Thứ Bảy , 24 Tháng Hai 2024
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP / GIẾT CHẾT NHỮNG TÊN KHỔNG LỒ

GIẾT CHẾT NHỮNG TÊN KHỔNG LỒ

GIẾT CHẾT NHỮNG TÊN KHỔNG LỒ

MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP. Bài 2

goli

Trong đời sống theo Chúa, chúng ta thường gặp những tên khổng lồ đến thách thức và tìm cách đánh bại chúng ta. Không thể coi thường. Đó là những kẻ thù thuộc linh của chúng ta. Kinh Thánh cảnh cáo, “Ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã” (1 Cô-rinh-tô 10:12). Hãy suy nghĩ và nhận biết kẻ thù không lồ của bạn là gì hôm nay!

Chúng ta đều biết câu chuyện Đa-vít đã giết chết tên khổng lồ Gô-li-át (1 Sa-mu-ên) nhưng ít người biết có một tên khổng lồ khác trong đời sống Đa-vít, một người mà Đa-vít đã không giết nổi.

Xem 2 Sa-mu-ên 21:15-17 chúng ta thấy sự xuất hiện của tên khổng lồ nầy.

Dân Y-sơ-ra-ên lại còn tranh chiến khác với dân Phi-li-tin. Đa-vít và các tôi tớ người kéo xuống giáp chiến với dân Phi-li-tin. Đa-vít biết trong mình mỏi mệt lắm. Bấy giờ Ít-bi Bê-nốp có một cây lao nặng ba trăm siếc-lơ đồng và đeo gươm mới, toan đánh giết Đa-vít. Nhưng A-bi-sai đến tiếp cứu vua, đánh người Phi-li-tin ấy và giết đi. Từ đó các thủ hạ của Đa-vít nài xin người rằng: Vua chớ ra trận cùng chúng tôi nữa, e ngọn đuốc Y-sơ-ra-ên phải tắt chăng.”

Chúng ta thử tìm ra một số bài học từ câu chuyện về tên khổng lồ bị lãng quên nầy.

Thứ nhất, tôi thấy Đức Chúa Trời không luôn luôn làm phép lạ. Khi còn trẻ Chúa hướng dẫn Đa-vít dùng tài ném đá của mình với cái trành và năm viên đá bóng để giết chết Gô-li-át, nhưng khi về già, khi ông gặp tên khổng lồ khác, thì Chúa lại dùng sức mạnh và lưỡi gươm của A-bi-sai để cứu sống Đa-vít. Đôi khi Chúa làm việc phi thường giúp chúng ta, nhưng thường khi Chúa dùng những phương tiện bình thường có sẵn để hướng dẫn chúng ta dùng. Chẳng hạn chúng ta thắng nhờ đức tin. Chúng ta không sa vào cám dỗ nhờ tỉnh thức cầu nguyện. Chúng ta có thể làm xong công việc Chúa giao bằng ơn sức Chúa đã ban cho chúng ta. Hãy tin cậy vâng lời Chúa.

Thứ hai, tôi thấy trong đời sống chúng ta, không sớm thì muộn những tên khổng lồ sẽ trở lại để tìm cách giết chúng ta. Những kẻ thù đó là những cám dỗ hay những thử thách. Khi còn trẻ chúng ta gặp tên khổng lồ Gô-li-át nhưng khi về già chúng ta sẽ gặp những người bà con của nó. Đối với nhiều tín đồ, kẻ khổng lồ đó là thế gian, xác thịt và ma quỷ. Đối với nhiều người đó là tiền, tình, danh vọng. Đối với một số người khác đó là lòng tham, tính nóng giận, sự cay đắng đâm rễ trong lòng… Bạn có thể đếm ra những cám dỗ đang lôi kéo bạn đi xuống, xa Chúa, làm buồn lòng Chúa. Kinh Thánh nói rõ những công việc của xác thịt nhưng ít người quan tâm. Cách tốt nhất để chiến thắng kẻ thù vẫn là thức canh và cầu nguyện, bởi vì chúng ta không biết lúc nào kẻ khổng lồ sẽ trở lại.

Thứ ba, tôi thấy chúng ta không thể luôn luôn chiến thắng một mình. Ngày xưa khi đối diện với Gô-li-át, Đa-vít chiến đấu và chiến thắng một mình. Ông là anh hùng trẻ. Nhưng sau nầy khi gặp tên khổng lồ khác, một mình Đa-vít đã không đương cự nổi. Ông đã phải nhờ người khác giúp đỡ. Trong trường hợp Đa-vít, người giúp ông chiến thắng không ai khác hơn là A-bi-sai, một thanh niên, một người cháu ruột của ông. Trong đời sống hầu việc Chúa của tôi, tôi đã thành công và tiếp tục hầu việc Chúa là nhờ sự hiệp tác, giúp đỡ của vợ tôi, con tôi, anh chị em tôi trong Hội Thánh. Chúng ta cần gia đình, bà con, Hội Thánh. Tôi không quên lời khuyên, “Mỗi người nên có một ông thầy như Phao-lô, một người bạn như Ba-na-ba và một người học trò như Ti-mô-thê.” Bạn đang có những người nầy quanh bạn không? Không ai có thể thành công hầu việc Chúa một mình. Chúng ta cần nhiều người khác hiệp tác. Trong sứ mạng truyền giáo cho người Việt hôm nay, Chúa đang cần bạn tham gia. Chúng tôi đang cần bạn tiếp tay, góp sức. Tôi mong chờ được bạn liên hệ, liên kết, hiệp tác. Chúng ta cần học đạo, sống đạo và truyền đạo chung với nhau.

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

[email protected]   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn