Chủ Nhật , 21 Tháng Bảy 2024
Home / Tổng hợp / Cầu Nguyện Là Một Lối Sống

Cầu Nguyện Là Một Lối Sống

Một ngày trước khi Billy Graham được phỏng vấn trên The Today Show vào năm 1982, vị giám đốc đối ngoại của ông, Larry Ross, đề nghị có một phòng riêng cho Graham cầu nguyện trước buổi phỏng vấn. Nhưng khi ông Graham đến phòng thu, trợ lý của ông thông báo với Ross rằng ông Graham không cần phòng đó. Ông nói: “Ông Graham đã bắt đầu cầu nguyện từ khi thức dậy, cầu nguyện khi đang ăn sáng, cầu nguyện trong xe trên đường đến đây, và chắc chắn ông sẽ cầu nguyện trong khi đang phỏng vấn.”

Sau này, Ross nói rằng: “Tôi đã học được bài học lớn khi còn trẻ.”Tinh thần cầu nguyện không phải là một sự kiện; nó là cách sống trong mối liên hệ với Chúa. Mối quan hệ thân mật này được phát triển khi con cái Chúa coi sự cầu nguyện là một lối sống. Tác giả Thi Thiên khích lệ chúng ta bắt đầu mỗi ngày bằng việc cất cao tiếng nói với Chúa (Thi 5:3); đổ đầy ngày mới của chúng ta bằng sự tương giao với Chúa (55:17); và khi đối diện với lời buộc tội và vu khống, hãy phó chính chúng ta trọn vẹn cho sự cầu nguyện (109:4).

Chúng ta xây dựng sự cầu nguyện thành một lối sống bởi vì chúng ta khao khát được ở với Chúa (42:1-4; 84:1-2; 130:5-6).

Cầu nguyện là cách chúng ta nối kết với Đức Chúa Trời trong tất cả mọi hoàn cảnh sống. Chúa luôn lắng nghe. Chúng ta có thể nói chuyện với Ngài bất cứ khi nào trong ngày.

Suy gẫm thêm:

Đâu là sự cản trở lớn nhất đối với việc phát triển đời sống cầu nguyện của bạn?

Đâu là những thay đổi mà bạn cảm nhận Đức Chúa Trời muốn thực hiện trong tấm lòng của bạn hầu cho bạn nhìn thấy rằng sự cầu nguyện là một lối sống?

Khi cầu nguyện, Chúa không chỉ nghe lời bạn nói – Ngài nghe tiếng lòng bạn.

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn