Thứ Hai , 3 Tháng Mười 2022
Home / Trang Chủ / Các Câu Hỏi Thi Quốc Tịch Nước Trời

Các Câu Hỏi Thi Quốc Tịch Nước Trời

BÀI THI QUỐC TỊCH NƯỚC TRỜI.
Câu hỏi thứ hai mươi: Ai là người chẳng bao giờ hưởng được Nước Trời?
Xem 1 Cô-rinh-tô 6: 9-11 “Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình: Phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm giáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc,kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chưởi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu.
Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế; nhưng nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi.
🙂
Câu hỏi thứ mười chín: Tại sao người cậy công đức riêng của mình cũng không thể gia nhập Nước Trời?
Xem Ma-thi-ơ 5: 20, “Vì ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng.
Xem Mác 7:20-23 “Vậy, Ngài phán: Hễ sự gì từ người ra, đó là sự làm dơ dáy người! Vì thật là tự trong,tự lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh
đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. Hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng thì làm cho dơ dáy người.

🙂

Câu hỏi thứ mười tám: Dù ở Mỹ hay ở Việt Nam, những người nào sau đây vẫn không thể nhập tịch Nước Trời?
-Mác 10:24 “Môn đồ lấy mấy lời đó làm lạ. Nhưng Đức Chúa Jêsus lại phán rằng: Hỡi các con, những kẻ cậy sự giàu có vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào!”

-Ga-la-ti 5: 19-21 “Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ,say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em,như tôi đã nói rồi: Hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Kết luận: Loài người không thể cậy sức riêng để tìm kiếm và gia nhập Nước Trời.

🙂

Câu hỏi thứ mười bảy: Đọc Mác 1: 14-15. “Sau khi Giăng bị tù, Đức Chúa Jêsus đến xứ Ga-li-lê, giảng tin lành của Đức Chúa Trời, mà rằng: Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin tin lành.” Bạn biết Chúa Giê-su đang giảng gì?
Chữ tin lành (the gospel) nghĩa là tin tức tốt lành, hay tin mừng-good news- (không có nghĩa là một giáo phái). Để ý câu tin lành về Nước Trời. Nước Trời còn gọi là Vương Quốc của Đức Chúa Trời (Kingdom of God). Vậy Nước Trời đã đến gần có nghĩa là Vua Trời đã đến gần với loài người. Chúa Giê-su là Con Một Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su được tôn là Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa.
Xem Giăng 1:18 “Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời;chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giãi bày Cha cho chúng ta biết.”
Xem Ga-la-ti 4:4 “Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn,Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài.”
Xem Phi-líp 2:9. “Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh.”
Sự hiểu biết của chúng ta ngày nay về Vua Trời, Nước Trời hoàn toàn dựa vào sự hiểu biết của chúng ta về Kinh Thánh. Hãy trực tiếp đọc kỹ, suy gẫm và làm theo Kinh Thánh…
🙂

Câu hỏi thứ mười sáu: Ông Giăng Báp-tít là người chuẩn bị dọn đường cho Chúa Giê-su là Vua Trời đến thế gian lần thứ nhất, Chúa Giê-su đã đến rồi khi Ngài giáng sinh, chịu chết và phục sinh, chúng ta là những môn đồ của Chúa hôm nay là những người dọn đường cho Vua Trời trở lại thế gian lần thứ hai khi Chúa tái lâm. Bạn sẵn sàng chờ đón Chúa tái lâm chưa?
🙂

Câu hỏi thứ mười lăm: Bạn có biết tại sao các học trò của ông Giăng Báp-tít đều bỏ thầy mà đi theo Chúa Giê-su không? Xem Ma-thi-ơ 1:35-42 và Công vụ 19:1-5. Ông Giăng là người rất tốt, ăn ngay ở lành, có đời sống tu trì, kiêng cử, nhưng ông vẫn là người đại diện cho thời kỳ luật pháp, cậy luật pháp. Chính ông nhận biết mình cần hạ xuống để Chúa được tôn cao. Tại sao Chúa Giê-su đã nói, “nhưng trong Nước Trời, kẻ rất nhỏ còn lớn hơn Giăng vậy”? Lu-ca 7:28.

🙂

Câu hỏi thứ mười bốn: Tiên Tri Giăng Báp-tít đã làm báp-têm cho Chúa Giê-su dưới sông Giô-đanh, ông đã chứng kiến sự hiện xuống của Đức Thánh Linh và tiếng phán của Đức Chúa Trời, ông cũng giới thiệu Chúa Giê-su cho dân chúng và cho các môn đồ của ông, nhưng khi bị Vua Hê-rốt bắt bỏ tù, ông hoang mang không chắc Chúa Giê-su có phải là Đấng Cứu Thế, là Vua Trời đã đến hay không. Ma-thi-ơ 11: 2-19. Bạn nghĩ gì về chức vụ của Giăng? Chúng ta có ngưỡng mộ ông, noi gương ông và dừng lại làm học trò của ông hay nghe ông và tiến tới tìm kiếm và gặp gỡ Chúa Giê-su, làm môn đồ của Chúa Giê-su?

🙂

Câu hỏi thứ mười ba: Bạn nên dừng lại để đọc hết những phân đoạn Kinh Thánh nói về Tiên Tri Giăng Báp-tít và suy nghĩ ông là tượng trưng cho thành phần nào trong thời Cựu Ước?
Xem Mác 2:18; Lu-ca 11:1; Matt. 11:7-9; Matt. 11:16-19; Matt. 21:31-32; Mác 11:27-32; Lu-ca 7: 29-30; Giăng 10:41. Chúa Giê-su đã khen ông là tiên tri lớn nhất của các tiên tri. Xem Matt. 11:11.Bạn có biết không ông Giăng Báp-tít là vị tiên tri cuối cùng của thời Cựu Uớc. Cựu Ước đang giới thiệu cho Tân Ước.

(Còn nữa)

Mục sư Nguyễn Văn Huệ

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn