Thứ Sáu , 31 Tháng Ba 2023
Home / Tổng hợp / Hội Thánh Quê Hương

Hội Thánh Quê Hương

Truyền Giáo Cho Kẻ Thù

Một cô gái trẻ từ một làng nghèo nàn ở Phi Châu bị những thương gia Hồi Giáo bắt cóc và bán đi làm nô lệ ở miền Bắc Phi. Trong 30 năm trời cô phải làm công việc của một người đầy tớ ban ngày, và ban đêm cô bị dùng làm chức phận sanh con cái trong nhà. Đến năm 50 tuổi, bà sanh được 8 người con, thân thể trở nên già nua vô ích cho gia đình đó nên họ cho bà được tự do ra đi.

Bà tìm về nơi bà sanh trưởng, mang trong thân thể sự sĩ nhục đau thương của những năm tháng dài lầm than nô lệ. Nhưng dân làng trong một Hội Thánh nhỏ bé tiếp bà với lòng yêu thương, họ cho bà một căn nhà, một con gà và ngay cả một đôi dép đầu tiên trong cuộc đời của bà. Với sự chăm sóc của Hội Thánh, Chúa đã chữa lành những đau thương của bà. Một ngày Chúa nhật kia, Hội Thánh đưa tiễn một đôi vợ chồng trẻ đi làm giáo sĩ cho những người Hồi Giáo ở miền Bắc. Hội Thánh quyên tiền để ủng hộ cho công việc truyền giáo này. Bà ngồi nơi những dãy ghế phía sau, nước mắt ràn rụa. Bà khóc vì ý thức rằng họ đang đi đến nơi bà đã làm nô lệ suốt cả cuộc đời bà, và bà cũng khóc vì không có tiền để dâng giúp cho họ. Suốt cuộc đời, bà chưa hề đụng đến một đồng tiền.

Bà đứng lên, tiến về phía trước, cỡi đôi dép của bà để giúp cho đôi vợ chồng trẻ này. Lời Chúa phán rằng, “Bàn chân của kẻ rao truyền Tin Lành là tốt đẹp biết bao!” Tiếng Đức Chúa Trời vẫn còn vang ra cho đến ngày hôm nay, “Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta?” Nguyện xin Chúa cho mắt quý ông bà anh chị em mở ra thấy được khải tượng của Đức Chúa Trời; tai mở ra nghe tiếng gọi của Ngài; và lòng mở ra để thưa với Chúa rằng, “Có con đây, xin hãy sai con!”

A-men! Chúa yêu thương Bạn!

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn