Chủ Nhật , 21 Tháng Bảy 2024
Home / Tổng hợp / Hãy Về Nhà Ngươi

Hãy Về Nhà Ngươi

26 Kế đó, ghé vào đất của dân Giê-ra-sê, ngang xứ Ga-li-lê. 27 Khi Đức Chúa Jêsus lên bờ, có một người ở thành ấy bị nhiều quỉ ám đi gặp Ngài. Đã lâu nay, người không mặc áo, không ở nhà, song ở nơi mồ mả. 28 Người ấy vừa thấy Đức Chúa Jêsus, thì la lên inh ỏi, và đến gieo mình nơi chân Ngài, nói lớn tiếng rằng: Lạy Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời Rất Cao, tôi với Ngài có sự chi chăng? Tôi cầu xin Ngài đừng làm khổ tôi. 29 Vì Đức Chúa Jêsus đương truyền cho tà ma phải ra khỏi người đó mà nó ám đã lâu; dầu họ giữ người, xiềng và còng chân lại, người cứ bẻ xiềng tháo còng, và bị quỉ dữ đem vào nơi đồng vắng. 30 Đức Chúa Jêsus hỏi người rằng: Mầy tên gì? Người thưa rằng:Quân đội;(u) vì nhiều quỉ đã ám vào người. 31 Chúng nó bèn cầu xin Đức Chúa Jêsus đừng khiến mình xuống vực sâu.

32 Vả, ở đó có một bầy heo đông đương ăn trên núi. Các quỉ xin Đức Chúa Jêsus cho chúng nó nhập vào những heo ấy, Ngài bèn cho phép. 33 Vậy, các quỉ ra khỏi người đó, nhập vào bầy heo, bầy heo từ trên bực cao đâm đầu xuống hồ và chết chìm. 34 Các kẻ chăn heo thấy vậy, chạy trốn, đồn tin ấy ra trong thành và trong nhà quê.

35 Thiên hạ bèn đổ ra xem việc mới xảy ra; khi họ đến cùng Đức Chúa Jêsus, thấy người mà các quỉ mới ra khỏi ngồi dưới chân Đức Chúa Jêsus,mặc áo quần, bộ tỉnh táo, thì sợ hãi lắm. 36 Những người đã xem thấy sự lạ đó, thuật lại cho thiên hạ biết người bị quỉ ám được cứu khỏi thế nào.

37 Hết thảy dân ở miền người Giê-ra-sê xin Đức Chúa Jêsus lìa khỏi xứ họ, vì họ sợ hãi lắm. Ngài bèn xuống thuyền trở về. 38 Người đã khỏi những quỉ ám xin phép ở với Ngài, nhưng Đức Chúa Jêsus biểu về, mà rằng: 39 Hãy về nhà ngươi, thuật lại mọi điều Đức Chúa Trời đã làm cho ngươi. Vậy người ấy đi, đồn khắp cả thành mọi điều Đức Chúa Jêsus đã làm cho mình.

Lu-ca 8.

-Có năm lời cầu nguyện trong câu chuyện đáng ghi nhớ trên đây. Ba trong số các lời cầu nguyện này đến từ ma quỉ (Lu-ca 8:28, 31, 32). Một lời cầu nguyện đến từ các cư dân địa phương (câu 37). Một lời cầu nguyện đến từ người được chữa lành khỏi những quỉ ám (câu 38). Ma quỷ đã nhận được những gì chúng cầu xin và các cư dân địa phương cũng vậy. Nhưng người được chữa lành khỏi ma quỉ không được Chúa trả lời sự cầu xin, mặc dù lời cầu xin của anh ta là một điều tốt. Anh này muốn ở với Chúa Giê-su sau khi được chữa lành, nhưng Chúa bảo anh phải về nhà “thuật lại mọi điều Đức Chúa Trời đã làm cho anh.” Bây giờ anh đã là một người mới, đã mặc áo quần chỉnh tề với một tâm trí tỉnh táo đang ngồi dưới chân Chúa Giê-su. Tại sao Chúa Giê-su không đáp ứng lời cầu xin của người này và khiến anh ta trở thành một trong những người đi theo Ngài.

Trước tiên, chúng ta cần học biết rằng Chúa Giê-su không “trưng bày” những tín đồ mới như những người giải trí trong một buổi trình diễn. Vài năm trước đây có một phong trào được gọi là sự cải đạo của những người nổi tiếng ở Hoa Kỳ. Họ cổ xúy “bạn nên tin vào Chúa Giê-su vì những người nổi tiếng này đã tin Chúa”. A. Z. Tozer gọi hiện tượng này là “Cách tiếp cận Wheaties để truyền giáo” bởi vì những người nổi tiếng, đặc biệt là những vận động viên thể hình giành chiến thắng trong các cuộc thi thường có hình của họ quảng cáo trên các hộp ngũ cốc. (Wheaties là một thương hiệu của ngũ cốc ăn sáng General Mills. Nó được biết đến với hình ảnh vận động viên nổi bật ở bên ngoài của gói thực phẩm, và đã trở thành một biểu tượng văn hóa ở Hoa Kỳ.) Tuy nhiên chúng ta biết rằng người nổi tiếng hay thường dân cũng chỉ là những tội nhân. Sự thật là khi một người nào đó giàu có hay nổi tiếng đến với Phúc âm thì cũng không bảo đảm cho bất cứ điều gì. Phao-lô nhắc chúng ta rằng, “Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn; Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh.” (1 Côr. 1:26-27) Tôi đã tiếp xúc với một số người nổi tiếng này, và họ đã đưa ra các bằng chứng cho thấy sự cứu rỗi của họ là có thật. Nhưng thật đáng buồn khi thực tế là nhiều người trong số họ đã sa ngã và bị lãng quên sau đó. Lưu ý rằng Phao-lô viết, “không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng.” trong cộng đồng hội thánh. Tỷ lệ của tầng lớp này trong hội thánh không có nhiều.

Chúa Giê-su truyền bảo người được chữa lành hãy về nhà thuật lại mọi điều mà Đức Chúa Trời đã làm cho anh. Bởi vì mọi người ở nhà đều biết anh rất rõ và họ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng qua một nhân chứng sống. Họ biết trước đây anh ta bị ma quỉ xiềng xích, còn bây giờ anh ta là một người mới hoàn toàn.

Một trường hợp thú vị khác là Chúa Giê-su truyền lệnh cho người phung không giống như người bị quỉ ám sau khi được lành. Chúng ta đọc lại câu chuyện này: “Có một người phung đến cùng Ngài, quì xuống cầu xin rằng: Nếu Chúa khứng, có thể khiến tôi sạch được. Đức Chúa Jêsus động lòng thương xót, giơ tay rờ người, mà phán rằng: Ta khứng, hãy sạch đi. Liền khi đó, phung lặn mất, người trở nên sạch. Tức thì Đức Chúa Jêsus cho người ra, lấy giọng nghiêm phán rằng: Hãy giữ, chớ tỏ điều đó cùng ai; song khá đi tỏ mình cùng thầy tế lễ, và vì ngươi được sạch, hãy dâng của lễ theo như Môi-se dạy, để điều đó làm chứng cho họ.” (Mác 1:40-43). “Chớ tỏ điều đó cùng ai.” trái ngược với “thuật lại mọi điều Đức Chúa Trời đã làm cho ngươi.” Từ thuật lại trong câu này mang ý nghĩa công bố lệnh truyền của một vị vua. Chúa Giê-su đã giao cho người được chữa lành khỏi quỉ ám một sứ mạng công bố tin mừng, và anh đã vâng lời. Nhiều người trong chúng ta sẽ noi theo tấm gương của anh?

Lý do thứ ba mà người này được truyền lệnh về nhà? Anh ta có thể đã có một số vấn đề cần được điều chỉnh. Anh ta đã kết hôn? Anh có một gia đình, hay là đang sống với bố mẹ? Có thể trước đó anh ta đã rời nhà ra đi (hay bị xua đuổi phải ra đi) đã làm tổn thương đến các mối quan hệ gia đình, và bây giờ là lúc anh ta cần phải phục hồi các mối quan hệ cho đúng đắn. Một trong những trách nhiệm đầu tiên của chúng ta sau khi gặp Chúa là “tu bổ lại các vách tường” của các mối quan hệ hoặc phải “hạ các vách tường xuống.”

Tôi cho rằng Đức Chúa Trời cũng sắp xếp cho các tín nhân trong vùng phụ cận giúp đỡ anh ta được nuôi dưỡng trong lẽ thật và lớn lên trong ân điển của Đức Chúa Trời. Mỗi tín nhân mới cần thông công với các tín nhân khác để được giải thích rõ hơn về căn bản của đời sống Cơ đốc. Tôi nhớ lại một ca sĩ nổi tiếng ở vùng Trung Tây đã gọi điện thoại cho tôi sau khi anh tin Chúa: “tôi phải làm gì tiếp theo?” Tôi đã hẹn gặp anh cùng ăn trưa và giới thiệu anh đến với một hội thánh, ở đó sẽ có mục sư giúp đỡ cho anh theo học chương trình môn đồ hóa. Tuy nhiên, người ca sĩ này đã không theo hướng dẫn của tôi. Anh ta hình thành một tổ chức mới, thực hiện các đĩa CD bài hát của mình theo một hướng khác. Anh ta không bao giờ có thể tăng trưởng đời sống thuộc linh theo đường lối đó. Hội thánh địa phương đã không có liên hệ gì với anh, vì anh không muốn gia nhập. Không bao lâu sau đó anh qua đời. Tôi ước gì anh ta đã nghe theo lời khuyên của tôi.Phao-lô dạy chúng ta về trách nhiệm đối với gia đình:“Con cháu trước tiên phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ.”1 Ti-mô-thê 5:4

Warren W. Wiersbe

Translated by Hon Pham

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn