Thứ Năm , 30 Tháng Năm 2024
Home / Thư viện / Hình ảnh

Hình ảnh

ALBUM HÌNH ẢNH

Cập nhật album hình ảnh của Hướng Đi Ministries. Các hình ảnh đang tiếp tục được cập nhật. Quí vị có thể xem hình trong kích cỡ lớn (toàn màn hình) bằng cách click chuột vào mỗi tấm hình và chọn biểu tượng vuông – mở rộng.    

Xem thêm »

TRANG HÌNH ẢNH

  Hội thánh Hải Dương HT Hải Dương HT Báp-tít Kinh 7 (không phải Pháp-tít) Nhà tình thương. Các hoạt động của VMI. Hội thánh Ca Dia. Nhà tình thương Tín hữu ở Đạ Hoai, Lâm Đồng Một gia đình tín hữu ở Đạ Hoai. HT Báp tít Đạ Hoai ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn