Thứ Hai , 3 Tháng Mười 2022
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ / Mỗi Buổi Sáng Thì Lại Mới Luôn

Mỗi Buổi Sáng Thì Lại Mới Luôn

Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt; Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.

Ca thương 3:22-23

Trên bàn làm việc kề chiếc máy tính của tôi là một bức tranh sao chép của bức: “Tiên tri Giê-rê-mi than khóc về sự sụp đổ thành Giê-ru-sa-lem” (The Prophet Jeremiah Lamenting the Destruction of Jerusalem” của họa sĩ Rembrandt. Bức tranh thể hiện nỗi buồn của Giê-rê-mi được mô tả qua sách Ca thương. Câu Kinh Thánh ngày hôm nay theo sau mười tám câu Kinh Thánh khác diễn tả nỗi đau buồn và rồi mở ra một phần về sự thương xót của Chúa mà ngày nay chúng ta có thể học được từ đó dù cuộc sống có khó khăn đến đâu.

Mỗi buổi sáng, hãy vui mừng! Hoàn cảnh có thể thay đổi và những cảm xúc của chúng ta đối với những hoàn cảnh đó cũng có thể thay đổi, nhưng Cha chúng ta trên thiên đàng không bao giờ thay đổi! “Ta là Đức Giê-hô-va, Ta không hề thay đổi” (Ma-la-chi 3:6). Mỗi một lần mặt trời mọc có nghĩa là chúng ta lớn thêm một ngày, nhưng Đức Chúa Trời không bao giờ già đi bởi vì Ngài là Đấng đời đời. Điều này có nghĩa là mỗi một bản tính thiêng liêng của Chúa không hề thay đổi, chính vì thế, chúng ta có thể nương dựa nơi sự thương xót, tình yêu thương và sự thành tín của Chúa (Ca thương 3:22-23). Bởi sự yêu thương của Ngài, Đức Chúa Trời không cho chúng ta nhận điều mà chúng ta đáng phải nhận lấy, và bởi ân điển và tình yêu thương, Ngài ban cho chúng ta điều mà chúng ta không xứng đáng nhận. Chữ sự thương xót trong câu Kinh Thánh hôm nay có thể được dịch là “tình yêu thương của giao ước” và “sự nhân từ đầy lòng yêu thương.” Mỗi một ngày trôi qua, chúng ta không biết những người thân trong gia đình, thầy giáo, bạn bè hoặc cấp trên sẽ trở nên như thế nào, nhưng chúng ta biết Đức Chúa Trời là ai, chính vì thế chúng ta hãy vui mừng.

 

Mỗi buổi sáng, hãy ghi nhớ. Những người Do Thái cùng than khóc với Giê-rê-mi biết điều gì đã xảy ra mỗi buổi sáng trong lịch sử Do Thái và tại đền thờ của họ. Họ biết rằng suốt thời gian lang thang trong đồng vắng, mỗi buổi sáng ma-na từ trời rơi xuống để cung cấp thức ăn cho dân sự (Xuất Ê-díp-tô ký 16); và mỗi buổi sáng chúng ta cần được ăn nuốt Lời Chúa để có sức mạnh thuộc linh cho những công tác trong ngày. “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 4:4). Mỗi buổi sáng, các thầy tế lễ sẽ lấy củi chụm lửa thêm trên bàn thờ (Lê-vi-ký 6:12) để có thể tiếp tục dâng các sinh tế, và Phao-lô dùng hình ảnh này để khích lệ Ti-mô-thê nhen lại ngọn lửa trong lòng ông (2 Ti-mô-thê 1:6). Mỗi buổi sáng, các thầy tế lễ dâng của lễ thiêu (Xuất Ê-díp-tô ký 29:38-46), và mỗi buổi sáng chúng ta cũng phải dâng chính mình cho Chúa (Rô-ma 12:1-2). Việc xông hương vào mỗi sáng (Xuất Ê-díp-tô ký 30:7) nói về lời cầu nguyện (Thi Thiên 141:1-2), và chúng ta phải bắt đầu một ngày bằng lời cầu nguyện và tương giao với Chúa. Và cũng hãy ngợi khen và cảm tạ Đức Chúa Trời trước khi giao phó cho Ngài những gánh nặng (1 Sử ký 23:30). Khi còn là một sinh viên thần học, mỗi mùa hè tôi đều nhận một công việc toàn thời gian và làm việc theo ca, chính vì thế mỗi tuần tôi đều phải điều chỉnh thời gian biểu của mình; tuy nhiên điều đó không gây ảnh hưởng đến tôi vì dù giờ làm việc có thay đổi, tôi vẫn có thể gặp gỡ Chúa mỗi ngày.

 

Mỗi buổi sáng, hãy tiếp nhận. Trong Ca thương 3:22-24, Giê-rê-mi nhắc đến bốn đặc tính của Đức Chúa Trời: tình yêu thương, lòng thương xót, sự thành tín và niềm hy vọng. Tình yêu thương nói về sự tha thứ của Chúa, chính vì thế chúng ta đừng mang những tội lỗi trong quá khứ vào ngày mới. Lòng thương xót nói về sự chu cấp của Chúa cho những nhu cầu của chúng ta, vậy hãy cầu xin và tiếp nhận: “lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em” (1 Phi-e-rơ 5:7). Mỗi buổi sáng, hãy cầu nguyện về lịch trình của bạn trong ngày và cầu xin Chúa những điều gì bạn cần. Ngày hôm đó sẽ đến với bạn tốt hơn. Sự thành tín của Chúa đảm bảo rằng chúng ta có thể nương dựa nơi Ngài và những lời hứa của Chúa. Về niềm hy vọng, chúng ta cần điều đó, bởi vì cuộc sống thường không xảy ra như dự định.

Gặp gỡ Chúa mỗi ngày chính là bí mật của cuộc “đời mới” mà mỗi một ngày đòi hỏi chúng ta (Rô-ma 6:4), vậy hãy bắt đầu bước đi trên con “đường mới và sống” (Hê-bơ-rơ 10:20).

Đức Giê-hô-va ban sự nhân từ cho những kẻ trông đợi Ngài,

Cho linh hồn tìm cầu Ngài.

Ca thương 3:25

admin

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn