GIẤC MƠ MỸ

TÔI LÀ NGƯỜI QUẢNG NAM Tổng Thống Mỹ thỉnh thoảng tường trình về Tình Trạng Liên Bang. An ninh quốc phòng được quan tâm. Người Mỹ biết ơn và tôn trọng những người lính tham gia bảo vệ đất nước và hòa bình thế giới. Quyền lợi của người lính tại ngũ hay giải ngũ … Đọc tiếp GIẤC MƠ MỸ