Thứ Năm , 20 Tháng Một 2022
Home / Hướng Đi Magazine / Văn hóa (page 5)

Văn hóa

Thánh Lễ Tiệc Thánh

LỜI GIỚI THIỆU: Lễ tiệc thánh là thánh lễ do chính Chúa Jêsus sáng lập. Ma-thi-ơ 26:26-29 Chúa Jêsus chỉ dự lễ nầy một lần với các sứ đồ trong đêm Ngài bị nộp. Câu chuyện tiệc thánh đầu tiên được các sách Phúc âm kể lại và qua lời ...

Xem thêm »

Tỉnh Thức Trong Thời Kỳ Cuối Cùng

TỈNH THỨC Lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên. 36 Hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở. 37 Phước cho những đầy tớ ấy, khi chủ về thấy họ thức canh! Quả thật, ta nói ...

Xem thêm »

Coronavirus Và Bài Học Của Chúng Ta

Hiện nay Covid-19 làm chao đảo khu vực Châu Á và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Một hội thánh tư gia tại Gò Vấp, Sài Gòn đang là tiêu điểm trên các phương tiện truyền thông. Các mục sư nói gì về Coronavirus? Hãy đọc bài tổng hợp ...

Xem thêm »

Hình Ảnh Của Thiên Chúa

“Được Tạo Dựng Theo Hình Ảnh Của Thiên Chúa” nghĩa là gì? IMAGE OF GOD   nghĩa là gì? So God created mankind in his own image, in the image of God he created them; male and female he created them. (Gen.1:27 NIV) tạm dịch: Vì vậy, Đức Chúa Trời đã ...

Xem thêm »

Giới Thiệu Về Nước Trời

“Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là những kẻ được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn