Thứ Sáu , 22 Tháng Chín 2023

HUONGDIONLINE CÓ GÌ ĐẶC BIỆT?

HUONGDIONLINE CÓ GÌ ĐẶC BIỆT?

images

Nó là một website Cơ đốc được Mục sư Nguyễn Văn Huệ khởi xướng và cố vấn. Nó giúp quí vị học Đạo, sống Đạo và dạy Đạo. Đạo ở đây chính là Đạo Trời.
Đạo Trời là gì? Mục sư Huệ trả lời qua bài viết sau đây:
https://huongdionline.com/2016/04/14/nguoi-viet-nam-voi-khai-niem-ong-troi/

Huongdionline tập hợp nhiều bài viết về những chủ đề khác nhau. Một số bài nhiều người đọc là:
https://huongdionline.com/2016/03/30/tin-lanh-thinh-vuong/
https://huongdionline.com/2016/03/01/chan-dung-12-nha-lanh-dao-trong-kinh-thanh/
https://huongdionline.com/2015/11/24/dao-duc-co-doc/
https://huongdionline.com/2015/12/02/co-doc-giao-duc/

Huongdionline tập hợp nhiều bài dịch từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt của một nhóm biên dịch sau đây:

Tường Vi: https://huongdionline.com/2016/02/19/ap-ra-ham/
Huong Linh: https://huongdionline.com/2016/10/14/ban-la-mon-cua-ai/
Van Pham: https://huongdionline.com/2016/10/19/vi-tri-cua-phu-nu-trong-kinh-thanh-2/
Van Phong: https://huongdionline.com/2015/09/30/gia-dinh-hanh-phuc/
Vinh Hien: https://huongdionline.com/2016/05/20/co-nen-lan-truyen-nhung-cau-chuyen-nay/
Hon Pham: https://huongdionline.com/2016/09/30/su-keu-goi-vao-chuc-vu/

Huongdionline giới thiệu nhiều truyện ngắn của nhiều tác giả, tiêu biểu như:
https://huongdionline.com/2016/03/10/con-chon-nho-pha-hai-vuon-nho/
https://huongdionline.com/2015/05/08/tim-tim-mau-may/
https://huongdionline.com/2015/05/10/ke-phan-boi/
https://huongdionline.com/2015/05/15/dua-con-ma-chua-cuu-mang/
https://huongdionline.com/2015/05/14/tim/
https://huongdionline.com/2016/05/25/noi-long-cua-sau/
https://huongdionline.com/2016/04/12/ba-xin-loi-con-3/
https://huongdionline.com/2016/04/08/tren-mot-nga-tu/
https://huongdionline.com/2015/11/01/con-cho-cua-chua/
https://huongdionline.com/2015/05/22/dua-con-da-den/

SƯ TRỤ TRÌ

Huongdionline giới thiệu và phê bình thơ:

https://huongdionline.com/2016/08/22/tieng-keu-tha-thiet-me-oi/
https://huongdionline.com/2016/05/12/tan-man-ve-tho-dien-vi/
https://huongdionline.com/2016/05/09/nhung-ngay-toi-voi-me/

Huongdionline trực thuộc VMI (Vietnamese Missionary Institute). VMI giới thiệu 4 cấp học online cho mọi người:
Cấp 1: TÔI MUỐN BIẾT CHÚA.
Cấp 2: TÔI MUỐN THEO CHÚA.
Cấp 3: TÔI MUỐN HẦU VIỆC CHÚA.
Cấp 4: TÔI MUỐN THÀNH NGƯỜI CHĂN BẦY CỦA CHÚA.
https://huongdionline.com/2016/10/18/cach-hoc-voi-vmi-2/

Huongdionline nhận đăng quảng cáo trên website và tìm kiếm nhà tài trợ. Xin vui lòng liên lạc với: [email protected]

Huongdionline giới thiệu các bài phóng sự, bản tin về các hội nghị Cơ đốc:
https://huongdionline.com/2016/10/06/theo-guong-dang-christ/

CẢM XÚC JAKARTA

NHỮNG CẢM XÚC TRONG LỄ TRAO GIẢI TẠI SÀI GÒN

ĐẠI HỘI LẦN THỨ NHẤT GIÁO HỘI TIN LÀNH BAPTIST VIỆT NAM

Huongdionline nhận đăng quảng cáo trên website và tìm kiếm nhà tài trợ. Xin vui lòng liên lạc với:
[email protected]

Admin    

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn