Thứ Năm , 20 Tháng Sáu 2024
Home / Vườn thơ / LÀM LÀNH

LÀM LÀNH

LÀM LÀNH

christianity

Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải,

thì đến kỳ, chúng ta sẽ gặt. (Ga-la-ti 6:9)

 

Làm lành là việc… rất nên

Trồng cây phước đức vững bền, tốt tươi

Ðổi thay là chuyện thường đời

Có khi bĩ cực, có thời thái lai

Chẳng ai biết được ngày mai

Chúa là Ðấng giữ tương lai của mình

Thấy người gặp bước điêu linh

Sẵn lòng thương cảm, tận tình giúp nhau

Lượt mình rồi đến, biết đâu!

Trồng cây phước đức mai sau trái nhiều.

 

Tường Lưu    

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn