Thứ Hai , 29 Tháng Năm 2023
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ / Kinh Thánh Có Uy Quyền

Kinh Thánh Có Uy Quyền

Bạn tin điều gì? Những thông tin trên TV, Internet, Facebook hay các tạp chí? Bạn có thể tin ai? Các người dẫn chương trình nổi tiếng? Các hãng tin lớn CNN hay Fox?
Thế giới đầy dẫy các thông tin luôn khiến chúng ta hoài nghi, tuy nhiên có một nguồn của lẽ thật mà chúng ta luôn dựa vào: Lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể tin cậy vào Lời Chúa bởi vì chính Ngài giữ gìn bản văn Kinh Thánh và các lời hứa của Ngài. Những lời này sẽ còn lại đời đời. Chúa Giê-su phán, “Trời đất sẽ qua đi, song lời ta không bao giờ qua đâu.” (Mác 13:31)
Các trước giả là những chứng nhân viết Kinh Thánh thông qua sự thần cảm của Đức Thánh Linh. Và những người đã hiện diện hoặc được đề cập trong các trang của Kinh Thánh không chỉ tạo ra những câu chuyện để thu hút sự chú ý; họ sẵn sàng chết thay vì phủ nhận Chúa Giê-su là Con Đức Chúa Trời, Ngài đã bị đóng đinh và bị chôn, sau ba ngày Ngài đã sống lại. Có ai lại sẵn sàng tử vì đạo nếu những sự kiện này không phải là sự thật mà chính mắt họ đã xem thấy!
Thế giới hôm nay không có nhiều điều để chúng ta tín thác vào đó, không có điều gì chắc chắn cho phép xác định những gì bạn tin và cách bạn sống. Nhưng bạn có thể lệ thuộc vào, tin cậy vào Lẽ thật là Kinh Thánh.
“TÔI TIN RẰNG KINH THÁNH LÀ LỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ UY QUYỀN TÁC ĐỘNG MẠNH MẼ ĐẾN NIỀM TIN VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA TÔI.”
Cả Kinh-thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi-dẫn. có ích cho sự dạy-dỗ, bẻ-trách, sửa-trị, dạy người trong sự công-bình. 2 Ti-mô-thê 3:16
Sợ hay sợ hãi là cảm xúc tiêu cực xuất hiện từ việc nhận thức các mối đe dọa; Nói ngắn gọn, sợ là khả năng nhận ra nguy hiểm và chạy trốn khỏi nó hoặc chiến đấu chống lại; Đáng chú ý là lo sợ hầu như luôn luôn liên quan đến các sự kiện trong tương lai, chẳng hạn như làm xấu đi tình hình, hoặc tiếp tục tình huống đó mà không thể chấp nhận. Sợ hãi cũng có thể là một phản ứng tức thì đến một cái gì đó hiện tại đang xảy ra.
Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tinh thần nhút nhát, nhưng tinh thần hùng dũng, yêu thương và tự chủ. II Timôthê 1:7
HoiThanh.Com – Mặc dù thỉnh thoảng, xét theo con người thiên nhiên, chúng ta cảm thấy sợ hãi, song chúng ta không nên công nhận nỗi sợ. Sợ hãi không đến từ Đức Chúa Trời. Câu Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta linh sợ hãi, “nhưng tinh thần hùng dũng, yêu thương, và tự chủ.”
Sợ hãi không phải là điều gì đó xuất phát từ bên trong bạn. Nó đến từ bên ngoài, nó tìm cách kiểm soát bạn. Nó đến từ kẻ thù. Chúng ta không nên công nhận sợ hãi; trái lại, chúng ta nên công nhận quyền năng, tình yêu thương, và tự chủ.
Điều này cũng đúng cho nghi ngờ. Đừng công nhận mối nghi ngờ của bạn. Điều này không nói rằng nếu bạn có nghi ngờ thì không nên thưa nhận nó. Đừng nói gì về nó. Nghi ngờ là của ma quỷ. Nghi ngờ là điều xấu. Cơ Đốc Nhân không có làm cái công việc thổi phồng nghi ngờ, bởi vì nó không thuộc về người đó.
Vậy đừng công nhận nghi ngờ; hãy công bố đức tin. Hãy bắt đầu nói về sự kiện bạn là ai và bạn như thế nào trong Đấng Christ. Bạn là một người tin. Bạn là một tạo vật mới. Hãy nói về điều đó; tin điều đó; nghĩ điều đó. Nếu bạn bị cám dỗ – không ai trong chúng ta lại thoát khỏi cám dỗ- hãy “chống lại quỷ vương, thì nó sẽ trốn xa anh chị em” (Giacơ 4:7). Từ chối không nghi ngờ trong Danh Chúa Giê-xu Christ, thì nó sẽ lìa khỏi bạn.
Binh An
Bạn hãy bước đi một cách bình an trong cuộc sống vì Chúa luôn ở cùng
Công Bố Lời Đức Chúa Trời
Thay vì công nhận nghi ngờ và sợ hãi, hãy công bố những gì Lời Đức Chúa Trời phán. Đức Chúa Trời phán, “Đừng sợ vì Ta ở với các ngươi…” (Esai 41:10). Vì vậy, bạn có thể nói, “Tôi không sợ. Tôi là con cái Đức Chúa Trời, và Ngài đang ở với tôi. Ngài không ban cho tôi linh sợ hãi, nhưng là tâm linh mạnh dạn, yêu thương và tự chủ. Tôi không phải là kể nghi ngờ; tôi có đức tin.”
Hãy chấm dứt nói ngôn ngữ nghi ngờ và sợ hãi của ma quỷ. Hãy bắt đầu nói ngôn ngữ đức tin của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời có đức tin. Chúng ta là con cái có đức tin của một Đức Chúa Trời có đức tin.
Tại một trong những buổi nhóm của tôi, có một phụ nữ đã kể cho tôi nghe về em của bà, người hiện ở tại bệnh viện tâm thần. Bà nói, “Em tôi không nặng lắm, người ta nói với nó. Thỉnh thoảng tôi đem nó về nhà trong thời gian hai tuần. Tôi đem nó về nhà để nó có thể dự những buổi nhóm này. Tôi tin những buổi nhóm sẽ giúp ích nó.”
Tôi chưa có cầu nguyện cho người phụ nữ bị bịnh suốt hai tuần nay, nhưng bà ta có mặt trong mỗi buổi nhóm. Do nghe Lời Chúa, tâm trí bà ta trở nên tỉnh táo và bà ta không trở lại bệnh viện tâm thần nữa. Bác sĩ cho bà về, và cấp giấy chứng nhận sức khoẻ cho bà. Trước đây bà đã công nhận thất bại, sợ hãi, và nghi ngờ cho đến khi nó trở thành một phần của bà. Nhưng khi bà nghe Lời Đức Chúa Trời rao giảng, bà biết được bà đã trật chổ nào. Bà bắt đầu công bố theo như Lời Chúa, và bà đã được chữa lành.
Thấy người phụ nữ này được chữa lành kỳ diệu, một phụ nữ khác trong Hội Thánh cũng được cảm động đem người hàng xóm của mình đến, là người sắp cho vào bệnh viện tâm thần của tiểu bang. Bà này cùng chồng của bà đều không phải là Cơ Đốc Nhân, nhưng ông chồng đồng ý để vợ ông dự buổi nhóm của chúng tôi cùng với người tín đồ hàng xóm. Trong vòng một tuần, người phụ nữ đó được cứu, được chũa lành, và được đầy dẫy Thánh Linh, và bà ta cũng không đến bệnh viện tâm thần.
Nhiều người bị bịnh về tâm trí cũng như thể xác, và Đức Chúa Trời có thể chữa lành bịnh tâm trí dễ dàng như Ngài chữa lành bịnh thân thể. Chúng ta phải nhận biết rằng Đức Chúa Trời không ban cho ta linh sợ hãi. Chúng ta phải học chống lại kẻ thù.
Hãy nhớ, công nhận sợ hãi sẽ để sợ hãi kiểm soát chúng ta. Nỗi sợ trong bạn sẽ càng lấn áp hơn và bạn càng bị kẻ thù trói buộc. Nhưng công bố Lời của Ngài, dạn dĩ công bố những gì Đức Chúa Trời phán về bạn là chân thật, công bố rằng Đấng ở trong bạn vĩ đại hơn kẻ ở trong thế gian lúc đó bạn sẽ luôn luôn thoát khỏi vòng ảnh hưởng của Satan.
Khi bạn công nhận nghi ngờ và sợ hãi, yếu đuối và bịnh tật, bạn đang công bố khai công nhận rằng Lời Đức Chúa Trời không thật và Đức Chúa Trời không thực hiện được lời hứa đó. Lời Ngài công bố rằng bởi những lằn đòn của Ngài mà bạn đã được chữa lành.

admin

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn