Thứ Sáu , 19 Tháng Tư 2024
Home / Tổng hợp / The best is yet to come

The best is yet to come

The best is yet to come (Điều tốt nhất vẫn chưa đến). Câu này nghe có vẻ quen thuộc, và bạn biết ai nói câu ấy!
Cụm từ “điều tốt nhất vẫn chưa đến” có nghĩa là tất cả những sự kiện xảy ra trong cuộc sống hiện tại của chúng ta, cuối cùng sẽ đi qua bởi những sự kiện tốt hơn trong tương lai.Philip De Courcy đã viết trong sách Finding Peace in God’s Protection:
“Tất cả những tin xấu này (những tin xấu đang xảy ra mỗi ngày trên thế giới) theo một cách nào đó phải được coi là tin tốt vì những dấu hiệu của thời đại chúng ta đang chỉ ra những dấu hiệu của thời kỳ cuối cùng và Đấng Christ sẽ trở lại để thi hành sự phán xét, thiết lập sự công nghĩa của Ngài. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng mọi thứ sẽ trở nên tệ hại hơn trước khi chúng trở nên tốt hơn. Chúng ta không được cận thị, chúng ta phải có tầm nhìn xa hơn đến tương lai. Để sống sót và trưởng thành trong một thế giới đã trở nên điên loạn, chúng ta là Cơ-đốc nhân phải bắt đầu ở điểm cuối cùng, chúng ta phải liên tục và dán đôi mắt đức tin đến đường chân trời khi hướng tới sự tái lâm của Đấng Christ trên mây trong quyền năng và vinh hiển của Ngài.”
_
Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ.
Giăng 14:1-2


Câu hỏi: Điều tốt nhất đang chờ đợi chúng ta trong tương lai là gì?

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn