Thứ Năm , 30 Tháng Năm 2024
Home / THẦY ƠI / Tại Sao Chúng Ta Được Sinh Ra Trong Tội Lỗi?

Tại Sao Chúng Ta Được Sinh Ra Trong Tội Lỗi?

Thầy ơi, cho tôi hỏi:

Tại Sao Chúng Ta Được Sinh Ra Trong Tội Lỗi?

Trả lời:

Các nền văn hóa của con người từ chối lẽ thật là con người được sinh ra trong tội lỗi. Tâm lý học hiện đại cho rằng không hợp lý khi giải thích các vấn đề của con người là kết quả của tội lỗi. Khi đã thất bại trong việc chẩn đoán vấn đề của tội lỗi sẽ không bao giờ dẫn đến việc chữa trị thích hợp. Kinh Thánh luận về điều này như sau: “không có người nào chẳng phạm tội.” (1 Các Vua 8:46). Vua Đa-vít thú nhận, “Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác. Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi.” (Thi. 51:5)

psalms_51_5_the_time_my_mother_conceived_powerpoint_church_sermon_Slide03

Nguyên tội được hiểu là tội lỗi do A-đam, tổ phụ loài người truyền lại.  Trong buổi ban đầu A-đam được tự do ăn các trái cây trong vườn Ê-đen, nhưng có một loại trái cây không được ăn. A-đam đã bất tuân mạng lệnh của TRỜI, ông ăn trái cây đó, và như thế tội lỗi đã vào trong thế gian vì sự không vâng lời của ông.

“Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết.” (Sáng thế ký 2:16-17)

“Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội.” (Rô-ma 5:12)

Từ đây toàn thể nhân loại thừa hưởng bản chất tội lỗi của A-đam (Rô-ma 3:20-23; 1 Côr. 15:21-22)

Trước khi tội lỗi xuất hiện trên trái đất, nó đã có với Lucifer trên thiên đàng. A-đam và Ê-va là hai con người hoàn hảo khi được tạo nên. Nhưng Satan (Lucifer) đã bước vào vườn Ê-đen và cám dỗ tổ phụ loài người ăn trái cấm (Sáng. 3:1-5; 2 Côr. 11:3). Ê-va đã nghe lời Satan, bà ăn trái cây mà Chúa cấm. Rồi bà cũng trao cho A-đam ăn (Sáng. 3:6). Đúng ra Ê-va phải bị A-đam quở trách, nhưng không như vậy, A-đam lựa chọn không vâng lời Đức Chúa Trời và ông cũng ăn trái cây đó (Sáng. 2:9; 3:7, 11)

 

ÁP DỤNG

Vì được sinh ra trong tội lỗi, tất cả chúng ta sẽ làm những điều không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Phao-lô viết, “Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn;  vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn.” (Rô-ma 7:18-19). Khi cám dỗ hay tội lỗi đến gõ cửa, chúng ta phải nhanh chóng “mặc lấy Đức Chúa Jêsus Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó.” (Rô-ma 13:14)

KINH THÁNH THAM KHẢO

Sáng. 2:17, 25; 3:1-24; Thi. 51:5; Giăng 8:44; Rô-ma 5:12; 2 Côr. 11:3; 1 Ti-mô-thê 2:14

Hướng Đi biên soạn

Sách tham khảo:

The Bible’s Answers To 100 of Life’s Biggest Questions, by Norman L. Geisler & Jason Jimenez

 

Huongdionline.com cần sự ủng hộ của bạn đọc để duy trì và phát triển các mục vụ. Mọi sự dâng hiến cho Hướng Đi Ministries xin gởi về:

VIETNAMESE MISSIONARY INSTITUTE

BBVA compass BANK

3111 North Galloway Ave.

Mesquite, TX 75150, USA

Routing# 113010547

Account# 6702149116

 

 

Chân thành cảm ơn.

hue

Mục sư Nguyễn Văn Huệ.

Bài trước:

https://huongdionline.com/2018/05/05/thien-dang-trong-nhu-nao/   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn