Thứ Ba , 7 Tháng Hai 2023
Home / Thưa mục sư / Mỹ hỗ trợ Israel?

Mỹ hỗ trợ Israel?

Người Mỹ Sẽ Quan Tâm Và Giúp Đỡ Israel?

Điều kỳ diệu là Đức Chúa Trời sử dụng Israel – một quốc gia nhỏ trên thế giới để chiến đấu bảo vệ cho chính nghĩa và phô diễn vinh quang của Ngài (Rô-ma 9:21-23).

Từ một khoảng thời gian rất xa Đức Chúa Trời đã lựa chọn Áp-ra-ham và ban cho ông lời hứa vĩnh viễn trong ba lĩnh vực: sở hữu đất hứa, dòng dõi đông đúc và trở nên một nguồn phước cho mọi dân tộc.

“Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho.  Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước.  Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.” (Sáng thế ký 12:1-3)

Phạm vi của lời hứa này không chỉ áp dụng cho cá nhân Áp-ra-ham mà còn cho quốc gia Israel và mở rộng ra cho toàn thể thế giới. “Kinh Thánh cũng biết trước rằng Đức Chúa Trời sẽ xưng dân ngoại là công bình bởi Đức tin, nên đã rao truyền trước cho Áp-ra-ham tin lành nầy: Các dân sẽ nhờ ngươi mà được phước. SaSt 12:3

Ấy vậy, ai tin thì nấy được phước với Áp-ra-ham, là người có lòng tin.” (Ga-la-ti 3:8-9, Xem 3:16).

Đấng Mê-si-a cũng đến từ dòng dõi của Áp-ra-ham (Ma-thi-ơ 1:1; Rô-ma 9:5). Chúa Giê-su Christ đã gánh lấy tội lỗi của toàn nhân loại (Ma-thi-ơ 1:21; Giăng 1:29; 1 Giăng 3:5).  Ngoài ra, thông qua Israel mà Đấng Christ là lời hứa của Đức Chúa Trời được ban cho cả thế giới (Rô-ma 3:2). Hai phước hạnh lớn: Lời Hằng Sống (Cứu Chúa) và Lời thành văn (Kinh Thánh) đã đến với toàn nhân loại thông qua dòng dõi của Áp-ra-ham.

Lưu ý là không chỉ Áp-ra-ham được Đức Chúa Trời ban phước, nhưng những quốc gia nào chúc phước cho ông cũng nhận lãnh sự ban phước của Ngài (Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi). Hoa Kỳ là một trong những quốc gia đó.

Phục truyền 7:7-9 bày tỏ lý do Đức Chúa Trời chọn Israel:

“Đức Giê-hô-va tríu mến và chọn lấy các ngươi, chẳng phải vì các ngươi đông hơn mọi dân khác đâu; thật số các ngươi là ít hơn những dân khác.  Nhưng ấy vì Đức Giê-hô-va thương yêu các ngươi, và giữ lời thề mà Ngài đã lập cùng tổ phụ các ngươi, nên Đức Giê-hô-va nhờ tay mạnh rút các ngươi ra, chuộc khỏi nhà nô lệ, và cứu khỏi tay Pha-ra-ôn, vua xứ Ê-díp-tô.  Vậy nên, phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài.”

 Đức Chúa Trời chọn Israel làm một mô hình mẫu cho thế giới để Ngài bày tỏ tình yêu, sự thành tín của Ngài cho các dân ngoại bang khác (Xuất Ê-díp-tô ký 19:3-8; Phục truyền 4:6-8).

Israel cũng quan trọng vì quốc gia này nắm giữ một vai trò đầy ý nghĩa trong cơn đại nạn sắp tới. Tuyển dân của Đức Chúa Trời đã giành được chủ quyền đất nước kể từ ngày 14 tháng 5 năm 1948. Trước đó Ê-xê-chi-ên đã công bố lời tiên tri: “Trên đất bay ta sẽ thêm số dân cư và số con cái cả nhà Y-sơ-ra-ên. Các thành sẽ có người ở, các nơi đổ nát sẽ được dựng lại….. Ta sẽ thâu lấy các ngươi khỏi giữa các dân; ta sẽ nhóm các ngươi lại từ mọi nước, và đem về trong đất riêng của các ngươi.” (Ê-xê-chi-ên 36:10, 24)

Ngày hôm nay có khoảng sáu triệu người Do thái sống tại Israel. Và vẫn còn một số người Do Thái khác trên các lục địa đang trở về quê hương của họ làm ứng nghiệm các lời tiên tri Ê-xê-chi-ên 20:33-38; và Ê-sai 11:11-12. Sự trở về này là cần thiết, để rồi từ đó Antichrist ký một hiệp ước hòa bình với các nhà lãnh đạo Israel (Đa-ni-ên 9:27). Đức Chúa Trời sẽ dùng 144.000 người Do Thái đã tin nhận Chúa Giê-su Christ từ mười hai chi phái Israel (Khải huyền 7) để rao giảng Phúc Âm  cho cả thế giới trong cơn đại nạn. Nhiều người Do Thái sẽ cải đạo sang Cơ-đốc giáo trước một ngàn năm bình an (Giô-ên 2:28-29; Xa-cha-ri 10:8-12; Ma-thi-ơ 24:31)

Vì những lý do trên đây, nên Israel có một vị thế quan trọng trong lịch sử thế giới theo chương trình của Đức Chúa Trời. Đấng Toàn năng đã chọn quốc gia này để thực thi, phô diễn kế hoạch của Ngài cho các dân trên đất.

CÁC GIAO ƯỚC

Giao ước của Đức Chúa Trời với Áp-ra-ham.

Đức Chúa Trời chọn một dân tộc và thiết lập một giao ước đời đời với Áp-ra-ham (Sáng thế ký 12:1-3, 7; 13;14-16; 15:4-18; 17:1-9, 21; Hê-bơ-rơ 6:13-18)

Giao ước với Môi-se.

Đức Chúa Trời ban luật pháp cho Môi-se và thành lập một giao ước có điều kiện với Israel (Xuất Ê-díp-tô ký 20:1-17; Lê-vi-ký; Phục truyền. 5-26; Ga-la-ti 3:17-25)

Giao ước với Đa-vít.

Đức Chúa Trời thiết lập một ngôi đời đời với nhà Đa-vít, vua của Israel (2 Sa-mu-ên 7:11-16; Thi thiên 89:20-37; Ê-sai 5:1-3)

ÁP DỤNG

Là những Cơ-đốc nhân sống tại Hoa Kỳ, chúng ta không những có đặc ân và trách nhiệm cầu nguyện cho hòa bình và an ninh của Israel mỗi ngày (Thi thiên 122:6-7) mà còn phải giúp đỡ quốc gia này bằng hành động thực tiễn. Chúng ta cũng cầu nguyện cho nhiều người Do Thái tiếp nhận Chúa Giê-su Christ làm Cứu Chúa để nhận lãnh sự sống đời đời (1 Giăng 5:11-13).

KINH THÁNH THAM KHẢO

Sáng thế ký 12:1-3; Phục truyền 7:7-9; Thi thiên 122:6-7; Ê-xê-chi-ên 20:33-38; Đa-ni-ên 9:24-27; Ê-sai 11:11-12.

admin

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn