Thứ Sáu , 19 Tháng Tư 2024
Home / Tổng hợp / Sự Chết Của Thánh Đồ

Sự Chết Của Thánh Đồ

Trọng tâm của Thi thiên 116 là một bài hát tạ ơn. Thi thiên 116:15, “Sự chết của các người thánh, là quí báu trước mặt Đức Giê-hô-va.” Bản dịch New Living Translation diễn đạt ý nghĩa một cách tự nhiên hơn đối với độc giả hiện đại: “Chúa quan tâm sâu sắc khi những người Ngài yêu qua đời” (The LORD cares deeply when his loved ones die).

Nếu tách khỏi bối cảnh, người ta có thể thắc mắc liệu “cái chết của các thánh đồ của Ngài có quý giá trước mặt Chúa hay không” hàm ý rằng Chúa vui lòng hoặc tìm thấy sự hài lòng nào đó khi những người theo Ngài chết. Nhưng nếu chúng ta xem xét việc tác giả Thi thiên vừa mới thoát khỏi cái chết trong gang tấc thì ý nghĩa thực sự của cụm từ này sẽ trở nên sáng tỏ.Tác giả Thi thiên 116 mô tả cuộc đấu tranh cận kề cái chết: “Dây sự chết vương vấn tôi, Sự đau đớn Âm phủ áp hãm tôi. Tôi gặp sự gian truân và sự sầu khổ.” (Thi thiên 116:3). Nhưng khi tác giả Thi thiên kêu cầu Chúa giúp đỡ, Đức Chúa Trời đáp lại lời cầu nguyện của ông: “Ngài đã cứu tôi khỏi chết, mắt tôi khỏi lệ, chân tôi khỏi vấp ngã” (Thi thiên 116:8).

Để đáp lại lòng nhân từ của Chúa, tác giả Thi thiên hứa sẽ ca ngợi Chúa vì sự quan tâm nhân ái của Ngài và thề sẽ trung thành hầu việc Ngài.-Từ được dịch là “quý giá” có nghĩa là “có giá trị, hoặc giá thành cao”. Trong nguyên bản tiếng Do Thái, từ được dịch là “các thánh” chỉ về những người trung thành theo Chúa là những người tích cực yêu mến và phục vụ Chúa cũng như cam kết thực hiện mối quan hệ theo giao ước với Ngài. Vì vậy, câu nói “trước mặt Chúa cái chết của các thánh đồ là quý giá” cho thấy rằng Đức Chúa Trời không thờ ơ về việc các tôi tớ trung thành của Ngài chết như thế nào và khi nào.Vua công bình “sẽ chuộc linh hồn họ khỏi sự hà hiếp và sự hung bạo; Cũng sẽ xem huyết họ là quí báu.” (Thi thiên 72:14), thì sự kết thúc của cuộc đời chúng ta cũng vậy. Đức Chúa Trời không xem nhẹ cái chết của một trong những đứa con yêu dấu của Ngài. Nếu chưa đến giờ chúng ta phải chết, Chúa sẽ vội vàng bảo vệ chúng ta. “Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời cứu rỗi! Chúa Giê-hô-va giải cứu chúng tôi khỏi cái chết” (Thi thiên 68:20).

Thời điểm và hoàn cảnh cái chết của chúng ta sẽ không làm Chúa ngạc nhiên. Kinh Thánh chép: “Các ngày của tôi đã được biên vào sổ Chúa và được hoạch định trước khi một ngày nào đó bắt đầu” (Thi thiên 139:16). Chúa biết chúng ta sẽ chết như thế nào, khi nào và ở đâu. Ngài quan tâm sâu sắc đến mọi hoàn cảnh chúng ta gặp phải, đặc biệt là thời điểm quan trọng của cái chết của chúng ta.-Đức Chúa Trời quan sát các tôi tớ Ngài cách cẩn thận. Ê-sai 54:17, “Phàm binh khí chế ra nghịch cùng ngươi sẽ chẳng thạnh lợi, và ngươi sẽ định tội mọi lưỡi dấy lên để xét đoán ngươi. Đức Giê-hô-va phán: Ấy là phần cơ nghiệp của các tôi tớ Đức Giê-hô-va, và sự công bình bởi ta ban cho họ.” Qua Xa-cha-ri, Đức Chúa Trời khẳng định: “vì ai đụng đến các ngươi tức là đụng đến con ngươi mắt Ngài” (Xa-cha-ri 2:8).

Giống như sứ đồ Phao-lô, chúng ta có thể tin tưởng rằng Chúa sẽ giữ chúng ta sống cho đến khi công việc chúng ta làm cho Ngài hoàn tất (Phi-líp 1:22-25). Chúng ta có thể tin cậy như Chúa Giê-su đã tin rằng sẽ không có ai tra tay vào chúng ta cho đến khi thời điểm của chúng ta đến (Giăng 7:30; 8:20).-Khi tác giả Thi thiên đang chiến đấu để giành lấy mạng sống trong “những bẫy tử thần”, lời cầu nguyện của ông đã thu hút được sự chú ý của Đức Chúa Trời. Tình trạng khó khăn giữa sự sống và cái chết của ông thật quý giá trước mắt Chúa. Khi trải qua những cơn nguy hiểm đến tính mạng, chúng ta có thể biết rằng “mắt Chúa đoái xem người công chính, tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện người, nhưng mặt Chúa chống lại những kẻ làm ác” (1 Phi-e-rơ 3:12). Chúng ta có thể tin cậy rằng Đức Chúa Trời sẽ đến để bảo vệ chúng ta, “Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian để giúp sức cho những ai có lòng trọn thành với Ngài” (2 Sử ký 16:9).

Đức Chúa Trời không xem nhẹ cái chết của bất kỳ dân sự nào của Ngài. Trong mắt Chúa, cái chết của một người chín mươi tuổi cũng “tốn kém” như cái chết của một người hai mươi tuổi. Bằng cách nào đó, con người nghĩ rằng cái chết của một thanh niên hai mươi tuổi thì phải trả giá đắt hơn, nhưng dường như Chúa không nghĩ như vậy. Ngài coi trọng mọi cái chết của chúng ta. Ngài coi trọng cái chết của các thánh đồ đến mức gửi Chúa Giê-su xuống trần gian để đánh bại cái chết.-Là Cơ đốc nhân, chúng ta tin tưởng mong đợi Chúa sẽ cứu tất cả chúng ta khỏi sự chết. Nhờ huyết chuộc tội của Chúa Giê-su, chúng ta là thánh đồ của Đức Chúa Trời và tất cả các thánh đồ của Ngài sẽ một lần nữa “đi trước mặt Chúa trong đất kẻ sống”. Niềm hy vọng của chúng ta là vào sự phục sinh. Chúa Giê-su có thể không cứu chúng ta khỏi cái chết vật lý, nhưng chắc chắn Ngài sẽ cứu chúng ta khỏi chết. Chúng ta sẽ sống lại để không bao giờ chết nữa.Chúa Giê-su là sự sống lại và là sự sống; ai tin Ngài thì dù có chết cũng sẽ sống lại (Giăng 11:25). Chúng ta không còn sợ chết nữa, vì cái chết đã, đang và sẽ bị đánh bại (1 Cô-rinh-tô 15).

Sự sống và cái chết của chúng ta là những vấn đề được Chúa quan tâm sâu sắc.

admin

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn