Thứ Năm , 18 Tháng Tám 2022
Home / Thư chủ nhiệm / Thi Quốc Tịch Nước Trời

Thi Quốc Tịch Nước Trời

Bài trước:

https://huongdionline.com/2020/09/28/cac-cau-hoi-thi-quoc-tich-nuoc-troi/ 

BÀI THI QUỐC TỊCH NƯỚC TRỜI:
Câu hỏi thứ hai mươi tám: Trước khi nghe đến tin mừng bạn cần biết hết về tin dữ. Nước Trời có những kẻ thù là Ma Quỷ, xác thịt và thế gian. Ma Quỷ đã bày ra muôn mưu ngàn chước để làm thoả mãn xác thịt và ham muốn của thế gian. Loài người xưa nay đang nghe theo lời dụ dỗ của Ma Quỷ… để không tìm kiếm Nước Trời.
Xem Phục Truyền 18: 9-14, “Khi ngươi đã vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho, chớ tập bắt chước những sự gớm ghiếc của các dân tộc ở tại đó. Ở giữa ngươi chớ nên có ai đem con trai hay con gái mình ngang qua lửa, chớ nên có thầy bói, hoặc kẻ hay xem sao mà bói, thầy phù thủy, thầy pháp, kẻ hay dùng ếm chú, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuật số, hay là kẻ đi cầu vong; vì Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc kẻ làm các việc ấy, và vì các sự gớm ghiếc ấy, nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đuổi các dân tộc đó khỏi trước mặt ngươi. Ngươi phải ở trọn vẹn với Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Vì những dân tộc mà ngươi sẽ đuổi đi, nghe theo tà thuật và bói khoa; song về phần ngươi,Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi không cho phép ngươi làm như vậy.”
Bạn có đang nghe thời lời dụ dỗ của Ma Quỷ không?
Câu hỏi thứ hai mươi bảy: Có phải bạn giống như các tổ phụ, khi phạm tội thường hay đổ thừa, tự biện hộ và chạy trốn khỏi Đức Chúa Trời không?
Hãy nghe những lời giải thích sau đây: “Chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng: Ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi; vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình. Đoạn, lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác; tội ác đã trọn, sanh ra sự chết. Hỡi anh em yêu dấu, chớ tự dối mình: mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. Ấy chính Ngài theo ý muốn mình, đã dùng lời chân thật sanh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên. (Gia-cơ 1: 13-17).
Câu hỏi thứ hai mươi sáu: Ngoài Satan và Ma Quỷ, Kinh Thánh cho biết thế giới còn có sự ham mê của xác thịt và sự lôi cuốn của thế gian đang ngăn trở loài người tìm kiếm Nước Trời, bạn có biết không? Nếu biết bạn sẽ làm gì?
Xem 1 Giăng 2:15-17 “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.
Câu hỏi thứ hai mươi lăm: Satan và các quỷ dữ đã và đang làm gì để ngăn trở bạn cũng như cả loài người tìm kiếm Nước Trời?
Bạn cần biết Ma Qủy không thương xót bạn và đang ra sức lôi kéo bạn và gia đình bạn càng ngày càng xa cách Nước Trời. Không thể coi thường. Bạn chỉ thấy âm mưu của Ma Quỷ khi bạn đọc kỹ Lời Chúa đã vạch rõ sau đây:
-1. Mưu kế. Xem Ê-phê-sô 6:11.
-2. Triết lý. Xem Cô-lô-se 2:8.
-3. Mưu chước. Xem 2 Cô-rinh-tô 2:11; 2 Cô-rinh-tô 11:3.
-4. Đạo lý của quỷ dữ. Xem 1 Ti-mô-thê 4:1.
-5. Đồ cúng thần tượng. Xem 1 Cô-rinh-tô 10: 19-20a.
-6. Thông đồng với các quỷ. Xem 1 Cô-rinh-tô 10: 20b.
-7. Làm mù lòng người. Xem 2 Cô-rinh-tô 4:3-4.
-8. Rình mò, tìm cách cắn nuốt. Xem 1 Phi-e-rơ 5:8.
-9. Làm cha kẻ nói dối, cha kẻ giết người. Xem Giăng 8: 44.
-10. Cướp, giết, hủy diệt. Xem Giăng 10:10.
-11. Mạo làm thiên sứ sáng láng. Xem 2 Cô-rinh-tô 11:14.
-12. Làm phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả. Xem 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:9.

Mục sư Hue Nguyen

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn