Chủ Nhật , 1 Tháng Mười 2023
Home / Tổng hợp (page 90)

Tổng hợp

HÃY ĐƯA MÁ BÊN TRÁI

Hãy đưa má bên trái… và cầu nguyện Jack quăng xấp giấy tờ lên bàn tôi – anh ta nhíu mày và nhìn tôi trừng trừng một cách giận dữ. “Có gì vậy anh?” Tôi hỏi. Anh ta lấy ngón tay chọc thẳng vào giữa bản báo giá. “Lần sau ...

Xem thêm »

NGƯỜI BẠN CỦA CON TRAI TA

Người bạn của con trai Sau một vài bài thánh ca quen thuộc, ông mục sư chủ tọa chầm chậm đứng dậy, bước lên bục giảng và giới thiệu sơ lược về một người bạn mà ông quen biết từ thuở thiếu thời. Và rồi một ông lão bước lên ...

Xem thêm »

LỐI RẼ CHO CUỘC ĐỜI

Loái Reõ Cho Cuoäc Ñôøi Toâi sinh ra vaø lôùn leân ôû moät mieàn queâ ngheøo, caùi ñoùi luoân baùm truï vôùi gia ñình neân mong moûi lôùn nhaát cuûa toâi laø thay ñoåi ñôøi soáng cho gia ñình vaø nhö bao nhieâu ngöôøi toâi cuõng chaïy ñoân chaïy ñaùo ...

Xem thêm »

VĂN HÓA TIN LÀNH

Văn hóa là một từ khó định nghĩa. Từ nầy mỗi ngành khoa học đều có một định nghĩa khác nhau. Người ta nói rằng Văn hóa có hơn một trăm định nghĩa. Trong bài nầy chữ Văn hóa sẽ được hiểu trong một ý nghĩa bình dân và rộng ...

Xem thêm »

GIÁ CỦA SỰ CHỮA LÀNH

GIÁ CỦA SỰ CHỮA LÀNH   Có lẽ bạn đã biết, từ tháng 8/2012, Đạt bị ung thư máu, phải nhập viện để hóa trị. Nhờ ơn Chúa thương xót, cơ thể đáp ứng thuốc tốt, đang dần phục hồi. Sau khi hóa trị tập trung, tôi được về nhà ...

Xem thêm »

SỰ CHỮA LÀNH TRONG SÂU THẲM

Sự Chữa Lành Trong Sâu Thẳm – A Deeper Healing Joni Eareckson Tada   Mong các bạn thông cảm cho những lúc tôi thở khò khè vì bị liệt tứ chi trong suốt bốn mươi sáu năm, thật không dễ chịu cho lắm. Thậm chí khó khi hát một bài ...

Xem thêm »

TUỔI BẠC, TUỔI VÀNG

Tuổi Bạc, Tuổi Vàng Tôi hân hạnh được tham dự buổi họp của một nhóm cao niên tại tiểu bang Florida.  Nhóm này chỉ hơn 10 người và có tinh thần học hỏi cao.  Trước khi vào phần ăn uống, họ có phần trà đàm về một vài vấn đề ...

Xem thêm »

DR. JIM DENISON NÓI GÌ VỀ ĐỒNG TÍNH?

Nếu bạn tìm trên Google từ “đồng tính” (gay), một biểu ngữ nhiều màu xuất hiện trên màn hình của bạn hỗ trợ cho Tháng diễn hành của người đồng tính (Gay Pride Month). Ngược lại, nhà thờ Westboro Baptist Church tạ ơn Chúa cho phán quyết DOMA, tuyên bố ...

Xem thêm »

CƯỜI MƯỜI THANG THUỐC BỔ

Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức đã hành nghề bác sĩ tại Việt Nam và Hoa Kỳ gần 40 năm, đã từng xuất bản hơn 6 tác phẩm biên khảo về sức khỏe, hiện đang cộng tác với nhiều nhật báo, tập san, E-group Diễn Ðàn Y Khoa và hợp tác ...

Xem thêm »

EM ĐÃ THAY ĐỔI SUY NGHĨ CỦA TÔI

Cô giáo đặc biệt Tên cô là Thompson. Khi cô đứng trước cửa lớp trong ngày đầu của niên học, cô đã nói dối với các học sinh của mình một điều. Cũng như tất cả các giáo viên khác, cô nhìn tất cả các học sinh và nói rằng ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn