Thứ Hai , 3 Tháng Mười 2022
Home / Bài giảng (page 7)

Bài giảng

RÊ-BE-CA VU QUY

Bài Giảng Xưa Rê-bê-ca Vu Quy Áp-ra-ham sinh được một con trai, đặt tên là Y-sác. Khi Y-sác trưởng-thành, Áp-ra-ham sai người đầy tớ niên trưởng trong nhà, đi về quê hương, trong vòng bà con, cưới một người vợ cho Y-sác, con trai mình. Người đầy tớ vâng lời ...

Xem thêm »

XÂY DỰNG GIA ĐÌNH

Thầy ơi, cho tôi hỏi: Làm Thế Nào Chúng Ta Có Thể Xây Dựng Hạnh Phúc Trong Một Gia Đình Pha Trộn? Trả lời: Gia đình pha trộn ở đây được hiểu là: những gia đình đã trải qua ly hôn rồi tái hôn, hoặc là những gia đình mà ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn