Thứ Ba , 7 Tháng Hai 2023
Home / Tổng hợp / ĐẠI HỘI LẦN THỨ NHẤT GIÁO HỘI TIN LÀNH BAPTIST VIỆT NAM

ĐẠI HỘI LẦN THỨ NHẤT GIÁO HỘI TIN LÀNH BAPTIST VIỆT NAM

H 1

Đại Hội lần 1 Giáo hội Tin Lành Baptist Việt Nam diễn ra vào ngày 28 tháng 4 năm 2016 tại Sài Gòn.

h 2

Bên trong phòng nhóm – nơi diễn ra Đại Hội

h 3

Một thành viên của Ban Biên Tập huongdionline.com ghi hình quang cảnh Đại Hội

h 4

Mục sư Nguyễn Quốc Ấn hướng dẫn chương trình.

h 5

Ban điều hành Đại Hội

Xem toàn bộ Slide Show quang cảnh Đại Hội:

https://drive.google.com/file/d/0B8Dlr0E03p1pNEY4WkJMSE83d1E/view

SƠ LƯỢC LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO HỘI

TIN LÀNH BAPTIST VIỆT NAM.

 

Vào năm 1959 các giáo sĩ Tin Lành Baptist từ hải ngoại truyền giáo vào Việt Nam. Năm 1962 Hội Thánh Tin Lành Baptist đầu tiên được thành lập tại đường Công lý – Sài Gòn (nay là đường Nguyễn Văn Trỗi).  Năm 1966 chính quyền Sài Gòn đã công nhận về mặt tổ chức của Hội Thánh này. Từ năm 1962 – 1975 lần lượt có 13 cặp vợ chồng giáo sĩ và một số nam nữ thanh niên tình nguyện truyền giáo, và có 16 Hội Thánh được hình thành trong thời gian này chủ yếu là ở miền Nam Việt Nam. Bước đầu, Giáo Hội Tin Lành Baptist Việt Nam đã xây dựng được Viện Thần Học, Nhà nguyện, Cơ sở y tế – xã hội…

Sau ngày 30/04/1975 các Giáo Sĩ về nước, một số Mục Sư, Truyền đạo và Tín hữu đi ra nước ngoài. Số còn lại hoạt động chủ yếu ở tư gia.

Sau năm 1990 đến nay Giáo Hội Tin Lành Baptist hình thành 12 tổ chức và một số Hội Thánh địa phương. Có thể kể ra:  Tổng Hội Baptist Việt Nam (Ân điển – Nam Phương), Hội Thánh Baptist Độc Lập Việt Nam, Hội Thánh Baptist Việt Nam (Nam Phương), Hội Thánh Tin Lành Baptist Liên Hiệp Việt Nam, Hội Thánh Baptist Liên Hữu Việt Nam, Hội Thánh Cơ Đốc Liên Hiệp Toàn Cầu Việt Nam, Giáo Hội Tin Lành Liên Hiệp Toàn Cầu Việt Nam, Hội Thánh Baptist Đấng Christ Việt Nam, Hội Thánh Baptist Thiên Ái, Hội Thánh Baptist Cộng Đồng Sắc Tộc Việt Nam, Hội Thánh Baptist Công Bình, Hội Thánh Baptist Liên Hiệp Việt Nam, và một số các Hội thánh Baptist  độc lập.

Năm 2007 Hội Thánh Baptist Việt Nam (Nam Phương) được nhà nước công nhận tư cách pháp nhân.

Năm 2008 Tổng Hội Baptist Việt Nam (Ân điển – Nam Phương) được nhà nước công nhận tư cách pháp nhân.

Các tổ chức Baptist còn lại hoạt động trong điều kiện không có tư cách pháp nhân. Nên từ năm 2006 đến nay đã duy trì mối thông công trong khải tượng Hiệp một.

Năm 2012 hai tổ chức Hội Thánh Baptist Độc Lập Việt Nam và Giáo Hội Tin Lành Liên Hiệp Toàn Cầu Việt Nam hiệp lại thành một tổ chức. Từ đó, khải tưởng hiệp một cứ duy trì và tiến tới có 7 thành viên tập thể và 4 thành viên cá thể bước theo khải tượng này.

Tham khảo thông tin này: http://hoitinlanhlienhiep.com/2012/01/s%E1%BB%B1-khon-ngoan-th%E1%BA%ADt/    

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

Sau những kỳ họp đã đi đến thống nhất thành một tổ chức lấy tên: Hội Thánh Liên Hiệp Baptist Việt Nam. Và ngày 04/12/2015 đã làm lễ ra mắt Ban Điều Hành của tổ chức. Có sự tham dự của Mục Sư Nguyễn Văn Hiếu từ Cộng Hòa Liên Bang Đức về thăm.

Mười Một Thành Viên Sáng Lập của Hội Thánh Liên Hiệp Baptist Việt Nam gồm:

 1. Hội Thánh Baptist Độc Lập Việt Nam – Chủ Tịch Mục Sư Lê Vinh Thành.
 2. Hội Thánh Tin Lành Baptist Liên Hiệp Việt Nam – Mục Sư Phạm Toàn Ái làm Chủ Tịch.
 3. Giáo Hội Tin Lành Liên Hiệp Toàn Cầu Việt Nam – Mục Sư Nguyễn Đức Na làm Hội Trưởng.
 4. Hội Thánh Cơ Đốc Liên Hiệp Toàn Cầu – Mục Sư Võ Linh Biên làm Chủ Tịch.
 5. Hội Thánh Baptist Thiên Ái – Mục Sư Nguyễn Công Thành làm Chủ Tịch.
 6. Hội Thánh Baptist Cộng Đồng Sắc Tộc Việt Nam – Mục Sư Trịnh Dũng làm Chủ Tịch.
 7. Hội Thánh Baptist Đấng Christ Việt Nam – Mục Sư Hồng Vân Tiên làm Chủ Tịch.
 8. Hội Thánh Baptist Đấng Christ Bình Thuận – Mục Sư Thái Văn Quốc làm Tổng quản nhiệm.
 9. Hội Thánh Baptist Madagui – Mục Sư Khuất Đình Hiếu làm quản nhiệm.
 10. Hội Thánh Tin Lành Baptist Đức Tin – Tân Phú, Mục Sư Nguyễn Quốc Ấn làm quản nhiệm.
 11. Mục Sư Nguyễn Quốc Dũng – Chủ nhiệm trang báo mạng: Vietnamductin.org

 

Vào đầu năm 2016,  Mục Sư Tiến sĩ Phan Phước Lành về Việt Nam để truyền giáo và thăm viếng cũng như làm Lễ Cung Hiến nhà nguyện của Hội Thánh Baptist Thiên Ái. Mục Sư Lành đã họp với Ban Điều Hành Liên Hiệp và đề nghị nên lấy danh xưng của tổ chức là: GIÁO HỘI TIN LÀNH BAPTIST VIỆT NAM (Vietnam Evangelical Baptist Convention).

bs 3

Từ đó Ban Điều Hành Giáo Hội đã có 6 kỳ họp liên tiếp với nhau để soạn thảo Điều lệ và Hiến chương của tổ chức, có sự tham gia của Mục Sư Phan Phước Lành trong vai trò Cố vấn.

Liên Hiệp chính thức có danh xưng: GIÁO HỘI TIN LÀNH BAPTIST VIỆT NAM

(Vietnam Evangelical Baptist Convention).

Vào ngày 28/04/2016 Giáo Hội Tin Lành Baptist Việt Nam đã tổ chức thành công Đại Hội Lần Thứ I của Giáo Hội tại nhà nguyện Hội Thánh Baptist Thiên Áí, với hơn 120 đại biểu đến dự bao gồm các vị lãnh đạo các tổ chức Cơ đốc, các hệ phái Tin lành và đại biểu của các thành viên trong Giáo Hội. Đại hội đã bầu ra Ban Điều Hành Giáo Hội nhiệm kỳ 2016-2021 gồm:

 1. Mục Sư Lê Vinh Thành – Hội Trưởng.
 2. Mục Sư Phạm Toàn Ái – Phó Hội Trưởng Nội Vụ.
 3. Mục Sư Nguyễn Đức Na – Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ.
 4. Mục Sư Nguyễn Quốc Ấn – Tổng Thư Ký.
 5. Mục Sư Nguyễn Công Thành – Tổng Thủ Qũy.
 6. Mục Sư Võ Linh Biên – Tổng Uỷ Viên, phụ trách Cơ Quan Cơ Đốc Giáo Dục.
 7. Mục Sư Khuất Đình Hiếu – Tổng Uỷ Viên phụ trách các Liên Đoàn Baptist.
 8. Mục Sư Hồng Vân Tiên – Tổng Uỷ Viên, phụ trách Cơ quan Truyền Giáo.
 9. Mục Sư Trịnh Dũng – Tổng Uỷ Viên, phụ trách Cơ quan Truyền Giáo Cộng Đồng Sắc Tộc Việt Nam.
 10. Mục Sư Thái Văn Quốc – Tổng Uỷ Viên, phụ trách Cơ Quan Kinh Tế – Xã Hội.
 11. Mục Sư Nguyễn Quốc Dũng – Tổng Uỷ Viên, phụ trách Cơ Quan Truyền Thông.

bs

Bảy điểm chính được Đại hội đề ra trong thời kỳ đầu:

 1. Hợp tác truyền giáo để mở mang Hội Thánh mới.
 2. Giáo Dục Cơ Đốc cho tín hữu từ sơ cấp đến nâng cao.
 3. Xây dựng Hội Thánh Tin Lành Baptist địa phương vững mạnh.
 4. Nộp đơn đăng ký hoạt động tôn giáo trên toàn quốc, tiến tới đề nghị nhà nước công nhận tư cách pháp nhân của Giáo Hội.
 5. Xây dựng Ban Thông Công các lãnh đạo Hội Thánh Tin Lành Baptist địa phương ở mỗi tỉnh thành trên cả nước.
 6. Vận động xây dựng cơ sở vật chất cho Hội Thánh Tin Lành Baptist địa phương và Giáo Hội.
 7. Kêu gọi, hợp tác và thành lập những cơ sở kinh doanh để tạo công ăn việc làm cho con cái Chúa và cộng đồng.

Những Mục sư trong Hội Đồng Thành Viên Sáng Lập luôn luôn “cố gắng duy trì sự hiệp nhất của Thánh Linh bằng sợi dây hòa bình” (Ê-phê-sô 4: 3), trong tinh thần: Đức Tin, Trông Cậy, Yêu Thương, Hiệp Một.

 

 

le

Mục Sư Lê Vinh Thành              

 

Bài viết liên quan:

https://huongdionline.com/2015/09/08/giang-bap-tit-vi-dai-con-nguoi-bap-tit/

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn