Thứ Tư , 18 Tháng Năm 2022
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ / Trải Nghiệm Sự Bình An

Trải Nghiệm Sự Bình An

Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi; vì Cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng.
Lu-ca 12:32
🙂
Trong văn cảnh của câu Kinh Thánh trên, Chúa Giê-su dạy về sự lo lắng (Lu-ca 12:22-34). Các môn đồ được Chúa sai phái đi vào một thế giới nhiều khó khăn, là nơi mà những điều ác ngự trị thử thách đức tin của họ. Lo lắng có thể đem đến sợ hãi (Lu-ca 12:4-5), sợ hãi có thể dẫn đến vô tín, và vô tín sẽ dẫn đến thất bại. Chúa Giê-su đã dùng hình ảnh con quạ vốn không gieo không gặt mà Cha thiên thượng còn nuôi nó. Vậy thì tại sao các môn đồ lại phải lo lắng về nhu cầu ăn uống. “Hãy xem con quạ: Nó không gieo, không gặt, cũng không có hầm vựa kho tàng chi, mà Đức Chúa Trời còn nuôi nó; huống chi các ngươi quí hơn chim chóc là dường nào!” (Lu-ca 12:24). Lo lắng là sống theo phong cách của người ngoại bang, kẻ vô tín, người thờ hình tượng (câu 30). Rất hiếm khi Cơ đốc nhân thừa nhận tội lo lắng. Chúng ta thích gọi điều đó là “thập tự tôi phải mang.” Nếu chúng ta thực sự có mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời, khi ấy sự lo lắng bị ném xa và chúng ta trải nghiệm sự bình an.
🙂
Chúng ta là bạn hữu của Ngài. “Ta nói cùng các ngươi, là bạn hữu ta, đừng sợ…” (Lu-ca 12:4). Trong Phúc âm Giăng, Chúa Giê-su nhấn mạnh điều này một lần nữa: “Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm; nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi Cha ta.” (Giăng 15:13-15). Từ bạn hữu ở đây có nghĩa là một người bạn trên thiên đàng hay một người bạn tại tòa án. Đây là người gần gũi với Vua và chia sẻ các bí mật trong giao ước của Ngài. “Đức Giê-hô-va kết bạn thiết cùng người kính sợ Ngài. Tỏ cho người ấy biết giao ước của Ngài (Thi. 25:14). Đây cũng là lý do khi Chúa Giê-su phán dạy các môn đồ rằng kính sợ Đức Chúa Trời sẽ dẫn đến kết quả là không còn lo lắng nữa (Lu-ca 12:4-7). Kính sợ Đức Chúa Trời sẽ chinh phục các nỗi sợ hãi khác: “Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va,
Rất ưa thích điều răn Ngài! … Lòng người kiên định, chẳng sợ chi.” (Thi. 112:1, 😎
🙂
Chúng ta là bầy chiên của Ngài. “Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi.” (Lu-ca 12:32). Hình ảnh về bầy chiên (hình bóng về tuyển dân Israel và Hội thánh) và người chăn chiên (hình bóng về Đức Chúa Trời) được tìm thấy trong suốt Kinh Thánh. Bầy chiên không thể tự bảo vệ chính mình, chúng cần Đấng chăn chiên khôn ngoan để bảo vệ và chăm sóc. Tuyển dân của Đức Chúa Trời luôn luôn là một thiểu số so với đám đông. “Cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.” (Ma-thi-ơ 7:14). Chúng ta được gọi là “bầy nhỏ.” Thế giới ngoại bang hâm mộ những số lượng đông đảo, tuy nhiên đường lối của Đức Chúa Trời thì khác biệt. Ngài dùng những con người với số lượng ít để ban cho họ sự chiến thắng. Hãy nhìn lại lịch sử Hội thánh với mười hai sứ đồ, một trăm hai mươi môn đồ. Ghi-đê-ôn với ba trăm chiến sĩ, Đa-vít với năm hòn đá và một cái trành đã làm nên các chiến thắng thắng vang dội qui vinh hiển về Đức Chúa Trời. Tương phản với những giá trị của văn hóa thế giới, chức vụ của Hội thánh dường như nhỏ bé, nhưng nó kéo dài và còn lại đến cõi đời đời.
🙂
Chúng ta là thành viên trong gia đình của Ngài. Các hình bóng hỗn hợp về bầy chiên, gia đình và vương quốc phản ánh bối cảnh văn hóa Đông phương của Kinh Thánh. Bởi vì người lãnh đạo là một người cai trị, một người cha và là một người chăn. Bất cứ ai tin nhận Chúa Giê-su Christ đều trở thành con của Vua, và tất cả các nguồn tài nguyên của Vua thuộc về tín nhân. Đức Chúa Trời không chỉ hào phóng ban cho chúng ta những điều tốt đẹp mà Ngài còn ban toàn bộ vương quốc nữa! “Đấng yêu thương chúng ta, đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng! A-men.” (Khải. 1:6). Vậy tại sao phải lo lắng và sợ hãi khi mà chúng ta được nhận lãnh ân điển và sự giàu có vô cùng phong phú của Ngài chỉ bởi đức tin (Ê-phê-sô 1:6; Phi-líp 4:19).
Những con chiên rất dễ rơi vào sự hoảng loạn, khi không có người chăn ở gần. Tạ ơn Chúa, Đấng chăn chiên luôn ở gần chúng ta. “Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi.” (Ê-sai 41:10). Có Chúa ở gần bên thì không gì làm chúng ta phải sợ hãi.
🙂
Dầu đến tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm cả rồi. Đừng sợ chi, vì các ngươi trọng hơn nhiều chim sẻ.
Lu-ca 12:7
Warren W. Wiersbe
Translated by Tuong Vi
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn