Thứ Sáu , 19 Tháng Tư 2024
Home / Tổng hợp / Công Dân Nước Trời

Công Dân Nước Trời

(The Kingdom Citizens)

Mathiơ 5:1-12

www.vietnameshope.org

“Đức Chúa Jêsus xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia; khi Ngài đã ngồi, thì các môn đồ đến gần. Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng: Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi! Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất! Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ! // Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót! Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời! Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời! Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy.”

(Now when he saw the crowds, he went up on a mountainside and sat down. His disciples came to him, and he began to teach them saying: “Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. “Blessed are you when people insult you, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you.)

[PP] * Cách đây ~2 tuần lễ… nhân dịp đón mừng năm mới (Tết tây), tôi có đề nghị đến VHBC 1 khải tưởng, 1 mục tiêu mới… mà c/ta cần chú tâm qui hướng về trong năm 2009 này… đó là “nước ĐCT” (Kingdom of God)

> Trong bài giảng thứ nhất này, lời Chúa mong rằng đã giúp cho c/ta hiểu… mỗi người c/ta, ai đã được cứu chuộc bởi huyết của Chúa Giê-xu… thì c/ta chính là nước thiên đàng của ĐCT… mà Vua Giê-xu đang tể trị

> Là con cái của Chúa… c/ta phải hết lòng học hỏi để thông biết nước thiên đàng là gì; phải hân hoan chia xẻ với mọi người xung quanh, vì đó là mạng lệnh của Vua Giê-xu trao cho c/ta; và hớn hở chờ đợi ngày Chúa Giê-xu trở lại… ban cho c/ta nước ĐCT trọn vẹn… vì Chúa ở đâu thì c/ta cũng sẽ ở đó với Ngài đời đời…

> Nếu Chúa là Vua của vương quốc nước trời… vậy thì c/ta là ai?

# Lời Chúa trong Philíp 3:20 trả lời câu hỏi này… đó là c/ta thuộc công dân nước của Ngài… (But our citizenship is in heaven. And we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ…) “Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Jêsus Christ…”

[PP] > Như vậy câu hỏi để c/ta suy gẫm buổi sáng hôm nay… nếu là “công dân nước trời”

thì c/ta phải sống như thế nào… khi còn ở trên đất, chờ đợi ngày Vua Giê-xu trở lại?

I. Trách Nhiệm

[PP] > Điều thứ nhất c/ta phải hiểu… đó là đời sống của 1 người công dân nào

cũng phải có trách nhiệm đối với tổ quốc của mình…

# Những ai đã được cơ hội thi vào quốc tịch Mỹ… sau khi có hạnh kiểm tốt trong suốt 5 năm… thì ACE phải làm gì? > Phải tuyên thệ hứa nguyện là mình sẽ bằng lòng giữ tất cả mọi điều luật của nước, bảo vệ tự do cho nước… cùng 1 lúc hưởng tất cả ~quyền lợi của 1 người công dân nước Hoakỳ, phải không?

> Có ai muốn có quốc tịch Mỹ… mà không chịu tuyên thệ, không chịu lo tròn trách nhiệm đóng thuế, không chịu giữ luật lệ giao thông được không?

> Quyền lợi và trách nhiệm lúc nào cũng đi đôi với nhau…

# ACE hãy tưởng tượng 1 gia đình, 1 công xưởng, hay 1 xã hội mà ~người sống trong đó… không chịu chu toàn trách nhiệm của mình… thì gia đình, công xưởng và xã hội đó sẽ đi đến đâu, có tồn tại được lâu không?

            Hay cuối cùng chỉ sanh ra ~xáo trộn, đổ vỡ, suy đồi… dẫn đến chỗ đau thương mà thôi!

> Có lẽ vì lý do đó mà nền kinh tế của nước Hoakỳ ngày nay đang bị suy kém là vậy… bởi vì có ~ông chủ CEO (Chief Executive Officers) không làm tròn trách nhiệm của mình… chỉ tìm cách gian lận, che đậy… mà rồi đem hãng của mình đến chỗ bị “phá sản”

> Hay là ~người sống thiếu trách nhiệm… cứ lo mua sắm ở ngàoi túi tiền lương của mình, chỉ biết mượn… cho đến khi bị mất job (thất nghiệp), nợ quá nhiều, không có tiền trả… đâm ra mất nhà cửa… dẫn đến buồn đau

> Có ~bậc cha mẹ không để thì giờ ra để dậy dỗ con cái mình… chỉ biết lo “hái tiền”… để rồi sau này chỉ hối hận đứng rơi nước mắt mà thôi… vì con cái bị hư hỏng… bỏ học, bỏ nhà… đi theo băng đảng!

> Cũng vậy, nếu là “công dân nước ĐCT”… thì c/ta cũng phải có trách nhiệm sống xứng đáng với ơn đó!

# Tại sao tình trạng của H/T Chúa nói chung ngày nay cũng trên đà suy yếu?

> Cũng vì biết bao nhiêu con cái của Chúa… là ~người đã được trở nên thánh, là ~hội viên của H/T Chúa… nhưng chưa sống chu toàn trách nhiệm của riêng mình; họ chỉ biết phàn nàn, than phiền… đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người này, kẻ khác… thật đúng là con cháu của “Ađam & Êva”

> Như vậy… là ~công dân nước ĐCT… c/ta phải sống có trách nhiệm với Chúa như thế nào?

II. Bài Giảng Trên Núi

[PP] > Một trong lời dậy dỗ từ Chúa Giê-xu hay nhất về nếp sống của 1 người công dân nước Trời phải như thế nào… đó là bài giảng trên núi… sau khi Ngài gọi 12 môn đồ đi theo Ngài

> Bài giảng trên núi này được ghi chép lại trong sách Tin Lành Mathiơ từ đoạn 5-7

            Và trung tâm điểm của nó… là đoạn 5:1-12

[PP] > Trong đoạn Kinh Thánh này… c/ta thấy có 8 điều

giúp c/ta hiểu 1 người công dân nước Trời phải có thái độ sống (Beattitudes) như thế nào…

> Trong 8 điều này, c/ta có thể chia ra 4 điều đầu tiên giúp cho c/ta hiểu… 1 người công dân nước trời là ai (who we are) còn 4 điều theo sau sẽ giúp cho c/ta hiểu 1 người công dân nước Trời thì làm gì (What we do)

> Có người thì nhìn về 1 phương diện khác… thấy 4 điều đầu tiên nói đến mối liên hệ bề trong của 1 công dân nước Trời đối với Chúa, Vua mình; còn 4 điều sau nói đến mối liên hệ bên ngoài, của c/ta đối xử với mọi người xung quanh như thế nào…

> Như vậy “bài giảng trên núi” này, Chúa Giê-xu không có chủ đích dậy dỗ về làm thế nào 1 người được cứu rỗi… nhưng thật ra là ~điều dậy dỗ cho ~người đã được cứu rỗi rồi… thì nếp sống phải như thế nào đối với Chúa, và ~người xung quanh (chú ý Chúa Giê-xu trực tiếp dậy dỗ các môn đồ của mình)

> Bắt đầu trong tất cả 8 điều này, Chúa Giê-xu dùng chữ “phước” (Tiếng Anh dịch ra là chữ ‘blessed’)

> Nguyên nghĩa của chữ này nghĩa là “fortunate” (dịch ra là may mắn, thuận lợi, có phúc, tốt số)… tương tự như ~từ ngữ c/ta thường dùng chúc nhau khi Tết đến; và cũng có nghĩa là chữ “happy” nghĩa là vui mừng, vui sướng…

[PP] > Thường khi suy nghĩ đến chữ “phước” c/ta nghĩ đến phước hạnh của cải vật chất, địa vị, hay danh vọng ở đời này nhiều hơn… nhưng trong ~lời dậy dỗ này, c/ta sẽ thấy “1 đời sống phước hạnh” là tùy thuộc vào mối liên hệ giữa mình với Chúa và với mọi người xung quanh

> Được “phước” đây không phải là mình chỉ ngồi đó… để Chúa ban xuống ~may mắn mà hưởng… nhưng là thái độ sống và cách ăn ở của mình thể nào mỗi ngày đối với Vua Giê-xu, và với mọi người xung quanh…

> C/ta sẽ lần lượt đi qua 8 điểm này

… để thấy được ~tiêu chuẩn của 1 người công dân nước trời phải sống thể nào để được phước

[PP] 1) “Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!”

> Có 1 bản dịch khác thì chép là “người nghèo khổ trong tâm linh”

> Chữ “nghèo” đây không có nghĩa là nghèo đói, hay sự thiếu thốn vật chất

… nhưng là sự “nghèo đói” phần tâm linh bên trong

> Tại sao? Vì thấy chính mình chỉ là 1 kẻ tội nhân xấu xa… đang đứng trước Chúa Giê-xu vinh hiển

            giống như là “1 tên ăn mày mặc quần áo rách rưới… đứng trước 1 vị vua uy quyền…”

# C/ta có thể tưởng tượng được thái độ tự xét thấy được tâm linh nghèo khổ này như trong ẩn dụ của Chúa Giê-xu đã 1 lần kể (Luca 18:13) khi 1 người thâu thuế vào đền thờ… tự thấy mình xấu xa… nên người đứng đằng xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà chỉ cầu xin: “Lạy ĐCT! Xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội!” (Lord! Have mercy on me as a sinner!)…

# So sánh với tình trạng kinh tế ngày hôm nay… giống như 1 người nói: “I am bankrupt, desparately need your help President Bush!”

# C/ta cũng có thể hiểu được phần nào ý nghĩa của sự nghèo khổ tâm linh này qua bài hát nổi tiếng “Amazing Grace” của John Newtown… khi ông đặt thành câu: “Amazing Grace! How sweet the sounds. It saves a wretch like me!” (kẻ tồi tệ, đê tiện, khốn nạn…)

> Người có tâm linh nghèo khổ là người luôn ý thức được sự nhơn từ của Vua Giê-xu

đã trả cho mình món nợ của ~tội ác quá lớn… mà mình không thể nào tự trả nổi

> Người có tâm linh nghèo khổ chỉ muốn được Chúa tể trị… cần Chúa bao phủ mình với sự nhơn từ và yêu thương của Ngài… vì vậy mà Chúa Giê-xu nói “nước thiên đàng là của ~kẻ ấy!”

> Là con cái Chúa… c/ta phải sống cẩn thận canh chừng đừng có 1 thái độ sống… giống như ~người Pharasi ngày xưa… đó là sự kiêu hãnh của đạo đức (religious pride)… mà quên mình đã từ đâu đến

> Canh chừng thái độ khi c/ta xem xét ~công việc đạo đức mình đã và đang làm… mà dẫn c/ta đến thái độ tự mãn… nghĩ rằng “tôi cũng tốt lành như ai, thánh thiện hơn nhiều người”… mà từ từ có thái độ hay xét đoán ~người xung quanh…

> Đây là vì c/ta thiếu sự tự xét lấy chính mình đã từ đâu đến… và đã được chuộc bởi ai với giá nào?

# Câu chuyện về 1 người chăn chiên sau này được lên làm quan lớn… và sống rất thanh liêm

> Ông có 1 căn phòng kín và thường vào đó mỗi ngày 1 tiếng đồng hồ

> Các vị quan khác ghen tức ông… nên cáo là ông ăn cắp của cải của vua và đem dấu trong đó

> 1 Ngày vua bắt ông mở phòng đó ra… thì chỉ thấy có 1 đôi dép mòn và 1 bộ đồ chăn chiên rách rưới

> Vua hỏi tại sao?

> Ông trả lời… tôi từ 1 người chăn chiên tầm thường… mà nay được ơn trời và ơn vua cho lên làm quan

> Ơn phước này quá lớn tôi không thể quên được… vì thế tôi thường vào phòng đó, nhìn lại đôi dép mòn và bộ quần áo rách rưới chăn chiên của mình… để nó nhắc nhở… chính mình đã từ đâu đến… mà bây giờ mình là ai… hầu sống thanh liêm với ơn tôi đã nhận được!

> C/ta cần luôn nhìn TTG… để đừng quên c/ta từ đâu đến và Chúa Giê-xu đã làm gì cho mình?

[Tôi không là tôi ngày hôm nay… nếu Chúa đã không nhơn từ cứu chuộc tôi và sống trong tôi! … Tôi không thể làm ~điều tôi đang làm… nếu Chúa đã không kéo tôi ra khỏi bùn lầy của tội ác & rửa sạch tôi!]

[PP] 2) “Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!”

> Sau khi ý thức được tình trạng nghèo khổ tâm linh của mình

… thì điều tự nhiên dẫn người đó đến 1 tấm lòng than khóc

> Đây là sự than khóc thuộc linh (godly sorrow) đem đến sự hối cãi ăn năn… mà Phaolô có nói đến trong 2 Côrinhtô 7:10 – (Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret, but worldly sorrow brings death.) “Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn; về sự đó người ta chẳng hề ăn năn, còn sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết.”

> Đây là khả năng/thái độ sống còn biết cảm động lòng… vì ý thức được tội lỗi của chính mình

và sự ảnh hưởng của nó đã làm buồn lòng Vua Giê-xu của mình là thể nào…

> Không phải tội lỗi của mình mà thôi… nhưng lòng c/ta than khóc… vì thấy biết bao nhiêu ~tội ác xung quanh mình… làm Chúa Giê-xu đau lòng thể nào… đến nỗi ăn không còn ngon, ngủ không được yên…

# Ngày hôm nay, c/ta thấy thế giới đang sống “chai lì/lạnh lẽo” với ~tội ác xung quanh mình

> Hãy xem ~video games các trẻ em chơi ngày hôm nay thì biết: bắn giết máu me… không gớm tay

> Những cuộn phim bạo động (horror movies) giết người, cắt cổ… mà chính con cái Chúa mê xem, quảng cáo và còn rủ nhau xem nữa… coi như chuyện bình thường – “đời là thế thôi!” (C’est La vie!)

> ~Tội ác như phá thai… mà coi như là quyền lợi cá nhân phải được bảo vệ…

# Kể cả chính con cái Chúa nữa… c/ta có còn sự nhậy cảm của lời Chúa không?

> Bao nhiêu lần c/ta đến nhóm, nghe lời Chúa giảng… thấy ĐTL cáo trách chính mình

            đến nỗi rơi nước mắt, thật muốn được thay đổi… hay là lòng c/ta cứ trơ trơ, chai lì trước lời của Chúa!

> Tại sao c/ta dần dần đánh mất đi sự cảm động, cảm giác này?

> Tôi tin rằng… là vì c/ta càng ngày càng xa sự vinh hiển của Chúa… mà chẳng còn biết Ngài là ai nữa

> Vì khi c/ta càng gần sự vinh hiển thánh khiết của Chúa… c/ta sẽ càng than khóc… vì thấy rõ ~tội lỗi của mình và ~tội ác xung quanh… giống như tiên tri Êsai đã 1 lần nhậy cảm sau khi thấy sự vinh hiển của ĐCT trong đền thờ… thì thốt lên (Êsai 6:5)– (“Woe to me!” I cried. “I am ruined! For I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips, and my eyes have seen the King, the LORD Almighty.”) “… Bấy giờ tôi nói: Khốn nạn cho tôi! Xong đời tôi rồi! Vì tôi là người có môi dơ dáy, ở giữa một dân có môi dơ dáy, bởi mắt tôi đã thấy Vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân!”

> 1 Số con cái Chúa sống theo thói hay xa H/T, xa lời Chúa, xa sự thờ phượng… để rồi không còn sự cáo trách, nhậy cảm của tội lỗi nữa… và tự thấy “miệng lưỡi” mình đâu có hôi chi đâu, bàn tay mình đâu có vết dơ gì đâu, ~việc mình làm đâu có gì sai… nhưng hãy lắng nghe lời Chúa cáo trách có chép trong Giacơ 4:9 – (Grieve, mourn and wail. Change your laughter to mourning and your joy to gloom.) “hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc; hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn” mà biết ăn năn… hầu được sự yên ủi, được phước… vì (1 Giăng 1:9) (If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness.) “… nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.”

[PP] 3) “Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất!”

# C/ta đang sống trong 1 xã hội mà danh vọng, địa vị, chỗ đứng rất là quan trọng

Luôn là điều phải được tôn cao

> Danh xưng phải cho đúng… thiếu hay sai 1 chút cũng không được!

> Thái độ “nhu mì” thế gian xem như là 1 điểm yếu… thì làm sao gọi là có phước được?

> Nhưng nhu mì đây không phải là 1 điểm yếu… nhưng là sức mạnh đang được kiềm hãm

> Sự nhu mì noí lên 1 đời sống của 1 người luôn có thái độ vâng phục Chúa hoàn toàn… để Ngài tể trị

> Là người sống trao cho Chúa mọi “chìa khoá” của mọi sự quyết định của mình cho Chúa

hầu cho ý Chúa được nên và Vua Giê-xu được vinh hiển

# Có biết bao nhiêu người ngày hôm nay vì địa vị, chỗ đứng, kể cả tôn giáo nỗi tiếng của mình nó quá cao

… mà cản trở chính mình biết nhu mì, hạ mình… để đến tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu…

# Trong H/T của Chúa đôi khi cũng vậy… vì danh dự, quyền hành, chức tước, chỗ đứng của con người

            mà danh Chúa Giê-xu chưa được vinh hiển là vậy… chẳng khác chi lối sống của ~hội đoàn ở ngàoi đời

# Nhiều khi chỉ có 1 cách duy nhất để Chúa được vinh hiển là c/ta phải bị hạ xuống… như chính Giăng Báptít đã 1 lần tuyên bố bí quyết này… khi ông nói (Giăng 3:30): (He must become greater; I must become less.I must decrease)… “Ngài (Chúa Giê-xu) phải dấy lên, ta phải hạ xuống.” nghĩa là “tôi phải bằng lòng trở nên ‘nobody’ để Chúa Giê-xu trở thành ‘everything’!”

> Chính Chúa Giê-xu là đấng có tấm gương nhu mì cao nhất… để c/ta biết noi theo

> Trong Mác 14:36 cho thấy Chúa Giê-xu nhu mì thể nào khi đối diện với sự chết trước mắt, trong vườn Ghếtsêmanê… để vâng phục ý Cha mình – (“Abba, Father,” he said, “everything is possible for you. Take this cup from me. Yet not what I will, but what you will.”) “Ngài rằng: A-ba lạy Cha, mọi việc Cha làm được cả; xin Cha cất chén nầy khỏi con; nhưng không theo điều con muốn, mà theo điều Cha muốn.”

# Trong Luca 23:39 cho thấy Chúa Giê-xu nhu mì thể nào… mà kiềm hãm quyền năng của mình, trước ~lời thách thức của mọi người xung quanh… hầu để cung cấp con đường cứu chuộc cho nhân laọi – (One of the criminals who hung there hurled insults at him: “Aren’t you the Christ? Save yourself and us!”) “Vả, một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài rằng: Ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa!”

> Người nhu mì thì mới chịu vâng phục Chúa… và có vâng phục Chúa thì mới hưởng được phước của Ngài

Đó là “đất” thiên đàng…

[PP] 4) “Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!”

> ACE có bao giờ đói khát 1 điều gì không?

# Hình ảnh 1 đứa bé đói bụng… nên nó gào thét bể nhà… cho đến khi được bú sữa!

> Không phải chỉ đói khát phần thuộc thể thôi… nhưng đói khát ~điều thuộc của Chúa

Mà c/ta sẽ không thỏa lòng… cho đến khi nhận được…

# Người đời họ đói khát/đeo đuồi để thâu lượm được 1 căn nhà mới, công ăn việc làm lương cao, cửa tiệm sang, xe đắt tiền, trúng số độc đắc, quần áo đúng mốt, bằng cấp trong tay… (không có gì là sai hết)… nhưng có sẽ thỏa mãn lâu dài được không?

# Cách đây 1 tuần lể, nhà tỉ phú người Đức, Adolf Merckle đã tự tử… vì mất hết tài sản cũng vì kinh tế bị suy sụp… danh dự suy đồi, đời sống không còn thỏa mãn nữa… nên ông tìm cái chết!

> Nhưng người công dân nước trời thì khác… không chỉ tìm ~thứ có giá trị tạm bợ mà thôi… nhưng ưu tiên tìm kiếm ~điều có gía trị trường tồn… không mai một, không bị hư nát được… ~điều công bình để thông biết Vua của mình hơn, và làm vừa lòng Ngài…

> Là nước thiên đàng của ĐCT, ACE đói khát sự công bình của Chúa đến mức nào?

> Nếu có… thì hãy tự xét xem coi… mình đang để thì giờ ra mỗi ngày là bao nhiêu tìm kiếm ý Chúa?

> C/ta đặt ưu tiên để thờ phượng Chúa và học Kinh Thánh trong ngày thánh như thế nào?

> C/ta có đến nhóm đúng giờ, học bài TCN trước, và dành sẵn của lễ dâng hiến thánh biệt riêng ra cho Chúa không?

> Có lẽ c/ta chưa thật sự đói khát ~điều công bình của Chúa cho lắm… vì bụng mình còn đầy ~thứ thuộc của thế gian này… vậy thì làm sao mình được “no đủ,” làm sao khi c/ta đi nhóm thờ phượng xong, ra về và thấy rõ mình được phước?

> Tóm lại – 1 công dân nước trời thật được phước chính là người sống với thái độ luôn nhớ ơn Chúa đã cứu mình là thể nào, luôn sống có thái độ tự xét dẫn đến sự ăn năn để có 1 mối liên hệ thông suốt với Chúa, luôn biết hạ mình đầu phục ý Chúa và tìm kiếm ~điều công bình thuộc của Ngài…

[PP] > Vắn tắt thêm 4 điểm tới là ~điều 1 người công dân nước trời được phước cần phải làm

> Chúa Giê-xu đã dậy các môn đồ hiểu mình là ai… bây giờ Ngài dậy ~điều Chúa mong ước họ phải làm!

[PP] 5) “Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót!”

> Từ ngữ “thương xót” khác với 2 chữ “công bình”

# Sự thương xót bắt đầu bằng 1 tấm lòng thông cảm, tội nghiệp (empathy) cho ~ khó khăn người kia đang bị

> Nhưng không dừng ở đó… sự thương xót dẫn đến 1 tấm lòng sẵn sàng tha thứ/giúp đỡ người bên kia

> Tha thứ 1 cách không điều kiện cho dù người bên kia không xứng đáng nhận được sự tha thứ…

# Câu chuyện 1 người mẹ nài xin 1 ông quan tòa thương xót tha cho con mình phạm 1 tội nặng

> Ông quan trả lời – “Làm sao tôi tha cho nó được… khi nó đã phạm 1 tội năng như thế này; điều bà xin chẳng có công bình chi hết?”

> Người mẹ đáp lời: “Thưa quan, tôi đâu có cầu xin ông xét xử công bình;

nhưng ban cho nó sự thương xót, mà nó không xứng đáng nhận lấy!”

> Thương xót cũng không có nghĩa là c/ta chấp nhận điều sai là đúng

… nhưng là cơ hội để có thể “làm lại cuộc đời”… mà Chúa đã đối xử với mỗi người c/ta vậy

# Sự kiện về 1 người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình trong Giăng 8:11 chính Chúa Giê-xu đã phán gì? (“Then neither do I condemn you,” Jesus declared. “Go now and leave your life of sin.”) “… Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta cũng không định tội người; hãy đi, đừng phạm tội nữa.

> Ngài không có chấp nhận tội ngoại tình là ok

… nhưng Chúa Giê-xu thương xót người… để có thể bắt đầu 1 đời sống mới “đừng phạm tội nữa…”

[PP] > Là công dân nước trời, ước muốn của c/ta phải là muốn giống như Vua của mình… bằng cách c/ta sống phải bày tỏ lòng thương xót đối với mọi người… y như Vua Giê-xu đã thương xót chình mình thể nào

[PP] 6) “Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!”

> Công dân nước trời không phải chỉ muốn giống như Vua của mình mà thôi

… nhưng có ước nguyện muốn được thấy và tương giao với vị Vua của mình…

# Biết bao nhiêu người mơ ước được mặt đối mặt với ~tài tử nổi tiếng… được chữ ký, được ngồi chung bàn ăn, sống chung cùng 1 biệt thự, đóng cùng 1 phim…

> C/ta là con dân vương quốc nước trời

… thì niềm ao ước lớn nhất cũng phải là mong được thấy Chúa của mình

> Phương cách để c/ta thấy được Chúa… đó là phải có 1 tấm lòng trong sạch (tiếng Anh dịch ra là chữ ‘pure” – nghĩa là thánh sạch – không có bị ô nhiễm bởi 1 thứ gì hết…)

[PP] > Thánh sạch đây diễn tả đời sống của 1 người có “singleness of mind and purpose” – tạm dịch 1 người sống có chí hướng và mục đích tuyêt đối duy nhất cho 1 lý tưởng nào đó

> Như vậy Vua Giê-xu đòi hỏi công dân của nước Ngài khi đang sống trong thế gian phải sống với 1 thái độ thành tâm hết lòng tuyệt đối qui phục Chúa của mình (devotion)

# Khi phán cùng H/T Laođixê, Chúa Giê-xu cho thấy thái độ hết lòng tuyệt đối này trong Khải Huyền 3:15 – (I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other!) “Ta biết công việc của ngươi; ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay!”

> Một là Chúa có tất cả c/ta… hay hai Ngài không có phần chi với c/ta hết… (không có nửa mỡ, nửa thịt)

đó là điều Chúa mong c/ta sống là con dân nước Trời

# Thử hỏi thiên hạ ngày nay có thấy tấm lòng tận hiến của c/ta sống cho Chúa của mình không, nhất là khi c/ta gặp hoạn nạn, khó khăn, xui xẻo… để thấy đức tin c/ta có đi cong quẹo, lòng c/ta bị siêu… đi cầu mong các tà thần khác, xin bùa phép, bói quẻ, đốt nhan… chẳng khác gì đức tin của họ không?

> Người sống có lòng trong sạch… cũng là ~người sống lương thiện/thánh khiết giữa thiên hạ

> Làm ăn lương thiện với 2 bàn tay và trí óc khôn ngoan Chúa ban cho

            chứ không có ùa theo đám đông mà làm và nói ~chuyện bất lương

# So sánh chiên và heo… nếu cả 2 con vật nếu bị quăng xuống bùn…

> Con chiên sẽ thấy khó chịu… vùng vẫy ra khỏi vũng bùn… vì nó được sinh ra để sống sạch sẽ

> Ngược lại con heo thì tự tìm kiếm ~vũng bùn dơ bẩn

> Nó cảm thấy sung sướng thỏa thích khi được lăn lộn trong vũng bùn  đó, tìm mọi cách cho sình bám khắp cơ thể của nó, không chừa chỗ nào, ngoại trừ cái mũi… và nó ở đó không chán

> Là con dân nước Trời… c/ta sống thế nào trước ~mời mọi của tội lỗi trong thế gian

… sống như chiên hay như heo?

> C/ta bây giờ là chiên của Chúa, là công dân nước Trời… hãy sống thánh sạch vì Chúa của c/ta là Thánh

… thì sẽ thấy được ĐCT!

[PP] 7) “Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!”

> Những công dân nước Trời là ~người có Chúa sống trong lòng mình… thì điều tự nhiên muốn đem và giúp đỡ mọi người kinh nghiệm được sự hoà bình… và sự hòa bình thật đó là được hoà thuận lại với chính ĐCT

… mà thóat khỏi cơn thạnh nộ của Ngài trong ngày tận thế!

Rôma 5:1 – (Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ,) “Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta…

> C/ta có thể làm cho người hòa thuận được… vì chính c/ta đã kinh nghiệm được điều này

… qua sự chết và tha thứ tội lỗi của Chúa Giê-xu cho chính mình ở trên cây TTG

# Có 1 người cơ đốc nói rất đúng: “There may never be peace in the world but there can always be peace in you!” – Tạm dịch “Thế giới bên ngoài này có thể sẽ không bao giờ có sự bình an thật, nhưng là cơ đốc nhân, c/ta luôn có sự bình an bên trong lòng mình”…

> Tại sao? Vì Chúa của sự bình an (Prince of peace) đang tể trị trong mỗi c/ta

… dù cho hoàn cảnh bên ngoài thể nào đi nữa

[PP] > Cái giá để đem sự hoà thuận lại với mọi người… đôi khi c/ta phải trả chính là sự tha thứ cho ~kẻ thù của mình… mà Chúa Giê-xu trông mong ở ~người công dân nước trời phải làm

Rôma 12:17-21 – (Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everybody. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Do not take revenge, my friends, but leave room for God’s wrath, for it is written: “It is mine to avenge; I will repay,”[a]says the Lord. On the contrary: “If your enemy is hungry, feed him; if he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head.” Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.) “Chớ lấy ác trả ác cho ai; phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Vậy nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn; có khát, hãy cho uống; vì làm như vậy, khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu người. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.”

[PP] 8) “Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!

> Đây là bước cuối cùng của 1 người công dân trưởng thành được phước của Chúa…

> Tại sao c/ta bị bắt bớ?

a) Vì không chịu đi theo ~đường lối của thế gian (because we refuse to play the game of the world)

b) C/ta sẽ bị bắt bớ chính vì c/ta muốn trở nên giống như Chúa vậy….

[PP] > C/ta sống không tìm sự bắt bớ… nhưng điều này không phải là điều làm c/ta ngạc nhiên… vì chính Chúa Giê-xu có phán trong Giăng 15:20 – (Remember the words I spoke to you: ‘No servant is greater than his master.’ If they persecuted me, they will persecute you also. If they obeyed my teaching, they will obey yours also.) “Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: Đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi; bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi.”

> Tóm tắt – Vua Giê-xu mong mỏi ở ~người công dân nước ĐCT… đó là phải sống bày tỏ lòng thương xót với mọi người, sống với 1 mục tiêu cao thương giữ mình thánh sạch trong sự qui tôn Ngài làm Vua và sống lương thiện thánh khiết trước mặt thiên hạ, sống với 1 đại sứ mạng giúp đỡ mọi người được hoà thuận lại với ĐCT, và sẵn sàng chịu khổ trước ~sự bắt bớ vì danh và nước ĐCT…

III. Được Phước

[PP] > Năm mới sắp đến… ACE có muốn nhận được phước thật không?

> Không phải chỉ ~lời chúc phước vô tư, trống rỗng mỗi năm c/ta nhận được mà thôi…

> Trong Mathiơ 5:1-12, Chúa Giê-xu nói đến 9 lần chữ “phước

> Ngài muốn ban phước cho mỗi người c/ta… nhưng phước thật chỉ đến khi c/ta nhờ cậy Chúa để bước đi theo 8 tiêu chuẩn của Chúa đã đặt ra cho ~người công dân nước trời… thì chắc sẽ nhận được phước thật!

[PP] > Thành thật cầu chúc mỗi c/ta kinh nghiệm được tất cả ~phước này

… như c/ta đã nghe… và ra về sẽ làm theo lời Chúa Giê-xu dậy dỗ suốt năm nay! Amen!

————— Lời Mời Gọi

> Năm mới sắp đến… chỉ còn 1 tuần lễ nữa thôi…

> Trẻ em chờ đợi tiền lì xì… còn người lớn mong nhận được ~lời chúc tốt lành nhất đến cho mình

> ~Lời chúc rất tốt… vì là từ tấm lòng thành của ~người thân mình

> Nhưng thực tế chỉ là ~lời chúc mà thôi… vì người chúc không có khả năng ban cho… mà mình cũng không biết ~điều chúc tốt đó có sẽ thành sự thật không… nhất là khi quan xát tình trạng thế giới xung quanh với nhiều tin xấu hơn là tốt…

> Tôi không muốn làm ACE nản chí… hãy chúc nhau với ~lời chúc tốt lành và thành thật nhất

… Nhưng cùng 1 lúc c/ta cần ý thức chỉ có ĐCT là Đấng có năng quyền để ban phước cho mỗi c/ta mà thôi

> Thử hỏi ai đã ban phước sự sống cho c/ta, ai đã ban sức sống cho c/ta mỗi ngày…

> Ngài còn cho c/ta ~bí quyêt để gặt hái được phước thật nữa…

> Phước thật ở đời này không phải chỉ là thâu trữ ~của cải vật chất – nay còn mai mất mà thôi

> Nhưng là có 1 mối liên hệ với Vua của mình

… và tùy thuộc vào cách ăn ở của c/ta đối với ~người xung quanh

1) Chớ quên ~ân huệ của Chúa ban cho mình – nhất là sự cứu rỗi

2) Luôn nhậy cảm về sự cáo trách của tội lỗi… dẫn đến sự hối cãi ăn năn

            hầu cho mối liên hệ với Chúa luôn được thông suốt

3) Sống 1 thái độ hạ mình qui phục Vua Giê-xu

4) Đói khát, tìm kiếm và đeo đuổi ~điều thuộc của Chúa, lời của Ngài

5) Sống bày tỏ sự thương xót đối với mọi người… như Chúa đã thương xót chính mình vậy

6) Sống 1 đời sống thánh sạch đối với Chúa… và thánh khiết, lương thiện trước mặt thiên hạ

7) Dẫn đưa mọi người đến sự hòa thuận lại với ĐCT

8) Sẵn sàng chịu đựng sự bắt bớ… chờ đợi nước thiên đàng sắp đến!

> Năm 2009 sẽ ra sao – có phước thật hay không… lệ thuộc vào mối liên hệ giữa mình với Chúa

Và cách ăn ở của mình đối xử với mọi người ra thể nào!!!

————————

THE KINGDOM CITIZENS (Matthew 5:1-12)

The church is the Kingdom of heaven that waits for the King to come. Then how should I live as a citizen of the Kingdom of heaven? Remember that responsibility and privilege always go together. In Matthew 5:1-2, Jesus just called His 12 disciples and now taught them how to live as citizens of the Kingdom of God. There are 8 steps: first 4 steps help us to know who we are; the next 4 steps help us to know what we do. The blessings of a kingdom citizen are not really the accumulation of material things but depending on how we relate with our King and others. The kingdom citizen is the one who recognizes his spiritual poverty and desperately needs God. He lives with a constant attitude of experiencing godly sorrow for sins that leads to repentance. A kingdom citizen lives with an attitude of meekness to be submissive to God’s will. He develops a spiritual hunger and thirst for the things of God. If we know who we are then we should do what kingdom citizens do. Mercy begins with empathy, then forgiveness, and finally joyfully giving what is undeserved. To be like God, Jesus expects us to show mercy to others because we serve a merciful God. To see God, a kingdom citizen must learn to practice living a pure heart. This means he must have a singleness of mind and purpose in life to devote to only one Master and King Jesus. There is always a heavy price to pay for making peace especially with our enemies. When you have the God of peace in you, you must want and help others to find peace with God. The maturity of a citizen is his willingness to endure the persecutions for the coming kingdom of heaven. We should not seek for persecutions, but this should not surprise us. So do you want empty words or true blessings for this New Year? May you be blessed as you pursue these beatitudes of Jesus!

[Thank you for reading this sermon. I hope and pray that this will greatly help you to know more and walk closer with Jesus Christ. If we can further help you in any way to build up your spiritual faith, please feel free to contact us: Pastor Vinh Nguyen (225.938.7305; e-mail:[email protected]) and Pastor Joel Hilbun (225.927.1868; e-mail:[email protected]) of Vietnamese Hope Baptist Church]. Wish you and your family a peaceful New Year!

{Thành thật cám ơn quí vị đã đọc bài viết này. Thật mong những điều chia xẻ ở đây đã giúp bạn được biết đến Chúa Giê-xu nhiều hơn và bước đi theo Ngài gần hơn mỗi ngày. Nếu quí vị có những câu hỏi hay cần sự cố vấn tâm linh nào, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi với số điện thoại 225.938.7305; e-mail:[email protected].

Mục Sư Vinh Nguyễn. Thành thật kính chúc quí vị và gia đình một năm mới “Kỷ Sửu” đầy sức khỏe và ơn lành của Chúa.

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn