Thứ Bảy , 22 Tháng Một 2022
Home / Hướng Đi Magazine (page 72)

Hướng Đi Magazine

Sự nhạy bén văn hóa của Phao-lô

Sự nhạy bén văn hóa của Phao-lô trong sách Công vụ – một số kinh nghiệm cho việc chứng đạo tại Việt Nam Lê Minh Đạt   Dẫn nhập Sự quy đạo của Sau-lơ trên đường đến thành Đa-mách được xem là một trong những biến cố quan trọng bậc ...

Xem thêm »

MỤC ĐÍCH CỦA VMI

 ĐƯỢC CHÚA GIAO THÁC  Tôi thích bản dịch Kinh Thánh truyền thống ở chỗ dùng chữ rất chính xác và không đổi chữ nầy ở nơi khác. Một trong những chữ đó là GIAO THÁC, GIAO PHÓ. Chúa Giê-su đã dùng chữ nầy trong các bài giảng và những thí ...

Xem thêm »

BA XIN LỖI CON

“Khi cha mẹ bỏ tôi đi, thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận tôi.” (Thi-thiên 27:10) Hơn ba mươi lăm năm chờ đợi tôi mới được nghe ba tôi nói: “Ba xin lỗi con… ba đã không tốt với con, nhưng con vẫn tốt với ba.”  Sự việc xảy ra thật ...

Xem thêm »

ÔNG TRỜI TRONG VĂN HÓA VIỆT

“Ông Trời” trong Văn Hóa Việt Nam Mục sư Nguyễn Văn Huệ sưu tầm  Trong Ca Dao Việt Nam Đạo Trời: Dù ai nói ngược nói xuôi Ta đây vốn giữ đạo Trời khăng khăng Dù ai chác lợi mua danh Miễn ta, ta được đạo lành thì thôi. Ơn ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn