Thứ Năm , 20 Tháng Một 2022
Home / THẦY ƠI (page 28)

THẦY ƠI

VAI TRÒ CỦA CHÍNH QUYỀN LÀ GÌ?

“Không thầy đố mày làm nên.” Bài trước: CƠ ĐỐC NHÂN CÓ BỊ THU HÚT VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ? Thầy ơi cho tôi hỏi: VAI TRÒ CỦA CHÍNH QUYỀN LÀ GÌ?  Trả lời:  Nhiều chính thể, đế chế dấy lên rồi suy toàn trong suốt chiều dài lịch ...

Xem thêm »

ĐỨC THÁNH LINH LÀ AI?

“Không thầy đố mày làm nên.” Bài trước: CÁC THẾ GIỚI QUAN ĐỐI LẬP VỚI CƠ ĐỐC GIÁO? Thầy ơi cho tôi hỏi:   ĐỨC THÁNH LINH LÀ AI? Trả lời: Có nhiều nhận thức sai lầm về Đức Thánh Linh. Hồi giáo dạy rằng Đức Thánh Linh không phải là ...

Xem thêm »

CÁC THẾ GIỚI QUAN ĐỐI LẬP VỚI CƠ ĐỐC GIÁO?

“Không thầy đố mày làm nên.” Bài trước: https://huongdionline.com/2018/02/05/co-doc-nhan-co-bi-thu-hut-vao-cac-hoat-dong-chinh-tri/  Thầy ơi cho tôi hỏi: CÁC THẾ GIỚI QUAN ĐỐI LẬP VỚI CƠ ĐỐC GIÁO?   Trả lời: Đời sống Cơ đốc không chỉ là học biết về những gì chúng ta tin. Cơ đốc nhân cũng phải biết về những ...

Xem thêm »

CƠ ĐỐC NHÂN CÓ BỊ THU HÚT VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ?

“Không thầy đố mày làm nên.” Bài trước: https://huongdionline.com/2018/01/07/tham-gia-vao-cac-mang-xa-hoi/ Thầy ơi cho tôi hỏi: CƠ ĐỐC NHÂN CÓ BỊ THU HÚT VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ?  Trả lời:  Đây là một chủ đề thiết thực. Nhiều người có quan niệm rằng không nên tranh luận về chính trị với bạn ...

Xem thêm »

THAM GIA VÀO CÁC MẠNG XÃ HỘI?

“Không thầy đố mày làm nên.” Bài trước: KẺ ĐỊCH LẠI ĐẤNG CHRIST LÀ AI? Thầy ơi cho tôi hỏi: CƠ ĐỐC NHÂN CHO PHÉP CON CÁI MÌNH THAM GIA VÀO CÁC MẠNG XÃ HỘI? Trả lời:  Hàng triệu người trên khắp thế giới đang tham gia vào các mạng ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn