Chủ Nhật , 21 Tháng Bảy 2024
Home / Tổng hợp / Trải Nghiệm Của Phao-lô

Trải Nghiệm Của Phao-lô

Tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Phi-líp 4:11

Trong quyển sách Đắc Nhân Tâm – Bí quyết để thành công (nguyên tác: How to Win Friends and Influence People) của Dale Carnegie được xuất bản vào năm 1936, và không có gì ngạc nhiên cuốn sách đó đã bán được mười lăm triệu bản. Tác giả đã đưa ra một quan điểm khôn ngoan: “Không phải những gì bạn có hay bạn là ai, bạn đang ở đâu hoặc những gì bạn đang làm khiến bạn hạnh phúc hay không hạnh phúc, mà là những gì bạn đang suy nghĩ trong những hoàn cảnh đang đối mặt.” Quan sát đó cung cấp một quan điểm thú vị về lời công bố của Phao-lô, “Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi; vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được” (câu 11-12).

Cho dù đang ăn uống no đủ hay đói khát, giảng phúc âm hay bị cầm tù, ăn tối với các bạn hữu hay đang bị đánh bằng roi, chúng ta thử nghĩ xem – Phao-lô đang suy nghĩ về điều gì? Ông viết, “Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy” (Phi-líp 1:21). Phao-lô chắc chắn là đang suy nghĩ về Đấng Cứu Rỗi của ông và tin tưởng rằng những hoàn cảnh ông đang đối diện nằm trong sự kiểm soát của Chúa Giê-su. Cầu xin Chúa dạy chúng ta thỏa lòng trong mọi tình huống, không phải bằng cách nhìn vào hoàn cảnh của mình mà bằng cách nhìn vào Đấng thành tín với lòng tin cậy chắc chắn.

“TÔI DÂNG HIẾN CÁC NGUỒN LỰC CỦA TÔI ĐỂ HOÀN THÀNH MỤC ĐÍCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.”

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn