Thứ Sáu , 9 Tháng Mười Hai 2022
Home / Tổng hợp / Tin Lành Cho Người Nghèo

Tin Lành Cho Người Nghèo

AI LÀ NGƯỜI NGHÈO Ở VIỆT NAM?

AI LÀ NGƯỜI LÂN CẬN CỦA CHÚNG TA?

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:9 Hỡi anh em, anh em còn nhớ công lao, khó nhọc của chúng tôi; ấy là trong khi chúng tôi giảng Tin Lành cho anh em, lại cũng làm việc cả ngày lẫn đêm, để cho khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Anh chị em ơi, chúng ta có tin Chúa đang sống và đang nói chuyện với chúng ta hôm nay không? Có thể chúng ta đã nghe Lời Chúa dạy nhưng chúng ta có tin vậy vâng lời Chúa và thực hành sự chỉ dẫn của Chúa không?

HÃY ĐỂ Ý ĐẾN NHẬN XÉT VÀ LỜI DẠY CỦA CHÚA CỨU THẾ GIÊ-SU

Bấy giờ, một thầy dạy luật đứng dậy hỏi đặng thử Đức Chúa Jêsus rằng: Thưa thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Ngài phán rằng: Trong luật pháp có chép điều gì? Ngươi đọc gì trong đó? 27 Thưa rằng: Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu người lân cận như mình.Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ngươi đáp phải lắm; hãy làm điều đó, thì được sống.Song thầy ấy muốn xưng mình là công bình, nên thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Ai là người lân cận tôi? Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán rằng: Có một người từ thành Giê-ru-sa-lem xuống thành Giê-ri-cô, lâm vào tay kẻ cướp, nó giựt lột hết, đánh cho mình mẩy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. 31 Vả, gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy, thì đi qua khỏi. 32 Lại có một người Lê-vi cũng đến nơi, lại gần, thấy, rồi đi qua khỏi. 33 Song có một người Sa-ma-ri đi đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương; 34 bèn áp lại, lấy dầu và rượu xức chỗ bị thương, rồi rịt lại; đoạn, cho cỡi con vật mình đem đến nhà quán, mà săn sóc cho. 35 Đến bữa sau, lấy hai đơ-ni-ê đưa cho chủ quán, dặn rằng: Hãy săn sóc người nầy, nếu tốn hơn nữa, khi tôi trở về sẽ trả. 36 Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân cận với kẻ bị cướp?37 Thầy dạy luật thưa rằng: Ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đi, làm theo như vậy.

NGÀY NAY NHIỀU TÔI TỚ VÀ CON CÁI CHÚA VẪN CỐ TÌNH HIỂU SAI LỜI CHÚA VÀ KHÔNG MUỐN LÀM THEO Ý CHÚA.

Tôi nghĩ kẻ lân cận của chúng ta là tất cả những đồng bào Việt Nam của chúng ta, trong nước và ngoài nước. Những người máu đỏ da vàng không thiếu thốn gì về vật chất nhưng tâm hồn khốn khổ nghèo nàn. Người nghèo thiếu tâm linh là người có lòng bất an, cô đơn và cảm thấy mình đang hiện diện nửa sống nửa chết trên thế giới nầy. Có nhiều người Việt Nam đang bị bỏ mặc, không ai hỏi han hay giúp đỡ điều gì. Nhiều người đang tuyệt vọng trong tội lỗi. Nhiều người đang bị Ma Quỷ và tham dục cầm tù. Đức Chúa Trời có nghe tiếng than của nhiều người Việt hôm nay: “Không ai hỏi han linh hồn tôi!” Chúa Giê-su có kể câu chuyện “Người giàu và La-xa-rơ.” Có một người nhà giàu, ăn ở sang trọng, sống sung túc ở nhà cao cửa lớn, mặc áo tía, áo vàng, chân mang giày, mắt mang kính, đi xe hơi… Cũng có một người đồng hương nghèo đang sống bên cạnh (ngay sát trước cửa) đau khổ, bệnh tật, mình đầy ghẻ, với bụng đói và lòng đang ước mơ.” Nhưng sự thật, thế giới không phải chỉ có đời nầy mà còn có đời sau. Không chỉ có địa ngục mà còn có thiên đàng. Không phải thất vọng mà còn có hy vọng. Không phải chỉ có bất nhân mà còn có tình thương. Nên bây giờ còn có 3 điều: đức tin thật, hy vọng thật và tình thương thật. Chung quanh chúng ta không thiếu niềm tin giả, hy vọng hảo và tình thương bề ngoài. “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét.” Có chết đời đời và có sống đời đời. Thế giới đang chờ ngày phán xét.

HÔM NAY CÒN SỐNG TRÊN ĐỜI, BẠN VÀ TÔI PHẢI LÀM GÌ ĐỂ CHUẨN BỊ TƯƠNG LAI?

Chúa Giê-su trong bài giảng trên núi với các môn đồ đã nói, Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất!Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ! Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót! Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời! Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!Trên thế giới nầy, người ta định nghĩa hai chữ được cứu và được phước khác xa với định nghĩa của Chúa Giê-su. Đa số người khác đều muốn được phước theo ý người, còn tôi thì muốn được phước theo ý Chúa. Bạn có đang sống những ngày trời trên đất ? Bạn có muốn được Chúa khen, Chúa thưởng không ? Hãy cùng suy nghĩ với tôi.Qua lời dạy của Chúa Giê-su, và những lời viết của nhà truyền giáo Phao-lô, tôi tin rằng những người nghèo Việt Nam hầu hết sẽ là những người có điều kiện để “được cứu và được phước.” Người nghèo thực sự là người đang tìm kiếm Chúa và đang kêu cầu Chúa. Đó là những người không thể cậy sức mình hay sức riêng, đó là những người không nương cậy của cải và tiền bạc để tìm ơn cứu rỗi. Đó là những người đang tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời đồng thời tìm kiếm sự công bình của Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ ngày nay rất dễ dàng để chúng ta nhận định rằng các dân tộc thiểu số, những người dân đang sống trên núi cao, những người đang trông chờ chúng ta đến thăm, những người mồ côi góa bụa, sẽ là đối tượng quan tâm yêu thương, chăm sóc của chúng ta. Chúng ta sẽ hỏi han, nhắc nhở và tiếp đón. Sẽ đi từ nhà đến nhà. Sẽ hạ mình xin lỗi thờ ơ. Chúng ta sẽ chăm sóc linh hồn những người già, những bà góa, những phụ nữ, những trẻ em thơ. Trong cơn khốn khó của họ. Chúng ta sẽ không làm ngơ, không bỏ mặc họ nữa. Đừng nói với mình đây không phải là trách nhiệm của tôi!Có phải những người nghèo, các dân tộc thiểu số ở Việt Nam đang bị Ma Quỷ cướp giết và hủy diệt, bỏ rơi, bỏ mặc, nằm ở đó với tình trạng nửa sống và nửa chết không?Bạn có bao giờ nghĩ đến 90% người Việt từ Nam chí Bắc đều đang tiến đến con dường diệt vong vì không tin Chúa, không kêu cầu Chúa hay không? Làm sao để giúp người Việt trở lại cùng Chúa để đi lên, không đi xuống nữa?Kinh Thánh đã khẳng định, theo Rô-ma 10:8-15.Đạo ở gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi. Ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy. 9 Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; 10 vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. 11 Vả, Kinh thánh nói rằng: Kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. 12 Trong người Giu-đa và người Gờ-réc không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. 13 Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.Chúng ta cần phải làm gì?Hãy đi ra gặp gỡ và nói với mỗi người Việt Nam hãy kêu cầu Chúa. Hãy tranh luận với Chúa, hãy hỏi Chúa, hãy nghe Chúa và hãy quyết định nói gì đó với Chúa. Chúa Giê-su đã phán, “Ta cứ lời ngươi nói mà phán xét ngươi.”Là con cái Chúa chúng ta cần trả nợ yêu thương, chúng ta cần làm xong nhiệm vụ được Chúa giao. Chủ giao. Cha giao. “Con ơi, hôm nay hãy ra vườn nho ta.”Đầy tớ nầy đã biết ý chủ mình, mà không sửa soạn sẵn và không theo ý ấy, thì sẽ bị đòn nhiều. Song đầy tớ không biết ý chủ, mà làm việc đáng phạt, thì bị đòn ít. Vì ai đã được ban cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều; và ai đã được giao cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn. Lu-ca 12:47-48Đức Chúa Giê-su phán rằng: “Hãy đi, làm theo như vậy.”Nhà truyền giáo Phao-lô cũng đã khẳng định như sau: Nhưng chẳng phải mọi người đều nghe theo tin lành đâu; vì Ê-sai có nói rằng: Lạy Chúa, ai tin lời chúng tôi rao giảng? Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Hãy tiếp tay với nhau rao giảng Tin Lành. “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.” Các con cái Chúa người Việt hãy chụm lại với nhau để rao giảng Tin Lành. Hãy đoàn kết nhau, đừng chia rẽ nữa.

CHÚNG TA HÃY TIẾP TỤC RAO GIẢNG TIN LÀNH ĐỂ BẤT CỨ AI DẠN DĨ KÊU CẦU DANH CHÚA THÌ ĐƯỢC CỨU RỖI.

Tôi muốn khởi xướng Đoàn Truyền Giáo TIN LÀNH CHO NGƯỜI NGHÈO. Bởi người Việt, với người Việt, vì người Việt. Tôi nghĩ đến những người nghèo Việt Nam đang ở Mỹ lẫn ở Việt Nam. Những người Kinh ở các thành phố, các vùng duyên hải hình chữ S lẫn đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, Tây Bắc, Đông Bắc Việt Nam. Tất cả những người nghèo chưa tin thờ Chúa là bà con láng giềng, là người lân cận của chúng ta. Bạn hãy suy nghĩ, tìm hiểu và liên lạc với chúng tôi nếu bạn muốn tham gia hiệp tác với chúng tôi.

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn