Thánh Linh đau buồn trước mọi điều trái ngược với sự thánh khiết. Ngài là Chúa Thánh Linh, và do đó Ngài đòi hỏi sự thánh khiết. Chúng ta không có thiện cảm với việc ăn uống trong những nhà hàng mất vệ sinh hoặc sử dụng phòng vệ sinh chưa được dọn dẹp, vì vậy chúng ta có thể liên tưởng đến cảm giác của Thánh Linh khi phải ở trong một ngôi đền đầy tội lỗi. Hiển nhiên là tà dâm, vô luân về tình dục làm ô uế thân thể (1 Cô-rinh-tô 6: 13-18). Người Cô-rinh-tô trước đó đã bơi lội trong tội lỗi tình dục, nhưng họ đã được rửa sạch, được thánh hóa và được xưng công bình (6:11). Cơ thể của Cơ đốc nhân thuộc về Chúa và là nơi cư ngụ của Thánh Linh. Đức Chúa Trời được tôn vinh khi tín nhân sử dụng thân thể cách khôn ngoan theo ý Ngài (xem Rô-ma 6:1-14). Nếu hai Cơ đốc nhân đang hẹn hò bị cám dỗ để đi quá xa về mặt thể chất, hãy nhớ rằng Đức Thánh Linh ngự trong họ có thể là động lực mạnh mẽ để giữ mình trong sạch.

5.Đức Thánh Linh hoạt động khi chúng ta cần sự giúp đỡ từ Ngài.

Phao-lô viết: “Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng, nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta” (Rô-ma 8:26). N. B. Hardeman nói, “Thánh Linh đến với các sứ đồ để soi dẫn họ, Ngài cáo trách tội nhân, và khích lệ các Cơ đốc nhân.” Chúa Thánh Linh cầu thay, giúp đỡ khi chúng ta ở trong những thời khắc khó khăn.

 Chúa Thánh Linh muốn làm 5 việc này trong cuộc sống của bạn. Hãy chắc chắn để cho Ngài hành động!

Tường Vi biên soạn

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn