Thứ Sáu , 19 Tháng Tư 2024
Home / Tổng hợp / Thư Mời

Thư Mời

THÂN MỜI ANH CHỊ EM HAM HỌC, HAM ĐỌC, HAM VIẾT tham dự buổi Hội thảo chuyên đề biên tập tin HẰNG TUẦN vào lúc 20h (tức 8 giờ tối VN) thứ tư, bắt dầu từ ngày 27/3/2014, qua phương tiện zoom. Số ID 663 056 7735. PASSWORD 1967.

Chủ đề: Học cách Viết Báo và Viết Sách.

Diễn giả: Mục Sư, Nhà Báo Nguyễn Văn Huệ, Chủ Nhiệm Đặc San Hướng Đi, đang phát hành tại Mỹ hơn 20 năm qua. Ích lợi cho mọi người tin Chúa, theo Chúa và hầu việc Chúa.

Mục tiêu: Được cứu, được phước, được thưởng.

Trân Trọng kính mời.

MỤC SƯ NGUYỄN VĂN HUỆ

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn