Thứ Năm , 8 Tháng Mười Hai 2022
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP (page 26)

MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP

SỬ DỤNG THỜI GIAN

    Mục Sư Rick Warren “Ai nấy hãy ăn, uống, và vui thỏa trong mọi công việc mình làm.  Đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời.” (Truyền đạo 3:13 – BDM) Trong thế giới của thế kỷ 21, nơi mà chúng ta đều làm việc quá sức, ...

Xem thêm »

Biết Đếm Các Ngày

Người ơi vội vã mà chi Sớm còn tối mất công phu lỡ làng “Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, Hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan.” (Thi thiên 90:12) Ngạn ngữ Ai-len có câu: “TRỜI ban cho thời gian để vui hưởng, ...

Xem thêm »

CÁI GIÁ THEO CHÚA

“Lúc ấy, người công bình sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói, mà cho ăn; hoặc khát, mà cho uống? Lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà mặc cho? Hay là khi nào ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn