Thứ Bảy , 24 Tháng Hai 2024
Home / Trang Chủ / Sự Trông Cậy Trong Giê-rê-mi 29:11

Sự Trông Cậy Trong Giê-rê-mi 29:11

Giê-rê-mi 29:11

Đức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình.

Hiểu ngữ cảnh của Kinh văn.

Nếu bạn tham gia một cuộc thăm dò về câu Kinh Thánh nổi tiếng nhất trong sách Giê-rê-mi, thì rất có thể Giê-rê-mi 29:11 sẽ  được xếp ở hàng đầu. Câu này thường được tìm thấy trên các miếng dán, bảng hiệu, thẻ… được đặt ở mọi nơi để khuyến khích mọi người hy vọng vào tương lai rằng Đức Chúa Trời sẽ giải quyết mọi việc cho họ. Nhưng đó có thực sự là ý nghĩa của câu Kinh Thánh chìa khóa này không?

Điểm khởi đầu để xác định ý nghĩa của bất kỳ câu nào trong Kinh Thánh là hiểu bối cảnh xung quanh. Giê-rê-mi là một  tiên tri đã phục vụ trong những ngày cuối cùng trước khi Israel bị người Ba-by-lôn bắt đi lưu đày, và chức vụ của ông tiếp tục trong suốt phần lớn thời gian mà người Do Thái vẫn bị lưu đày. Sách Giê-rê-mi là một bộ sưu tập các lời tiên tri của ông mà Đức Chúa Trời đã phán cùng và qua  suốt thánh chức của ông.

Giê-rê-mi 29 ghi lại một bản văn mà nhà tiên tri đã viết cho những người lưu đày sống ở Ba-by-lôn (Giê-rê-mi 29:1–3). Một số người lưu vong đã sống ở Ba-by-lôn gần tám năm, trong khi những người khác mới đến. Giê-rê-mi hướng dẫn họ bận rộn trong việc thiết lập cuộc sống mới ở Ba-by-lôn bằng cách làm những việc bình thường như xây nhà, trồng vườn, kết hôn và sinh con đẻ cái; thực ra họ  còn tìm kiếm các phúc lợi của Ba-by-lôn khi ở đó (Giê-rê-mi 29: 4–7). Họ nên phớt lờ những người được gọi là tiên tri đang tuyên bố cuộc lưu đày sẽ ngắn ngủi, thực ra Đức Chúa Trời đã không phán với các tiên tri giả này và cũng không ủy nhiệm họ (Giê 29:8–9). Thay vì  một thời gian ngắn, cuộc lưu đày của họ sẽ kéo dài bảy mươi năm. Và chỉ khi đó, Đức Chúa Trời mới thực hiện lời hứa và đưa họ trở về vùng đất mà Ngài đã hứa ban (Giê-rê-mi 29:10).

Điều gì là thực sự tốt?

Câu hỏi này đưa chúng ta đến  Giê-rê-mi 29:11. Hãy đọc lại nó một lần nữa. Đức Chúa Trời hứa sẽ hoàn thành kế hoạch làm điều tốt cho tuyển dân  của Ngài. Bản chất của kế hoạch đó là gì và điều đó có tốt không? Giê-rê-mi 29:12–14 cho chúng ta biết là tốt. “Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta, sẽ đi và cầu nguyện ta, và ta sẽ nhậm lời.  Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ cho các ngươi tìm được ta, và sẽ đem những phu tù các ngươi trở về. Đức Giê-hô-va phán:Ta sẽ nhóm các ngươi lại từ mọi nước và mọi nơi mà ta đã đuổi các ngươi đến, và sẽ đem các ngươi về trong đất mà ta đã khiến các ngươi bị đày đi khỏi đó.”

Đức Chúa Trời sẽ trả lời những lời cầu nguyện của dân Ngài. Khi họ tìm kiếm Chúa, họ sẽ tìm thấy Ngài. Đức Chúa Trời sẽ phục hồi họ từ nơi lưu đày đến vùng đất mà Ngài đã hứa với họ.

Theo nguyên lý này, Đức Chúa Trời vẫn phán dạy với chúng ta ngày nay qua một lời hứa mà Ngài đã hứa với tuyển dân Israel khi bị lưu đày.

Do đó, trong bối cảnh ban đầu của nó, Giê-rê-mi 29:11 là lời hứa của Đức Chúa Trời với những người Do Thái sống lưu vong ở Ba-by-lôn. Vậy điều đó có nghĩa là nó không áp dụng cho chúng ta là những người tin Chúa ngày nay phải không? Hiểu được bối cảnh rộng lớn hơn của câu chuyện Kinh Thánh từ Sáng thế ký đến Khải huyền giúp chúng ta thấy rằng câu trả lời là có!

Là những người tin Chúa, kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta là đưa chúng ta vào trời mới và đất mới mà Ngài đã hứa (Khải huyền 21–22). Trong khi chờ đợi, chúng ta sống như những kẻ lưu đày và lữ khách  trên trái đất này (1 Phi. 1:1; 2:11), chúng ta chờ đợi cõi sáng tạo mới, nơi sự công bình ngự trị (2 Phi. 3:13). Chúa Giê-su mời gọi chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời  và điều tốt đẹp theo kế hoạch của Ngài sẽ được ban cho chúng ta; hãy tìm kiếm Chúa và chúng ta sẽ gặp được Ngài (Ma-thi-ơ 7:7). Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ làm mọi sự vì lợi ích đời đời cho dân Ngài (Rô-ma 8:28), ngay cả những đau khổ mà Ngài cho phép xảy ra trên chúng ta (Rô-ma 8:18).

Hãy nhìn xa trong bối cảnh rộng lớn hơn của Kinh Thánh, Đức Chúa Trời vẫn phán với chúng ta ngày nay qua lời hứa mà Ngài đã hứa với dân Do Thái khi bị lưu đày. Một khi hiểu được bản chất các kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta với tư cách là tín nhân, chúng ta có thể tự tin áp dụng nguyên lý của lời hứa này vào cuộc sống của mình hôm nay.

tường vi, Oregon

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn