Chủ Nhật , 23 Tháng Một 2022
Home / Trang Chủ / CON CÁI CHÚA THẬT

CON CÁI CHÚA THẬT

Mục Sư Ơi!

-Làm thể nào để trở nên con cái Chúa thật?

Be-Christian

Trong đạo Chúa thường gọi các tín hữu là con cái Chúa. Con cái Chúa thường được xưng là Cơ-đốc nhân (anh em Công Giáo gọi Cơ-đốc nhân là Ki-tô hữu).

 

Câu hỏi đầu tiên là: -Một Cơ-đốc nhân là gì?

Câu hỏi thứ hai là: -Trở nên một Cơ-đốc nhân là thể nào?

Câu hỏi thứ ba là: -Bản thân tôi có thể trở thành Cơ-đốc nhân không?

 

Đạo Chúa quả quyết rằng bạn sẽ trải qua cõi đời đời ở đâu, (thiên đàng hay địa ngục), tùy thuộc vào việc bạn là Cơ-đốc nhân hay không phải là Cơ-đốc nhân. Thời gian đang trôi qua thật nhanh, và bạn phải biết chắc nơi ở đời đời của mình trước khi quá muộn.

 

NHỮNG ĐIỀU KHÔNG THỂ KHIẾN BẠN TRỞ NÊN CƠ-ĐỐC NHÂN THẬT:

 

Bạn không thể trở nên Cơ-đốc nhân chỉ vì bạn làm những gì các Cơ-đốc nhân hay làm như: -đọc Kinh Thánh, -cầu nguyện, -đi lễ ngày Chúa nhật, -tham dự các buổi nhóm ở nhà thờ. Những điều nầy có thể giúp bạn hiểu biết thêm về việc các Cơ-đốc nhân thường làm, nhưng không ai trở nên Cơ-đốc nhân chỉ bằng cách làm những việc nầy.

 

Bạn không thể trở nên Cơ-đốc nhân chỉ vì bạn đã trải qua một nghi lễ của Giáo Hội, như lễ báp-têm hay lễ thêm sức. Hàng triệu những người giả hình, vô thần, bất khả tri, và những người hữu danh vô thực khác rõ ràng không phải là Cơ-đốc nhân. Không có bất cứ lễ nghi tôn giáo nào (kể cả nghi lễ của Cơ-đốc giáo) có thể khiến bạn trở thành công bình trước Chúa được.

 

Bạn không thể trở nên Cơ-đốc nhân chỉ vì bạn thuộc về một gia đình Cơ-đốc hay một tổ chức Cơ-đốc. Những công đức của người khác không thể chuyển tiếp qua cho bạn. Trở thành Cơ-đốc nhân là việc riêng của chính bạn.

 

Bạn không thể trở nên Cơ-đốc nhân chỉ vì bạn sống giống như một Cơ-đốc nhân và làm những điều lành giúp đỡ người khác như họ làm. Ngay cả một người lành, thành thật, rộng rãi và thương người khác vẫn hư mất trước mặt Chúa giống như một người mù đang đi vào nơi nguy hiểm mà không biết. Người làm lành hôm nay không xóa được việc ác ngày hôm qua. Chúa đã bị xúc phạm vì tội của bạn. Bạn đang chết mất và vô vọng nếu bạn không được Chúa tha.

 

Bạn có thể đang cố gắng không nói dối, không ích kỷ, không say sưa, không nghĩ bậy, không sống gian ác, không làm hại người khác. Người không tin Chúa cũng làm như vậy, vì thế có tránh tội vẫn không thể biến bạn thành Cơ-đốc nhân.

 

Bạn có thể đang tin có Chúa và kính phục Chúa Giê-su. Những người ngoại đạo cũng tin vậy.

 

Bạn có thể đang sống trong một nước có nhiều người theo đạo và bạn cũng quen biết nhiều người nổi tiếng theo đạo, nhưng trở thành Cơ-đốc nhân không liên quan đến việc sống ở đâu và quen biết ai.

 

Vậy Cơ-đốc nhân là gì?

 

CƠ-ĐỐC NHÂN ĐƯỢC MÔ TẢ NHƯ MỘT NGƯỜI ĐƯỢC CỨU

Hãy hình dung một đứa con bỏ nhà đi và không liên lạc gì với gia đình. Anh ta bị mất. Mất liên lạc, mất bảo vệ. Anh cần được cứu. Kinh Thánh cho biết khi một người mắc tội với Chúa giống như một người bị cắt đứt mối liên lạc với Chúa và người đó hoàn toàn không thể tự cứu. Chỉ khi nào người đó ăn năn tội quay trở lại với Chúa thì người đó được Chúa tha và được Chúa ban quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời.

 

Một tội nhân hư mất chỉ tin cậy Chúa Giê-su mới được cứu. Chỉ có Chúa Giê-su mới “cứu dân mình ra khỏi tội.” Có ba cách Chúa Giê-su cứu.

 

Trước hết, Chúa Giê-su cứu các Cơ-đốc nhân khỏi án phạt của tội lỗi. Việc nầy liên quan đến quá khứ của người đó.

Đức Chúa Trời là thánh, công bình, không dung chịu tội lỗi. Bạn xúc phạm Chúa bằng những tội lỗi trong tư tưởng, lời nói, ý định và hành động của mình. Bạn phạm tội một mình hay với người khác, cố tình hay không dụng ý. Tội lỗi chống nghịch lại Chúa. Chúa biết mỗi một tội của bạn phạm. Mọi tội của bạn được ghi hồ sơ để xử phạt. Nếu bạn không được Chúa tha tội hôm nay thì tội của bạn sẽ được phán xét trong ngày cuối cùng. Nếu hôm nay bạn trở nên Cơ-đốc nhân, Chúa Giê-su Cơ-đốc sẽ cứu bạn khỏi mọi án phạt tội lỗi của bạn. Bạn được tha thứ, hồ sơ tội lỗi của bạn được đóng lại với dòng chữ lớn bên ngoài là ĐƯỢC THA.

 

Thứ hai, Chúa Giê-su cứu các Cơ-đốc nhân khỏi quyền lực của tội lỗi. Việc nầy áp dụng ngay trong hiện tại.

Khi Chúa cáo trách và thức tỉnh lương tâm bạn về tội lỗi của bạn chống lại Chúa, Ngài khiến bạn quay lưng khỏi tội lỗi để hướng đến Chúa. Qua Đức Thánh Linh, Đấng Christ ngự vào lòng bạn để biến đổi bạn từ bên trong. Chúa sẽ giúp bạn mỗi ngày khi bạn thông công với Chúa trong sự cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, là lời sống của Ngài. Ngài thêm sức bạn để chống lại sự cám dỗ và tội lỗi. Ngài thay đổi thái độ của bạn đối với tội lỗi. Mặc dù vẫn còn vi phạm, bạn không còn cố ý phạm tội nữa. Đức Chúa Trời vẫn liên tục thúc dục bạn nhận tội và xây bỏ tội. Ngài thúc dục bạn tìm kiếm sự tha thứ cùng sự chữa lành. Hẳng ngày khi bạn thuận phục để Chúa làm chủ đời sống mình thì sự bình an, niềm vui và sức mạnh của Chúa sẽ gia tăng trong bạn.

 

Thứ ba, Chúa Giê-su cứu các Cơ-đốc nhân khỏi sự hiện diện của tội lỗi. Việc nầy xảy ra trong tương lai.

Bạn xứng đáng bị phân cách đời đời với Đức Chúa Trời và bị bỏ xuống địa ngục, nhưng Đức Chúa Trời bảo đảm rằng bạn sẽ được ở trên thiên đàng mãi mãi với Chúa Giê-su Christ vì Đức Chúa Trời đã cứu bạn. Sau khi qua đời, linh hồn bạn sẽ ở cùng Chúa và được thoát khỏi mọi vấn vương của tội lỗi. Tội lỗi không còn hiện diện nữa. Chúa hứa ban cho bạn một thân thể phục sinh đổi mới diệu kỳ.

 

Làm thể nào để trở nên một Cơ-đốc nhân?

Có thể bạn hỏi rằng, “Mọi người đều là con cái của Đức Chúa Trời vì Ngài đã dựng nên tất cả chúng ta mà, có phải không?” Đúng là mọi vật đang sống đều là tạo vật tự nhiên của Đức Chúa Trời từ con gà, con vịt, con chim ó đến con voi, con bò, con nai, từ con cáo đến con cá, từ con thiên nga đến con hải âu. Loài người lớn nhỏ cũng là tạo vật của Chúa. Nhưng ngoài loài người ra, các tạo vật khác trên thế giới không bao giờ trở thành Cơ-đốc nhân được cả. Chỉ có con người mới được tha tội, được tái sinh trở thành con cái của Đức Chúa Trời bởi đức tin nơi Đấng Christ.

 

Trở nên con cái Đức Chúa Trời ngụ ý bạn phải thay đổi. Giống như con sâu trở thành con bướm, bạn sẽ trở nên con cái Đức Chúa Trời khi bạn tiếp nhận Chúa Giê-su. Ngài đã chết vì bạn và đã sống lại vì bạn. Trước khi tiếp nhận Chúa Giê-su, bạn cần tin rằng Chúa Giê-su đã chịu chết trên thập giá vì tội của bạn. Bạn cần xưng nhận tội lỗi của bạn với Chúa và xin Chúa tha tội cho bạn. Nhờ sức Chúa bạn quay bỏ khỏi tội và quay hướng về Chúa. Bạn phải đến với Ngài, đừng đợi Ngài đến với bạn. Bạn cần phục hoà với Chúa. Và bạn phải đích thân làm việc nầy, không ai quyết định thế cho bạn.

 

Hãy cùng tôi suy nghĩ đến ba chữ: -công bình, -ân điển và -thương xót. Công bình là bạn bị tuyên án phạt xứng đáng với tội của bạn. Ân điển là bạn được ơn cứu rỗi mà bạn không xứng đáng. Và thương xót là bạn không gánh chịu điều bạn xứng đáng chịu.

 

Bạn phạm tội với Chúa và đáng bị Chúa phạt. Nhưng Đức Chúa Trời thương xót bạn, ban ân điển cho bạn, tha cho bạn và cứu rỗi bạn. Chúa Giê-su bị phạt vì bạn, đó là công bình. Bạn được ơn tha thứ, đó là ân điển. Bạn không bị ném xuống hỏa ngục, đó là lòng thương xót. Hình ảnh thập tự giá mô tả ý nghĩa của sự công bình, ân điển và sự thương xót của Chúa dành cho tất cả chúng ta. Đó là những gì Chúa làm cho bạn. Bạn trở nên Cơ-đốc nhân khi bạn tin cậy Chúa Giê-su, Con Một của Đức Chúa Trời.

 

 

Bản thân tôi có thể trở thành Cơ-đốc nhân không?

Kinh Thánh ghi chép rõ chuyện hai tên cướp bị đóng đinh hai bên cây thập tự của Chúa Giê-su trên đồi Gô-gô-tha. Lúc đầu cả hai đều mắng nhiếc Chúa Giê-su. Cả hai đều nhìn nhận hình phạt họ chịu xứng với việc họ làm. Sau khi nghe Chúa Giê-su nói, thấy thái độ Chúa Giê-su trên thập tự giá, một trong hai tên cướp đã đổi ý hoàn toàn. Anh nhận tội mình đáng bị phạt nhưng Chúa Giê-su không đáng phạt như thế. Anh có nhận thức mới về Chúa Giê-su. Anh tin Chúa Giê-su là người vô tội, anh tin Chúa Giê-su là Con Đức Chúa Trời như lời Ngài xưng nhận. Anh tin Chúa Giê-su là vua, là Đấng có vương quốc đời đời. Và anh quay lại với Chúa Giê-su, khiêm nhường, đơn giản, kêu cầu: “Lạy Chúa, khi về Nước mình, xin nhớ đến tôi.” Đó  là lời cầu nguyện của một tội nhân. Giống như người chết đuối nắm lấy phao cứu sinh, anh lấy đức tin nắm lấy ơn tha thứ và sự sống tâm linh chỉ có trong Chúa Giê-su. Anh đã kêu cầu Chúa trước khi chết. Anh không có cơ hội để đọc Kinh Thánh, đi nhà thờ, chịu báp-tem, dự tiệc thánh, làm việc thiện. Anh không tự cứu. Anh nhờ Chúa cứu. Anh cầu nguyện và lời cầu nguyện của anh đã được nhậm, vượt quá điều anh cầu xin và suy tưởng. Rất chân thành, riêng tư, anh cầu xin Chúa nhớ đến anh.

Chúa Giê-su trả lời anh nhanh chóng, rõ ràng và riêng tư: “Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ ở với ta trong Ba-ra-đi.”

 

Hôm nay Chúa Giê-su đang ở thiên đàng. Giống như một phạm nhân nhận tội mình trước Chúa và cầu xin Chúa cứu. Bạn hãy cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin nhớ đến con.” Không lời cầu nguyện nào đẹp hơn. Bạn hãy kêu cầu Chúa trước khi quá muộn.

 

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn