Thứ Ba , 29 Tháng Mười Một 2022
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ / NỀN TẢNG NƯỚC MỸ

NỀN TẢNG NƯỚC MỸ

GIẤC MƠ MỸ

Người dân Mỹ có thể sống hòa đồng với các dân tộc khác vì cá tính của người Mỹ là thực tế, thương người, tôn trọng luật pháp. Người Mỹ vốn là người di cư tị nạn nên hay thương xót người tị nạn. Nước Mỹ có quá nhiều luật nên cũng có rất nhiều Luật sư. Đặc điểm của Toà án Mỹ là có bồi thẩm đoàn xem xét (có tội hay không có tội), rồi dựa vào đó các Thẩm Phán quyết định mức độ án phạt. Những người bồi thẩm nầy làm nghĩa vụ bắt buộc, khách quan và hoàn toàn được chọn từ người dân. Câu chuyện về nước Mỹ nói hoài không hết. Ít người biết rằng Giấc Mơ Mỹ không phải để làm giàu của cải vật chất nhưng còn làm giàu các giá trị tinh thần.

TÔI QUÝ TRỌNG NỀN TẢNG NƯỚC MỸ
Sống ở Mỹ tôi luôn tìm câu trả lời cho câu hỏi quan trọng của tôi. Đó là tại sao thế giới có nước Mỹ như chúng ta đang thấy ngày nay? Chỉ hơn 240 năm lập quốc, vừa đấu tranh, vừa xây dựng, vừa bảo vệ, người Mỹ đã làm nên nước Mỹ. Cả thế giới khâm phục. Chắc chắn phải có một nền tảng vững chắc mà người Mỹ đã dựa trên đó để xây dựng nước Mỹ. Nền nhà càng vững chắc, kiến trúc nhà càng xây dựng lên cao.

americanculture

TÔN TRỌNG MỌI NGƯỜI
Hãy cùng tôi suy nghĩ đến dòng lịch sử thực tế đã thành hình nước Mỹ. Người Mỹ tin mọi người có cùng một nguồn gốc sinh ra và có giá trị cao quý như nhau. Mọi người đều có những quyền lợi cơ bản như nhau. Điều nầy đã được thể hiện trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập năm 1776 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
“Chúng tôi tin những chân lý nầy là hiển nhiên, rằng tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Đấng Tạo Hóa đã ban cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.” Những lời mở đầu của Bản Tuyên Ngôn Độc Lập nầy rất quan trọng và có giá trị lâu dài trong suốt chiều dài lịch sử, vì đã nói lên đức tin, niềm hy vọng và mục đích sống của toàn thể người dân Mỹ ngay từ khi lập quốc. Người Mỹ tin Trời mà trong văn bản họ gọi là Đấng Tạo Hóa (Creator). Người Mỹ tin sở dĩ thế giới có người là vì có Trời. Trời sinh người. Người Mỹ tin nơi quyền bất khả xâm phạm mà mỗi người sinh ra đều có được là do Đấng Tạo Hóa ban cho. Quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc là những quyền phổ biến cho mọi người trên khắp thế giới, không phân biệt tôn giáo, phái tính, chính kiến, màu da, chủng tộc, tư tưởng, trình độ. Người Mỹ không chỉ tin tưởng đây là những quyền chính đáng của thể xác mà cũng là những quyền chính đáng của linh hồn. Thể xác của bạn cần sống, cần tự do và hạnh phúc thì linh hồn bạn cũng cần sống, tự do và hạnh phúc. Tự do là nhu cầu cao quý nhất của linh hồn. Linh hồn không bao giờ mất. Tôi thấy các cấp chính quyền, các cơ quan lập pháp và tư pháp cùng tất cả các tổ chức xã hội từ trung ương đến địa phương, từ tiểu bang nầy đến tiểu bang khác, ai nấy cũng đều tôn trọng và bảo vệ quyền bình đẳng của mỗi một công dân. Mọi người dân đều được tôn trọng. Người dân có quyền chọn hay bãi nhiệm lãnh đạo của mình bằng lá phiếu bầu. Tất cả những ý niệm căn bản nầy đều khởi đầu từ một quyển sách gọi là Kinh Thánh (Holy Bible).

images-1

THỜ TRỜI
Kinh Thánh chép:
“Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó… Ngài là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài. Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở, hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời, và hết sức rờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta” Công Vụ 17:24-27. Kinh Thánh khẳng định rằng Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đây là gốc rễ của quyền bình đẳng của mọi người. Đây là cơ sở của địa vị cao trọng của loài người trên thế giới. Đây cũng là lý do tôi cũng như người Mỹ tin Đức Chúa Trời luôn luôn muốn loài người chúng ta sống có mục đích. Bạn đã biết mục đích đời sống của mình chưa?

 

(Còn nữa)

 

hue-1

Mục sư Nguyễn Văn Huệ

Trích từ “THỜ TRỜI”   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn