Thứ Tư , 7 Tháng Mười Hai 2022
Home / Tag Archives: MỤC SƯ HUỆ (page 3)

Tag Archives: MỤC SƯ HUỆ

Biết Được Ý Chúa?

“Làm thể nào để biết được ý Chúa?” Nhiều tín hữu trẻ đang đặt câu hỏi nầy và tôi thấy đây là câu hỏi hay, xứng đáng để nghiên cứu và tìm được câu giải đáp thích hợp nhất. Tôi đọc trong một quyển sách của Mục sư Charles Stanley ...

Xem thêm »

Hy Vọng Của Người Việt

Bạn suy nghĩ thế nào trong khi 90% người Mỹ thờ Trời theo Kinh Thánh thì người Việt hiện nay chỉ có khoảng 10% dân số đang thờ Trời theo Kinh Thánh? Tôi tự hỏi làm thế nào để người Việt có thể theo kịp người Mỹ trong đời sống? ...

Xem thêm »

ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ MỘT KHÔNG HAI

NGƯỜI MỸ THỜ TRỜI   ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ MỘT KHÔNG HAI Người Mỹ đồng thanh với khám phá Đức Chúa Trời là Đấng có một không hai: “THERE IS ONE AND ONLY LIVING AND TRUE GOD.” Câu nầy có thể dịch là, “Chỉ có một Đức Chúa Trời thật ...

Xem thêm »

My Boyhood In Vietnam

Previous: https://huongdionline.com/2017/02/07/my-household-follows-god/ My Boyhood In Vietnam. My village was called Ky Phu. It means wealthy and wonderful, but actually, there wasn’t any significant natural resource here. My village is really a poor countryside however it has got a very beautiful scenery with Truong Giang River flowing quietly through white sand. There were a ...

Xem thêm »

TUỔI GIÀ SANH BÔNG TRÁI

TUỔI GIÀ SANH BÔNG TRÁI Mục Sư Nguyễn Văn Huệ “Dầu đến buổi già bạc, họ sẽ còn sanh bông trái, Được thạnh mậu và xanh tươi” (Thi-thiên 92:14) Kính Thánh mô tả đời sống bằng nhiều hình ảnh quen thuộc, dễ hiểu nhưng sâu sắc. Chẳng hạn bốn mùa ...

Xem thêm »

NGHE TIẾNG CHÚA?

MỤC SƯ ƠI!  -“Làm thể nào để biết được ý Chúa?” -Nhiều tín hữu trẻ đang đặt câu hỏi nầy và tôi thấy đây là câu hỏi hay, xứng đáng để nghiên cứu và tìm được câu giải đáp thích hợp nhất. Tôi đọc trong một quyển sách của Mục ...

Xem thêm »

MY SAVIOR

Pastor Nguyen Van Hue‘s Memoir I see myself as the embodiment of suffering and blessing. Suffering from the status of a Vietnamese and blessing as a servant of Christ Jesus. There is an anonymous author wrote, “A baby who the son of a country girl was born in a small ...

Xem thêm »

KHÔNG PHẢI CÓ TÔN GIÁO LÀ ĐỦ…

Người Mỹ theo Chúa có một câu nói sâu sắc: “Not religion but relationship.” Câu nầy muốn nói không phải theo một tôn giáo là đủ, chúng ta cần xây dựng cho được mối liên hệ với chính Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-su. Không phải là tôn ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn