Thứ Bảy , 24 Tháng Hai 2024
Home / Trang Chủ / Sống Nhờ Lời Chúa

Sống Nhờ Lời Chúa

KINH THÁNH LÀ TÀI SẢN QUÍ GIÁ NHẤT CỦA LOÀI NGƯỜI

“Vả, khi chúng tôi đã làm cho anh em biết quyền phép và sự đến của Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta, thì chẳng phải là theo những chuyện khéo đặt để, bèn là chính mắt chúng tôi đã ngó thấy sự oai nghiêm Ngài.” 2 Phi-e-rơ 1:16.

Bạn tin điều gì? Những thông tin trên TV, Internet, Facebook hay các tạp chí? Bạn có thể tin ai? Các người dẫn chương trình nổi tiếng? Các hãng tin lớn CNN hay Fox?Thế giới đầy dẫy các thông tin luôn khiến chúng ta hoài nghi, tuy nhiên có một nguồn của lẽ thật mà chúng ta luôn dựa vào: Lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể tin cậy vào Lời Chúa bởi vì chính Ngài giữ gìn bản văn Kinh Thánh và các lời hứa của Ngài. Những lời này sẽ còn lại đời đời. Chúa Giê-su phán, “Trời đất sẽ qua đi, song lời ta không bao giờ qua đâu.” (Mác 13:31)

Các trước giả là những chứng nhân viết Kinh Thánh thông qua sự thần cảm của Đức Thánh Linh. Và những người đã hiện diện hoặc được đề cập trong các trang của Kinh Thánh không chỉ tạo ra những câu chuyện để thu hút sự chú ý; họ sẵn sàng chết thay vì phủ nhận: Chúa Giê-su là Con Đức Chúa Trời, Ngài đã bị đóng đinh và bị chôn, sau ba ngày Ngài đã sống lại. Có ai lại sẵn sàng tử vì đạo nếu những sự kiện này không phải là sự thật mà chính mắt họ đã xem thấy!

Thế giới hôm nay không có nhiều điều để chúng ta tín thác vào đó, không có điều gì chắc chắn cho phép xác định những gì bạn tin và cách bạn sống. Nhưng bạn có thể lệ thuộc vào, tin cậy vào Lẽ thật là Kinh Thánh.

🙂
Một vài câu nói hay truyền cảm hứng để đọc và áp dụng Kinh Thánh:
– Tôi không sợ những phần Kinh Thánh mà tôi không hiểu, nhưng tôi sợ những phần Kinh Thánh tôi hiểu mà tôi không làm theo.
–  Tôi không chạy theo các lời giải thích về Kinh Thánh của người khác. Tôi đọc Kinh Thánh và nhờ Đức Thánh Linh soi dẫn  để khám phá và áp dụng các chân lý trong Kinh Thánh.

“TÔI TIN RẰNG KINH THÁNH LÀ LỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ UY QUYỀN TÁC ĐỘNG MẠNH MẼ ĐẾN NIỀM TIN VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA TÔI.”

Mục sư Phạm Hơn

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn