Thứ Năm , 20 Tháng Sáu 2024
Home / Tổng hợp / Công Việc Của Đức Thánh Linh

Công Việc Của Đức Thánh Linh

ĐỨC THÁNH LINH DẠY DỖ CHÚNG TA.

Khi Chúa Jesus còn trên đất, Ngài đã nói cho các môn đồ về công tác của Đức Thánh Linh.Trong Giăng 14:26, Chúa phán: Nhưng Đấng Yên ủi tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các ngươi. Và sau đó trong Giăng 16:13, Chúa cũng nói: Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Ngày hôm nay chúng ta cũng vui hưởng những lời hứa nầy.

TÌM KIẾM VÀNG

Nghiên cứu Kinh Thánh là một đặc ân lớn. Đây là một quyển sách kỳ diệu. Càng tìm hiểu Kinh Thánh tôi càng kinh ngạc. Thật hữu ích nếu chúng ta đào sâu vào trong ngôn ngữ nguyên thuỷ của Kinh Thánh. Khi ấy chúng ta sẽ tìm thấy vàng ở đó. Một vài nơi trong bản Kinh Thánh Anh Văn đã không được dịch tốt.Trong bản Kinh Thánh tiếng Hy-bá-lai, tôi có cơ hội khám phá vàng ròng trong Lẽ thật của Kinh Thánh. Tôi nghiên cứu tiếng Hy-bá-lai chứ không phải là tôi học ngôn ngữ nầy. Tôi không phải là chuyên gia ngôn ngữ bẩm sinh. Đối với tôi thông thạo các ngôn ngữ là một vấn đề khó khăn. Tôi có năng khiếu trong những lĩnh vực khác, chứ không phải ngôn ngữ. Tuy nhiên tôi có đủ khả năng hiểu thấu tiếng Hy-Lạp để có thể đào sâu trong Kinh Thánh, và tìm thấy vàng tại đó.Tôi tin cụm từ nầy: Chỉ lướt nhìn bao quát thì dễ, nhưng những gì bạn thấy sẽ ra đi. Đào bới thì khó nhọc, nhưng có thể bạn sẽ bắt gặp kim cương.Tuy nhiên tôi đã khám phá là có những người tìm thấy kim cương mà không cần đào sâu cuốc bẩm.Khi tôi còn là mục sư ở Hungtington Beach, trong Hội Thánh chúng tôi có một thánh đồ thuộc linh mà chỉ mới học hết lớp 6. Cô ấy rất yêu mến Chúa. Lúc ấy tôi đang đọc sách Ga-la-ti và phải nghiên cứu khó nhọc trong bản Kinh Thánh gốc tiếng Hy-Lạp để hy vọng tìm ra vàng ròng của Lẽ thật. Cuối cùng tôi đã tìm thấy một điều rất tuyệt vời. Tôi thầm nghĩ: Thật là tuyệt diệu khi mình biết được một ít tiếng Hy Lạp để có thể khám phá điều nầy. Tôi háo hức để chia xẻ điều đó với các thuộc viên khác trong Hội Thánh.

Nhưng trước khi tôi làm điều đó, người chị em trên đã gặp tôi và nói: Anh Smith, tôi đã đọc sách Ga-la-ti, và anh biết đó, có một lẽ thật như thế nầy …Và rồi cô ấy chia xẻ chi tiết phần Kinh Thánh mà tôi đã khó nhọc mới khám phá ra được. Sự chia xẻ của cô ta hoàn toàn giống với những gì tôi đã nhận được. Tôi đã có một chút bối rối, thưa với Chúa: Chúa ôi! Như thế là không công bằng. Con đã theo học lớp tiếng Hy Lạp một cách vất vả để nghiên cứu Kinh Thánh, hầu khám phá những bài học sâu nhiệm. Còn cô gái nầy không biết một chữ Hy lạp vẫn có thể tìm được vàng ròng trong Kinh Thánh. Tuy nhiên đây là điều Chúa Jesus đã nói với các môn đồ là Đức Thánh Linh sẽ dạy dỗ họ. Điều Chúa ngụ ý là: các ngươi không cần phải lo lắng về những điều khó hiểu trong Kinh Thánh. Trước đây Ta đã dạy các ngươi thể nào, thì giờ đây Đức Thánh Linh cũng sẽ đến dạy dỗ các ngươi thể ấy.Được đổ đầy Thánh Linh, có tình yêu với Đức Chúa Trời và Lời của Ngài sẽ giúp chúng ta khám phá các lẽ thật trong Kinh Thánh. Điều nầy tốt hơn một người có bằng tiến sĩ về tiếng Hy lạp, nhưng chưa được sanh lại đứng lên giải thích Kinh Thánh. Sự giải thích như thế chỉ đem tới những điều khó hiểu, huyền bí mà thôi.1 Giăng 2:27: Về phần các con, sự xức dầu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn ở trong mình, thì không cần ai dạy cho hết, song sự xức dầu của Ngài dạy các con đủ mọi söï. Đây là điều rất lý thú, bởi vì bất kỳ một hệ thống tôn giáo nào, cũng cần có những giáo sư dạy dỗ cho giáo hữu. Các hệ thống tôn giáo nầy bán ra những sách giáo lý của họ, và ai muốn hiểu thì phải đọc những sách đó. Tại sao điều nầy trở nên cần thiết như thế? Bởi vì bạn sẽ không bao giờ hiểu được những giáo lý dở hơi, lạ đời của họ trừ phi bạn đọc các sách của họ.Tôi không lo ngại về một ai đó tiến đến sự trưởng thành trong đức tin chỉ nhờ đọc Kinh Thánh. Tôi không lo sợ khi nói rằng: Chỉ đọc Lời Chúa. Tôi tin rằng khi chúng ta đọc Kinh Thánh và tìm kiếm sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh bên trong tấm lòng chúng ta, thì Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta khám phá mọi lẽ thật.Dĩ nhiên Chúa cũng ban cho chúng ta các giáo sư và mục sư trong Hội Thánh, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ (Ê-phê-sô 4:12). Nhưng thậm chí khi có ân tứ giáo sư dạy dỗ lẽ thật trong Hội Thánh, chúng ta cũng không hiểu được lẽ thật cho đến khi Đức Thánh Linh bày tỏ lẽ thật đó trong lòng chúng ta. Thực ra Đức Thánh Linh là người dạy chúng ta về Kinh Thánh. Kỳ diệu làm sao khi chúng ta có chính tác giả của Kinh Thánh dạy chúng ta về Kinh Thánh! Nhờ đó chúng ta có thể hiểu được chính xác những gì Ngài đã viết.

LÀM MỚI LẠI TÂM TRÍ CHÚNG TA.

Chúa Jesus cũng nói rằng Đức Thánh Linh sẽ nhắc chúng ta nhớ lại những gì Ngài đã phán. Các môn đồ đã trải nghiệm điều nầy. Trong Giăng 2:22, Vậy sau khi Ngài sống lại, môn đồ gẫm Ngài có nói lời đó thì tin Kinh Thánh và Lời Đức Chúa Jesus đã phán. Chúa Jesus cũng nói là Đức Thánh Linh sẽ làm cho tâm trí của các môn đồ sẽ trở nên nhạy bén hơn. Giăng 12:16, Môn đồ trước vốn không hiểu điều đó, nhưng khi Đức Chúa Jesus đã được vinh hiển, mới nhớ lại những sự đó đã chép về Ngài và người ta đã làm thành cho Ngài. Lúc đầu tiên các môn đồ đã không hiểu, nhưng khi Chúa Jesus đã được vinh hiển, Đức Thánh Linh nhắc lại cho các môn đồ nhớ lại những lời Chúa Jesus đã phán. Đức Thánh Linh đã giúp họ nhớ và tổng kết toàn bộ sự kiện.Cảm tạ Chúa, vì Đức Thánh Linh vẫn đang tiếp tục công tác của Ngài ngày hôm nay.Tôi thường kinh nghiệm là Đức Thánh Linh làm cho tôi nhớ lại những phần Kinh Thánh đặc biệt khi tôi chia xẻ sứ điệp mà trước đó tôi không nhớ.Đức Thánh Linh vẫn đang làm điều tương tự mỗi khi chúng ta có những nhu cầu đặc biệt. Có thể bạn đi qua những thử thách khó khăn, và lúc ấy thình lình Đức Thánh Linh nhắc bạn nhớ lại một phân đoạn Kinh thánh mà áp dụng thật phù hợp, hoàn hảo cho nhu cầu của bạn lúc đó. Đức Thánh Linh nhắc chúng ta nhớ lại công việc và đường lối của Đức Chúa Trời. Ngài đang hiện diện để giúp đỡ, dạy dỗ bạn. Đó chính là công tác của Ngài.

Chuck Smith

Translated by Hon Pham

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn